Page 5 - index
P. 5

Merhab
Merhaba,a,
İlkini Ağustos 2011’de yayımladığımız “ATILIM’ı Yaşamak”
İlkini Ağustos 2011’de yayımladığımız “ATILIM’ı Yaşamak”
raporunu geleneksel hale getirerek, her akademik
raporunu geleneksel hale getirerek, her akademik yıl yıl
sonrası yayımlamaya devam ediyoruz. Bu beşinci raporda
sonrası yayımlamaya devam ediyoruz. Bu beşinci raporda
sizlere Atılım Üniversitesi’nin 2014-2015 akademik yılına
sizlere Atılım Üniversitesi’nin 2014-2015 akademik yılına
ilişkin akademik, bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler ile
ilişkin akademik, bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler ile
fiziki gelişmeleri de kapsayan bir değerlendirme sunuyoruz.
fiziki gelişmeleri de kapsayan bir değerlendirme sunuyoruz.
Hep birlikte geçmişten geleceğe nasıl yürüdüğümüzü
Hep birlikte geçmişten geleceğe nasıl yürüdüğümüzü
sizlerle paylaşmak istiyoruz.
sizlerle paylaşmak istiyoruz.
18. eğitim-öğretim yılımızı gururla, geleceğe iz bırakarak
18. eğitim-öğretim yılımızı gururla, geleceğe iz bırakarak
tamamladık ve 19. eğitim-öğretim yılımıza heyecanla
tamamladık ve 19. eğitim-öğretim yılımıza heyecanla ve ve
daha da büyüyerek, gelişerek başladık. Bu vesile ile tüm
daha da büyüyerek, gelişerek başladık. Bu vesile ile tüm
öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin 2015-
öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin 2015-
2016 akademik yılını kutlar, hepinize başarılar dilerim.
2016 akademik yılını kutlar, hepinize başarılar dilerim.
Bu akademik yıldan itibaren yolumuza yeni Rektörümüz
Bu akademik yıldan itibaren yolumuza yeni Rektörümüz
Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ ile devam edeceğiz.
Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ ile devam edeceğiz.
Sevgilerimle.gilerimle
Sev


Prof. Dr. Abdurrahim ÖZGENOĞLU
Rektör
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10