George Orwell ve Bin Dokuz Yüz Seksen Dört Konferansı

Atılım Üniversitesi Eğitim Teknolojileri ve Pedagojisi Ofisi (ETPO) tarafından 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılının bahar döneminden beri düzenlenen “Bir Kitap Bir Konu” programı her akademik yılda yeni bir kitabın seçilmesi ve akademisyenlerin, öğrencilerin ve idari personelin seçilen kitabı okuması ve kitapla ilgili bir konunun bir akademik yıl boyunca tartışılmasını amaçlamaktadır. 2013-2014 Akademik yılında program kapsamında İngiliz yazar George Orwell’in 1948 yılında yazdığı Bin Dokuz Yüz Seksen Dört romanı ve tartışma konusu olarak “kitapta bahsedilen kontrol mekanizmaları günümüzde nasıl ve ne boyutta gerçekleşti” teması seçilmiştir. Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü bu çerçevede 4 Nisan 2014 tarihinde çok değerli konuşmacıları ağırladığı “George Orwell ve Bin Dokuz Yüz Seksen Dört” Konferansını öğrencilerin ve birçok akademisyenin katılımıyla gerçekleştirmiştir. Hukuk Fakültesi Orhan Zaim Konferans Salonu’nda gerçekleşen konferans İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Evrim Doğan Adanur, Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Oya Batum Menteşe, Provost Prof. Dr. Hasan U. Akay ve Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Özgenoğlu’nun seçilen romanın ve yürütülen projenin önemini vurgulayan kısa konuşmalarıyla başlamıştır.

Konferansın ilk konuşmasını Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burçin Erol, oturum başkanlığını ise Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğretim üyesi Prof. Dr. Gülsen Canlı yapmıştır. Prof. Erol “Back to the Future: Nineteen Eighty-Four and Human Rights” başlıklı konuşmasında romanı ve romandaki karakterleri A.B.D’li psikolog Abraham Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisine dayandırarak incelemiştir.

Konferansın ikinci konuşmasını ODTÜ Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurten Birlik gerçekleştirmiştir. Oturum başkanlığını Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğretim üyesi Prof. Dr. Oya Batum Menteşe’nin yaptığı “Oppressions Through Literalization of Metaphors, an Althuserrian Analysis of Language in Nineteen Eighty-Four” başlıklı sunumda Doç. Dr. Birlik  romanı Fransız düşünür Louis Althusser’in devletin ideolojik aygıtları ve bunların dile yansıması açısından ele almıştır.

Sabah oturumunun üçüncü konuşması Çankaya Üniversitesi Mütercim-Tecümanlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ertuğrul Koç tarafından yapılmıştır. Atılım Üniversitesi Mütercim-Tecümanlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Berrin Aksoy’un oturum başkanlığını yaptığı “The Truths of Power Discovered and the ‘why’ of Winston Answered: a Foucauldian Reading of Nineteen Eighty-Four” başlıklı konuşma romanı Fransız düşünür Michel Foucault’nun güç ilişkileri ve panoptikon kavramı üzerinden incelemiştir.

Öğleden sonraki oturumların ilki Gaziantep Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zekiye Antakyalıoğlu’nun “Newspeak and the Last Man” başlıklı konuşması ile başlamıştır. Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lerzan Gültekin’in oturum başkanllığı yaptığı konuşmada roman ile günümüz koşulları arasındaki benzerlikler ele alınmıştır.

Konferansın son konuşmasını Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Devrim Kılıçer “Against the Wall and Nineteen Eighty-Four” başlıklı konuşma ile yapmıştır. Oturum başkanlığını Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Evrim Doğan Adanur’un yaptığı konuşmada Dr. Kılıçer romana tarihsel açıdan yaklaşmış ve romanda geçen kontrol mekanizmalarını Alman siyasetbilimci Hanna Arendt’in düşünceleri ile birleştirmiştir.

Konferansın kapanış konuşmalarının oturum başkanlığını yapan Atılım Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Belgin Elbir sunulan konuşmaların tarihsel, politik ve sosyo-ekonomik açıdan günümüze ışık tuttuğunu belirtmiştir. Düzenlenen konferansın başarılı ve verimli geçtiğini vurgulayan Prof. Elbir konuşmacıların ve oturum başkanlarının her birine konferansla ilgili yorumlarını sorduktan sonra teşekkürlerini sunmuştur.

http://www.dailymotion.com/video/x1mi4lm_george-orwell-and-nineteen-eighty-four_school

http://www.dailymotion.com/video/x1mipsn_george-orwell-and-nineteen-eighty-four-2_school

http://www.dailymotion.com/video/x1mjcre_george-orwell-and-nineteen-eighty-four-3_school

http://www.dailymotion.com/video/x1mj4tq_george-orwell-and-nineteen-eighty-four-4_school