Elektrik-Elektronik ve Endüstri Mühendisliği Programlarının MÜDEK Akreditasyon Süreleri Uzatıldı

MÜDEK tarafından daha önce 2 yıl süreyle akreditasyon almış olan Elektrik- Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği  Programları,  ara değerlendirmeye alınmış ve 30.09.2016 tarihine kadar alınan akreditasyon 30.09.2019 tarihine kadar 3 yıl daha uzatılmıştır.

Gurur verici bu başarıyı kutluyor, emeği geçen  herkese teşekkür ediyoruz.

 

Atılım Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

MÜDEK Akreditasyonu
Geçerlilik Süresi

EUR-ACE Etiketi
Geçerlilik Süresi

Bilgisayar Mühendisliği

01.05.2014-30.09.2019

01.05.2014-30.09.2019

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

01.05.2014-30.09.2019

01.05.2014-30.09.2019

Endüstri Mühendisliği

01.05.2014-30.09.2019

01.05.2014-30.09.2019

İnşaat Mühendisliği

01.05.2013-30.09.2018

01.05.2013-30.09.2018

Mekatronik Mühendisliği

01.05.2015-30.09.2020

01.05.2015-30.09.2020

Yazılım Mühendisliği

01.05.2014-30.09.2019

01.05.2014-30.09.2019

 

MÜDEK HAKKINDA:

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), ülkemizdeki çeşitli mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye'de mühendislik eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur.

MÜDEK, 2002 yılında Türkiye ve KKTC'de mühendislik eğitimi veren fakültelerin dekanlarından oluşan Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK)tarafından, bu fakültelerin mühendislik lisans programlarının değerlendirmesi için ayrıntılı bir program düzenlemek ve uygulamak üzere,Mühendislik Değerlendirme Kurulu adı ile bağımsız bir platform olarak kurulmuş ve 2007 yılında dernekleşmiştir.

MÜDEK idari personeli dışında, MÜDEK kurulları, komiteleri, çalışma grupları ve akreditasyon değerlendirme takımlarında görev alan tüm kişiler herhangi bir ücret almadan gönüllülük esasına göre çalışırlar.

MÜDEK,

  • 2003 yılında mühendislik programlarının değerlendirmesine başlamış,
  • 17 Kasım 2006 tarihinde Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE - European Network for Accreditation of Engineering Education) adlı kuruluşa üye olmuş,
  • 25 Ocak 2007 tarihinde MÜDEK kısa adını kullanmaya devam ederek Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğiadında bir sivil toplum kuruluşuna dönüşerek tüzel kişilik kazanmış,
  • 16 Kasım 2007 tarihinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yükseköğretim kurumlarının mühendislik programlarında ulusal, sektörel ve program yeterlilikleri odaklı ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak resmen tanınmış, beş yıl süreli bu tanınma 01 Şubat 2013 tarihinde beş yıllığına yenilenmiş,
  • 21 Ocak 2009 tarihinden itibaren akredite edeceği mühendislik eğitimi programlarına EUR-ACE Label vermek üzere ENAEE tarafındanyetkilendirilmiş,
  • 25 Haziran 2011 tarihinde IEA (International Engineering AllianceWashington Accord'a aday üye (Provisional Status) olmuş ve
  • 15 Haziran 2012 tarihinde IEA -Washington Accord'a tam üye (Full Member Signatory) olmuştur.