Bilgisayar Mühendisliği Araştırma Görevlisi Alım Son Değerlendirme Tutanağı
02.04.2021

01.04.2021

 

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM KOMİSYONU

SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca 30/03/2021 tarihinde Yazılı Giriş Sınavı gerçekleştirilmiştir. Sınava, başvurular arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda üç (3) aday davet edilmiş olup bu adayların tamamı yazılı sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur. Adaylara, yazılı sınav sorularını yapmaları için 120 dakika süre verilmiş ve bu süre sonunda adayların sınav kâğıtları toplanmış ve değerlendirilmiştir. Yazılı sınav sonrasında ALES (%30), lisans mezuniyet notu (%30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (%30) dikkate alınarak yapılan sıralama aşağıdaki çizelgede sunulmuştur.

Değerlendirme sonucunda yazılı sınavda 100 üzerinden 60 puan kriterini sağlayan adaylardan Tuğçe Kaman ve Ege Bulut Uygur asil aday olarak belirlenmiştir. Değerlendirme sonucunda, yazılı sınavda 100 üzerinden 60 puan kriterini sağlayamadığı için adaylardan Serkan Eryat değerlendirme dışı kalmış olup, yedek aday belirlenememiştir.

 

Asil Liste:

  1. Tuğçe Kaman
  2. Ege Bulut Uygur

 

Sıra No

Adı Soyadı

ALES

YABANCI DİL

MEZUNİYET*

SINAV

TOPLAM

Notu

30%

Notu

10%

Başarı Notu

Notu

30%

Notu

30%

1

Tuğçe Kaman

92,5730

27,77

87,50

8,75

3,14

79,93

23,98

72,50

21,75

82,25

2

Ege Bulut Uygur

73,8226

22,15

79

7,90

2,21

58,23

17,47

61,25

18,375

65,89

3

Serkan Eryat

73,5428

22,06

71,25

7,13

2,16

57,06

17,12

52,75

-

Başarısız