2016-2017 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Çiftanadal ve Yandal Başvuruları

2016-2017 Bahar Yarı Yılı Çiftanadal ve Yandal Başvuruları 02.01.2017-23.01.2017 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne şahsen yapılacaktır.

Pilotaj Bölümü İçin Başvuruların Son Tarihi 18/01/2017'dir

ÇİFTANADAL

YANDAL