Üniversite Senatosu

 

Prof. Dr. M. Yıldırım ÜÇTUĞ  Rektör 
Prof. Dr. H. Yılmaz KAPTAN Rektör Yrd.  
Prof. Dr. Serkan ERYILMAZ Rektör Yrd.
Prof. Dr. Aynur YONGALIK  Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. M. Mithat ÜNER İşletme Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Elif Uray AYDIN Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Sevgi LÖKÇE  Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ayfer ALTAY Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. H. Nafiz ALEMDAROĞLU Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Ali KARA  Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Sacit ÖNEN İşletme Fakültesi Temsilcisi  
Prof. Dr. Ali YAZICI  Mühendislik Fakültesi Temsilcisi
Prof. Dr. Tanıl  ERGENÇ Fen Edebiyat Fakültesi Temsilcisi 
Prof. Dr. Celal GÖLE  Hukuk Fakültesi Temsilcisi  
Prof. Dr. Selahattin ÖNÜR Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi
Prof. Dr. Türkan Kutluay MERDOL Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
Yrd. Doç. Dr. Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU Meslek Yüksekokul Müdürü
Yrd. Doç.Dr. Abdullah ERTAŞ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
 
Web Sayfası Sorumlusu: Nazlı Budak