App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 2525 [title_tr] => Mesleki Gelişim Birimi [title_en] => Continuous Professional Development Unit [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Sürekli Mesleki Gelişim birimi, bölümde mesleki gelişim ve işbirliğini ön planda tutarak okutmanların ihtiyaçlarına göre  mesleki beceri ve bakış açılarını geliştirip güncellemelerine,  sınıf içi öğretim kalitesini yükseltmeyi ve bölüm içerisinde pozitif atmosfer yaratmayı amaçlamaktadır.

Sürekli Mesleki Gelişim Ve Eğitim Birimi tarafından yürütülen faaliyetler şunlardır;

A. Hizmet Öncesi Eğitim (Ön Eğitim)

Kuruma/Bölüme  yeni alınan elemanlara Modern Diller Bölümü’nü tanıtmak, okutmanlara beklentileri belirtmek ve  eğitim öğretim sürecinde yüksek performans göstermeleri ini sağlamak amacıyla bilgilendirme ve ön eğitim vermek.

B. Klinik Gözlem (Meslektaş Gözlemi  MG ) TT-Peer Observatıons

Okutmanların sınıf içi öğretme –öğrenme süreçlerindeki   becerilerini gözlemek, geliştirmek istedikleri alanları saptamak ve bu konuda beceri istenilen düzeye  gelinceye kadar kadar birlikte çalışmak.

C . Hizmet İçi Gelişim Seminerleri

İngilizce Dil Eğitimindeki yenilik ve gelişmeler hakkında okutmanların  bilgilenmelerini sağlamak amacıyla kurum içi ve dışı seminer ve konferanslar düzenlemek tir.

Birimde Bölüm başkanı tarafından atanan bir HİE uzmanı olan deneyimli bir okutman görevli olup gerektiğinde diğer okutman ve yöneticilerden destek alır.

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 168 [start] => [end] => [created_at] => 2017-12-26 12:32:23 [updated_at] => 2019-08-01 13:23:16 [parent_id] => 2524 [lft] => 24 [rgt] => 25 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => surekli-mesleki--gelisim-birimi-1517410934 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 32 [name_en] => School of Foreign Languages [url] => sfl [type] => ) [1] => Array ( [id] => 168 [name_en] => Department of Modern Languages [url] => dml [type] => ) ) [pages] => Array ( [2524] => Array ( [id] => 2524 [title_en] => Units [parent_id] => [site_id] => 168 [external_link] => javascript:; [lft] => 19 [rgt] => 30 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 2524 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 2525 [title_tr] => Mesleki Gelişim Birimi [title_en] => Continuous Professional Development Unit [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Sürekli Mesleki Geli\u015fim birimi, bölümde mesleki geli\u015fim ve i\u015fbirli\u011fini ön planda tutarak okutmanlar\u0131n ihtiyaçlar\u0131na göre  mesleki beceri ve bak\u0131\u015f aç\u0131lar\u0131n\u0131 geli\u015ftirip güncellemelerine,  s\u0131n\u0131f içi ö\u011fretim kalitesini yükseltmeyi ve bölüm içerisinde pozitif atmosfer yaratmay\u0131 amaçlamaktad\u0131r.<\/p>\n\n

Sürekli Mesleki Geli\u015fim Ve E\u011fitim Birimi taraf\u0131ndan yürütülen faaliyetler \u015funlard\u0131r;<\/p>\n\n

A. Hizmet Öncesi E\u011fitim (Ön E\u011fitim)<\/strong><\/p>\n\n

Kuruma\/Bölüme  yeni al\u0131nan elemanlara Modern Diller Bölümü’nü tan\u0131tmak, okutmanlara beklentileri belirtmek ve  e\u011fitim ö\u011fretim sürecinde yüksek performans göstermeleri ini sa\u011flamak amac\u0131yla bilgilendirme ve ön e\u011fitim vermek.<\/p>\n\n

B. Klinik Gözlem (Meslekta\u015f Gözlemi  MG ) TT-Peer Observat\u0131ons<\/strong><\/p>\n\n

Okutmanlar\u0131n s\u0131n\u0131f içi ö\u011fretme –ö\u011frenme süreçlerindeki   becerilerini gözlemek, geli\u015ftirmek istedikleri alanlar\u0131 saptamak ve bu konuda beceri istenilen düzeye  gelinceye kadar kadar birlikte çal\u0131\u015fmak.<\/p>\n\n

C . Hizmet \u0130çi Geli\u015fim Seminerleri<\/strong><\/p>\n\n

\u0130ngilizce Dil E\u011fitimindeki yenilik ve geli\u015fmeler hakk\u0131nda okutmanlar\u0131n  bilgilenmelerini sa\u011flamak amac\u0131yla kurum içi ve d\u0131\u015f\u0131 seminer ve konferanslar düzenlemek tir.<\/p>\n\n

Birimde Bölüm ba\u015fkan\u0131 taraf\u0131ndan atanan bir H\u0130E uzman\u0131 olan deneyimli bir okutman görevli olup gerekti\u011finde di\u011fer okutman ve yöneticilerden destek al\u0131r.<\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 168 [start] => [end] => [created_at] => 2017-12-26 12:32:23 [updated_at] => 2019-08-01 13:23:16 [parent_id] => 2524 [lft] => 24 [rgt] => 25 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => surekli-mesleki--gelisim-birimi-1517410934 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 168 [url] => dml [name_en] => Department of Modern Languages [type_id] => 9 [parent_id] => 32 [lft] => 5 [rgt] => 6 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 168 [url] => dml [name_en] => Department of Modern Languages [type_id] => 9 [parent_id] => 32 [lft] => 5 [rgt] => 6 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1