App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4779 [title_tr] => Türkçe Eğitim Yapan Bölüm Öğrencileri İçin Düzey Saptama ve Muafiyet Sınavı ile İlgili Bilgilendirme [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Modern Diller Bölümü 2019-2020 Türkçe Eğitim Yapan Bölüm Öğrencileri İçin Düzey Saptama ve Muafiyet Sınavı ile İlgili Önemli Duyuru

 

Değerli Öğrencimiz, 

Atılım Üniversitesi’ne hoşgeldiniz.

Türkçe eğitim yapan bölümleri (Hukuk Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Türkçe İşletme, Türkçe İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Adalet) kazanan öğrencilerimiz olarak, bölüm derslerinizin yanısıra İngilizce dersleri de alacaksınız. Modern Diller Bölümü’nün sunduğu bu 6 dönemlik zorunlu İngilizce derslerinden muaf olabilmeniz için Düzey Saptama ve Muafiyet Sınavı’na girmeniz gerekmektedir. 

Bu sınavın amacı, İngilizce düzeyinizi ölçerek sizleri en uygun sınıflara yerleştirmek ve/veya bazı derslerden muaf olmanızı sağlamaktır. Bu sınava katılım hakkı Atılım Üniversitesi’ndeki öğrenim hayatınızda sadece bir defaya mahsus sizlere verilecektir. Muaf olduğunuz her bir ders için AA (en yüksek) harf notu alacaksınız.

19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde kayıt işlemlerinizi tamamladıktan sonra aynı gün Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda (YDYO) belirlenen salonlarda sınavı alabileceksiniz. Sınava girmediğiniz takdirde düzeyiniz ’0’ kabul edilecek ve hiçbir İngilizce dersinden muaf olamayacaksınız. 

Sınavı alabilmeniz için kayıt esnasında size verilen ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KİMLİĞİNİZİ yanınızda bulundurmanız önemle rica olunur. Kartınız henüz basılmamış ise Öğrenci İşleri’nden alacağınız kayıt belgesi ile sınava girebilirsiniz. 

 

Başarılar Dileriz.

Sınav Tarihi: 19-23 Ağustos 2019 (Her gün)
Sınav Saati: 16:00-17:30
Sınav Yeri: Yabancı Diller Yüksek Okulu (YDYO) 
6. KAT C-609 ve 616                            
Modern Diller Bölümü
Tel: +90 312 586 85 51-52


 

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 168 [start] => [end] => [created_at] => 2019-08-01 13:20:28 [updated_at] => 2019-08-01 13:26:19 [parent_id] => 4071 [lft] => 16 [rgt] => 17 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ingilizce-egitim-yapan-bolum-ogrencileri-icin-bilgilendirme-1535704914 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 32 [name_en] => School of Foreign Languages [url] => sfl [type] => ) [1] => Array ( [id] => 168 [name_en] => Department of Modern Languages [url] => dml [type] => ) ) [pages] => Array ( [4071] => Array ( [id] => 4071 [title_en] => Education and Training [parent_id] => [site_id] => 168 [external_link] => javascript:; [lft] => 13 [rgt] => 18 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 4071 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4779 [title_tr] => Türkçe Eğitim Yapan Bölüm Öğrencileri İçin Düzey Saptama ve Muafiyet Sınavı ile İlgili Bilgilendirme [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Modern Diller Bölümü 2019-2020 Türkçe E\u011fitim Yapan Bölüm Ö\u011frencileri \u0130çin Düzey Saptama ve Muafiyet S\u0131nav\u0131 ile \u0130lgili Önemli Duyuru<\/strong><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

De\u011ferli Ö\u011frencimiz, <\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi’ne ho\u015fgeldiniz.<\/p>\n\n

Türkçe e\u011fitim yapan bölümleri (Hukuk Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Türkçe \u0130\u015fletme, Türkçe \u0130ktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Adalet) kazanan ö\u011frencilerimiz olarak, bölüm derslerinizin yan\u0131s\u0131ra \u0130ngilizce dersleri de alacaks\u0131n\u0131z. Modern Diller Bölümü’nün sundu\u011fu bu 6 dönemlik zorunlu \u0130ngilizce derslerinden muaf olabilmeniz için Düzey Saptama ve Muafiyet S\u0131nav\u0131’na girmeniz gerekmektedir. <\/p>\n\n

Bu s\u0131nav\u0131n amac\u0131, \u0130ngilizce düzeyinizi ölçerek sizleri en uygun s\u0131n\u0131flara yerle\u015ftirmek ve\/veya baz\u0131 derslerden muaf olman\u0131z\u0131 sa\u011flamakt\u0131r. Bu s\u0131nava kat\u0131l\u0131m hakk\u0131 At\u0131l\u0131m Üniversitesi’ndeki ö\u011frenim hayat\u0131n\u0131zda sadece bir defaya mahsus sizlere verilecektir. Muaf oldu\u011funuz her bir ders için AA (en yüksek) harf notu alacaks\u0131n\u0131z.<\/p>\n\n

19-23 A\u011fustos 2019 tarihlerinde kay\u0131t i\u015flemlerinizi tamamlad\u0131ktan sonra ayn\u0131 gün Yabanc\u0131 Diller Yüksek Okulu’nda (YDYO) belirlenen salonlarda s\u0131nav\u0131 alabileceksiniz. S\u0131nava girmedi\u011finiz takdirde düzeyiniz ’0’ kabul edilecek ve hiçbir \u0130ngilizce dersinden muaf olamayacaks\u0131n\u0131z. <\/p>\n\n

S\u0131nav\u0131 alabilmeniz için kay\u0131t esnas\u0131nda size verilen ATILIM ÜN\u0130VERS\u0130TES\u0130 Ö\u011eRENC\u0130 K\u0130ML\u0130\u011e\u0130N\u0130Z\u0130 yan\u0131n\u0131zda bulundurman\u0131z önemle rica olunur. Kart\u0131n\u0131z henüz bas\u0131lmam\u0131\u015f ise Ö\u011frenci \u0130\u015fleri’nden alaca\u011f\u0131n\u0131z kay\u0131t belgesi ile s\u0131nava girebilirsiniz. <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Ba\u015far\u0131lar Dileriz.<\/p>\n\n

S\u0131nav Tarihi: 19-23 A\u011fustos 2019 (Her gün)
\nS\u0131nav Saati: 16:00-17:30
\nS\u0131nav Yeri: Yabanc\u0131 Diller Yüksek Okulu (YDYO) 
\n6. KAT C-609 ve 616                            
\nModern Diller Bölümü
\nTel: +90 312 586 85 51-52<\/p>\n\n


\n <\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 168 [start] => [end] => [created_at] => 2019-08-01 13:20:28 [updated_at] => 2019-08-01 13:26:19 [parent_id] => 4071 [lft] => 16 [rgt] => 17 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ingilizce-egitim-yapan-bolum-ogrencileri-icin-bilgilendirme-1535704914 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 168 [url] => dml [name_en] => Department of Modern Languages [type_id] => 9 [parent_id] => 32 [lft] => 5 [rgt] => 6 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 168 [url] => dml [name_en] => Department of Modern Languages [type_id] => 9 [parent_id] => 32 [lft] => 5 [rgt] => 6 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1