2017 DGS Ek Kontenjan Kayıt Evrakları ve Kayıt İşlemleri

Kayıtlar, bölüm farkı olmaksızın 7-13 Kasım 2017 (11-12 Kasım 2017 Cumartesi – Pazar hariç) tarihleri arasında 09:30 - 17:30 saatleri arasında Atılım Üniversitesi Yerleşkesi, Fen –Edebiyat Fakültesi Binasının zemin katında bulunan Öğrenci İşleri Direktörlüğünde yapılacaktır.

 

Adayların kayıt için şahsen (veya Noter vekaleti vermiş oldukları kişi tarafından) başvurmaları gerekmektedir, eksik belge ve posta ile kayıt yapılmaz.

 

Önlisans programından mezun olamayan öğrenciler için YÖK’nun18/09/2017 tarihli duyurusu:

 

Kayıt için Gerekli Belgeler:

 

 1. Kayıt Bilgi Formu (Buradaki linkte bulunan formun çıktısı alınarak, doldurulduktan sonra teslim edilecektir.)

(Formda geçen öğrenci numarası kesin kayıt sırasında verilecektir.)

 

 1. Önlisans diplomasının aslı (Diploması hazır olamayanların yeni tarihli mezuniyet geçici belgesi getirmeleri gerekmektedir.)

 

 1. Lise Diplomasının aslı

 

 1. Not dökümü Belgesi  (İmzalı ve mühürlü)

 

 1. Not dökümlerinde yer alan derslerin ders tanımları (İmzalı ve mühürlü)

 

 1. Nüfus Cüzdanı arkalı önlü fotokopisi

 

 1. İkametgah Belgesi

 

 1. 4 Adet vesikalık fotoğraf

(Fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır. Kayda gelirken 4 adet resmin arkasına öğrenci adı, soyadı ve kazanılan bölüm/programın tükenmez kalem ile yazılmış olması gerekir. ) 

 

 1. DGS kazandı sonuç  belgesinin internet çıktısı 

 

 1. 1995 doğumlu ve daha büyük erkek öğrenciler için Askerlik Şubesi veya E-Devlet’ten alınacak “Bir yükseköğretim kurumuna   kayıt olmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair” belge

 

 1. Öğretim ücretinin yatırılmış olduğunu gösteren Banka dekontunun aslı

 

 1. İngilizce Hazırlık okuduğuna dair belge veya Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Yönetmeliğince Yabancı Dil muafiyetleri şartlarına sahip ulusal ve uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesi (Yabancı Dilde eğitim yapan bölümler için )**

 

 1. Sivil Havacılık Yüksekokulu Bölümlerini kazanan öğrencilerin getirmesi gereken diğer evraklar:

 

HAVACILIK YÖNETİMİ

1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı  bulunmadığına ilişkin Resmi yazı

 

2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık raporu (işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs).

 

UÇAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK

UÇAK GÖVDE-MOTOR

1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv  Kaydı  bulunmadığına ilişkin Resmi yazı

 2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden  alınacak sağlık raporu (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs).

PİLOTAJ

1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair Sağlık raporu

2) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden alınmış olan Birinci Sınıf Sağlık Sertifikası

 

3) Pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv bulunmadığına ilişkin Resmi yazı

 

 

**Yabancı Dilde Eğitim veren bir programa başvuru yapan öğrencilerin getireceği her türlü Yabancı Dil Seviye Belgesinin öncelikle İngilizce Hazırlık Yüksekokulumuza onaylatması gerekmektedir.