For the list of students qualified to receive “Share the Success Program” Certificate,  click here...

The “Share the Success” Program enables successful students to use their achievements by working in an academic or administrative unit within the university. Students taking part in the Program assist the academic staff in the academic units, train their peers, serve as a model for other students and work in various projects in administrative units. Special attention is paid to organizing such activities in a way that students would not miss out on any courses. Any undergraduate student with a minimum CGPA of 2.50 or graduate students with a minimum CGPA of 3.00 may participate in the program on a volunteer basis.

At the end of the academic term, students having successfully completed the program by working at least 40 hours are awarded the Atilim University “Share the Success” Program Certificate.

More useful information appears as follows:

1. General Principles: The students accepted to the Program work under the supervision of the unit, which directs them, regulates their working hours and evaluates their performance to ensure that the duties and responsibilities assigned to each individual contribute to their development. 


2. Applications: Students apply in person to Directorate of Distance Education upon the approval of the academic or administrative staff in the related unit.
Click for Application Form


3. Evaluation Forms: Related units complete an evaluation form for each student at the end of the academic year. click here to download form.
 

* For more information, contact the Directorate of Distance Education.

1528793666-basariyi-paylasmak.jpg


App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 2799 [title_tr] => Ana Sayfa [title_en] => Homepage [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Değerli Atılım Üniversitesi Öğrencileri ve Personeli:

Atılım Üniversitesi Başarıyı Paylaşım Programı (BPP) başarılı öğrencilerin bir akademik veya idari birimde çalışarak başarılarını Üniversite ve diğer öğrencilerle paylaşmalarını amaçlamaktadır.  Bu programdaki öğrenciler, öğretim elemanlarına ders ve araştırmalarında yardım etmekte, gerektiğinde mnetörlerinin denetiminde akran eğitimi vermekte, diğer öğrencilere örnek olmakta, akademik ve idari birimlerde değişik projelerde çalışmaktadır.  Mentor-menti (rehber-öğrenen) ilişkilerinin gelişmesine önem verildiği bu programda çalışacak öğrencilerin çalışma saatlerinin öğrencilerin derslerini aksatmayacak şekilde düzenlenmesine dikkat edilmektedir.

Başarıyı Paylaşım Programı genel not ortalaması 2,50 veya daha yüksek olan lisans öğrencilerine gönüllülük esasına göre açıktır.  Genel not ortalaması 3,00 veya üzeri olan lisansüstü öğrenciler de programa katılabilirler.  Programı bir akademik yıl boyunca başvurulara açıktır. Bir akademik yıl içerisinde az 40 saat çalışarak başarı ile tamamlayan öğrencilere yıl sonunda bir Atılım Üniversitesi Başarıyı Paylaşım Sertifikası verilmektedir.

Programla ilgili aşağıdaki usul ve süreçler uygulanmaktadır:

 1. Program Esasları.  Programa kabul edilen öğrenciler akademik veya idari personel mentörlüğü altında faaliyet göstermektedir.  Mentörler, birlikte çalışacağı öğrencileri yönlendirmekte, öğrencilerin çalışma saatlerini düzenlemekte ve performansını değerlendirmektedir.  Verilen görevlerin öğrencinin gelişimini sağlayacak şekilde düzenlenmesine dikkat edilmektedir.
   
 2. Öğrenci Başvuruları.  Öğrenciler kişisel girişimleri ile Atılım Üniversitesi akademik veya idari personeline doğrudan başvurarak BPP kapsamında çalışmak istediklerini talep edebilirler.  Anlaştıkları akademik veya idari personelle görüşüp onların onayını aldıktan sonra başvuru için sol taraftaki menüden de erişilen başvuru onay formu doldurulmalı, mentör ve menti tarafından imzalanmalıdır.  Öğrenciler başvuru formlarını kontrol ve onay için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne (KSİM) giderek teslim edebilirler.
   
 3. Mentör Duyuruları.  BPP çerçevesinde öğrencilere mentörlük yapmak isteyen akademik veya idari personel veya birim taleplerini konu ve koşulları ile birlikte tanımlayarak KSİM’e’ye başvurabilirler.  KSİM mentör taleplerini web sayfasında duyurur.  Mentör adayları çalışma konu ve koşullarını tanımlayarak yıl içerisinde ayrıca kendi olanaklarıyla da değişik ortamlarda duyurarak öğrencileri BPP çerçevesinde kendileriyle çalışmaya davet edebilirler.
   
 4. Değerlendirme Formları.  Mentörler yıl sonunda görevlendirilen öğrenciler için bir değerlendirme formu doldurmalıdır.  Görevlerini başarı ile tamamlayan öğrencilere yıl sonu bir başarı sertifikası verilmektedir.  Değerlendirme formuna mentörler http://moodle.atilim.edu.tr/anket/index.php?r=survey/index/sid/92148/newtest/Y/lang/tr   adresli sayfadan erişebilirler.

Takvim:

Program akademik yıl başından (01 Eylül) akademik yıl sonuna kadar (31 Mayıs) devam eder.  Başvurular akademik yıl boyunca 31 Mart’a kadar yapılabilir.

Programa katılan öğrencilerimize ve mentörlerimize teşekkür ediyor, başarılı çalışmalar diliyoruz.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Hasan U. Akay

Başarıyı Paylaşım Programı Yöneticisi

 
) ) ) ) ) ) [content_en] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-6 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

For the list of students qualified to receive “Share the Success Program” Certificate,  click here...

The “Share the Success” Program enables successful students to use their achievements by working in an academic or administrative unit within the university. Students taking part in the Program assist the academic staff in the academic units, train their peers, serve as a model for other students and work in various projects in administrative units. Special attention is paid to organizing such activities in a way that students would not miss out on any courses. Any undergraduate student with a minimum CGPA of 2.50 or graduate students with a minimum CGPA of 3.00 may participate in the program on a volunteer basis.

At the end of the academic term, students having successfully completed the program by working at least 40 hours are awarded the Atilim University “Share the Success” Program Certificate.

More useful information appears as follows:

1. General Principles: The students accepted to the Program work under the supervision of the unit, which directs them, regulates their working hours and evaluates their performance to ensure that the duties and responsibilities assigned to each individual contribute to their development. 


2. Applications: Students apply in person to Directorate of Distance Education upon the approval of the academic or administrative staff in the related unit.
Click for Application Form


3. Evaluation Forms: Related units complete an evaluation form for each student at the end of the academic year. click here to download form.
 

* For more information, contact the Directorate of Distance Education.

) ) ) [1] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-6 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => one-image [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/ana-sayfa-1517410937/1528793666-basariyi-paylasmak.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 247034 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/ana-sayfa-1517410937/1528793666-basariyi-paylasmak.jpg ) [caption] => 1528793666-basariyi-paylasmak.jpg [width] => 920px [height] => 1240px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/ana-sayfa-1517410937/1528793666-basariyi-paylasmak.jpg ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) ) ) ) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 242 [start] => [end] => [created_at] => 2018-01-05 12:19:00 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:16 [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 2 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ana-sayfa-1517410937 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 241 [name_en] => Student-Oriented Programs [url] => ## [type] => ) [1] => Array ( [id] => 242 [name_en] => Sharing the Success [url] => bpp [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [news] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object ( [items:protected] => Array ( ) ) [announcements] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object ( [items:protected] => Array ( ) ) [popup] => [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 2799 [title_tr] => Ana Sayfa [title_en] => Homepage [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

De\u011ferli At\u0131l\u0131m Üniversitesi Ö\u011frencileri ve Personeli:<\/strong><\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Ba\u015far\u0131y\u0131 Payla\u015f\u0131m Program\u0131 (BPP) <\/em>ba\u015far\u0131l\u0131 ö\u011frencilerin bir akademik veya idari birimde çal\u0131\u015farak ba\u015far\u0131lar\u0131n\u0131 Üniversite ve di\u011fer ö\u011frencilerle payla\u015fmalar\u0131n\u0131 amaçlamaktad\u0131r.  Bu programdaki ö\u011frenciler, ö\u011fretim elemanlar\u0131na ders ve ara\u015ft\u0131rmalar\u0131nda yard\u0131m etmekte, gerekti\u011finde mnetörlerinin denetiminde akran e\u011fitimi vermekte, di\u011fer ö\u011frencilere örnek olmakta, akademik ve idari birimlerde de\u011fi\u015fik projelerde çal\u0131\u015fmaktad\u0131r.  Mentor-menti<\/em> (rehber-ö\u011frenen)<\/em> ili\u015fkilerinin geli\u015fmesine önem verildi\u011fi bu programda çal\u0131\u015facak ö\u011frencilerin çal\u0131\u015fma saatlerinin ö\u011frencilerin derslerini aksatmayacak \u015fekilde düzenlenmesine dikkat edilmektedir.<\/p>\n\n

Ba\u015far\u0131y\u0131 Payla\u015f\u0131m Program\u0131 genel not ortalamas\u0131 2,50 veya daha yüksek olan lisans<\/em> ö\u011frencilerine gönüllülük <\/em>esas\u0131na göre aç\u0131kt\u0131r.  Genel not ortalamas\u0131 3,00 veya üzeri olan lisansüstü<\/em> ö\u011frenciler de programa kat\u0131labilirler.  Program\u0131 bir akademik y\u0131l boyunca ba\u015fvurulara aç\u0131kt\u0131r. Bir akademik y\u0131l içerisinde az 40 saat çal\u0131\u015farak ba\u015far\u0131 ile tamamlayan ö\u011frencilere y\u0131l sonunda bir At\u0131l\u0131m Üniversitesi Ba\u015far\u0131y\u0131 Payla\u015f\u0131m S<\/em>ertifikas\u0131<\/strong> verilmektedir.<\/p>\n\n

Programla ilgili a\u015fa\u011f\u0131daki usul ve süreçler uygulanmaktad\u0131r:<\/p>\n\n

  \n\t
 1. Program Esaslar\u0131. <\/em><\/strong> Programa kabul edilen ö\u011frenciler akademik veya idari personel mentörlü\u011fü alt\u0131nda faaliyet göstermektedir.  Mentörler, birlikte çal\u0131\u015faca\u011f\u0131 ö\u011frencileri yönlendirmekte, ö\u011frencilerin çal\u0131\u015fma saatlerini düzenlemekte ve performans\u0131n\u0131 de\u011ferlendirmektedir.  Verilen görevlerin ö\u011frencinin geli\u015fimini sa\u011flayacak \u015fekilde düzenlenmesine dikkat edilmektedir.
  \n\t <\/li>\n\t
 2. Ö\u011frenci Ba\u015fvurular\u0131.  <\/em><\/strong>Ö\u011frenciler ki\u015fisel giri\u015fimleri ile At\u0131l\u0131m Üniversitesi akademik veya idari personeline do\u011frudan ba\u015fvurarak BPP kapsam\u0131nda çal\u0131\u015fmak istediklerini talep edebilirler.  Anla\u015ft\u0131klar\u0131 akademik veya idari personelle görü\u015füp onlar\u0131n onay\u0131n\u0131 ald\u0131ktan sonra ba\u015fvuru için sol taraftaki menüden de eri\u015filen ba\u015fvuru onay formu<\/a> doldurulmal\u0131, mentör ve menti taraf\u0131ndan imzalanmal\u0131d\u0131r.  Ö\u011frenciler ba\u015fvuru formlar\u0131n\u0131 kontrol ve onay için Kültür ve Sosyal \u0130\u015fler Müdürlü\u011füne (KS\u0130M) giderek teslim edebilirler.
  \n\t <\/li>\n\t
 3. Mentör Duyurular\u0131.<\/em><\/strong>  <\/strong>BPP çerçevesinde ö\u011frencilere mentörlük yapmak isteyen akademik veya idari personel veya birim taleplerini konu ve ko\u015fullar\u0131 ile birlikte tan\u0131mlayarak KS\u0130M’e’ye ba\u015fvurabilirler.  KS\u0130M mentör taleplerini web sayfas\u0131nda duyurur.  Mentör adaylar\u0131 çal\u0131\u015fma konu ve ko\u015fullar\u0131n\u0131 tan\u0131mlayarak y\u0131l içerisinde ayr\u0131ca kendi olanaklar\u0131yla da de\u011fi\u015fik ortamlarda duyurarak ö\u011frencileri BPP çerçevesinde kendileriyle çal\u0131\u015fmaya davet edebilirler.
  \n\t <\/li>\n\t
 4. De\u011ferlendirme Formlar\u0131.  <\/em><\/strong>Mentörler <\/em>y\u0131l sonunda görevlendirilen ö\u011frenciler için bir de\u011ferlendirme formu doldurmal\u0131d\u0131r.  Görevlerini ba\u015far\u0131 ile tamamlayan ö\u011frencilere y\u0131l sonu bir ba\u015far\u0131 sertifikas\u0131 verilmektedir.  De\u011ferlendirme formuna mentörler http:\/\/moodle.atilim.edu.tr\/anket\/index.php?r=survey\/index\/sid\/92148\/newtest\/Y\/lang\/tr   adresli sayfadan eri\u015febilirler.<\/li>\n<\/ol>\n\n

  Takvim:<\/strong><\/p>\n\n

  Program akademik y\u0131l ba\u015f\u0131ndan (01 Eylül) akademik y\u0131l sonuna kadar (31 May\u0131s) devam eder.  Ba\u015fvurular akademik y\u0131l boyunca 31 Mart’a kadar yap\u0131labilir.<\/p>\n\n

  Programa kat\u0131lan ö\u011frencilerimize ve mentörlerimize te\u015fekkür ediyor, ba\u015far\u0131l\u0131 çal\u0131\u015fmalar diliyoruz.<\/p>\n\n

  Sayg\u0131lar\u0131mla,<\/p>\n\n

  Prof. Dr. Hasan U. Akay<\/em><\/p>\n\n

  Ba\u015far\u0131y\u0131 Payla\u015f\u0131m Program\u0131 Yöneticisi<\/em><\/p>\n\n

   <\/address>"}]}]}} [content_en] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-6","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

  For the list of students qualified to receive “Share the Success Program” Certificate, <\/strong> click here...<\/a><\/strong><\/p>\n\n

  The “Share the Success” Program enables successful students to use their achievements by working in an academic or administrative unit within the university. Students taking part in the Program assist the academic staff in the academic units, train their peers, serve as a model for other students and work in various projects in administrative units. Special attention is paid to organizing such activities in a way that students would not miss out on any courses. Any undergraduate student with a minimum CGPA of 2.50 or graduate students with a minimum CGPA of 3.00 may participate in the program on a volunteer basis.<\/p>\n\n

  At the end of the academic term, students having successfully completed the program by working at least 40 hours are awarded the Atilim University “Share the Success” Program Certificate<\/em><\/strong>.<\/p>\n\n

  More useful information appears as follows:<\/p>\n\n

  1. General Principles: <\/em><\/strong>The students accepted to the Program work under the supervision of the unit, which directs them, regulates their working hours and evaluates their performance to ensure that the duties and responsibilities assigned to each individual contribute to their development. <\/p>\n\n


  \n2. Applications: Students apply in person to Directorate of Distance Education upon the approval of the academic or administrative staff in the related unit.
  \n
  Click for Application Form<\/a><\/strong>. <\/p>\n\n


  \n3. Evaluation Forms: Related units complete an evaluation form for each student at the end of the academic year.
  click here to download form.<\/a><\/strong>
  \n <\/p>\n\n

  * For more information, contact the Directorate of Distance Education.<\/em><\/p>"}]},{"class_":["col-lg-6","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"image_gallery","module_type":"one-image","images":{"initialPreview":["\/uploads\/pages\/ana-sayfa-1517410937\/1528793666-basariyi-paylasmak.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":247034,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/ana-sayfa-1517410937\/1528793666-basariyi-paylasmak.jpg"},"caption":"1528793666-basariyi-paylasmak.jpg","width":"920px","height":"1240px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/ana-sayfa-1517410937\/1528793666-basariyi-paylasmak.jpg"}]},"settings":{"width":null,"height":null,"process":null}}]}]}} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 242 [start] => [end] => [created_at] => 2018-01-05 12:19:00 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:16 [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 2 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ana-sayfa-1517410937 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 242 [url] => bpp [name_en] => Sharing the Success [type_id] => 2 [parent_id] => 241 [lft] => 303 [rgt] => 304 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 242 [url] => bpp [name_en] => Sharing the Success [type_id] => 2 [parent_id] => 241 [lft] => 303 [rgt] => 304 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1