50-krus - 20 03 2014

 

50 kuruş 
SERMAYE ile 

İLK İŞİMİ 
YAPTIM!!!

 

TÜBİTAK destekli bir proje olan

 “Girişimcinin Atılımı” yarışmasıdır…

 

Ne Yapılacak?

 1. 4 Kişilik takımını kur. Takıma isim bul, bir de lider seç.
 2. Elif Kalaycı’nın İşletme fakültesi’nde 505 nolu odasının kapısındaki listeye istenen bilgileri yaz ve kayıt ol. Kayıtlar 24 Mart Pazartesi akşam 18:00’de kapanacaktır.
 3. 25 MART SALI günü takımını da al, İşletme Kantinine gel.
 4. Saat 11:30’da 50 kuruş SERMAYE ile İLK İŞİMİ YAPTIM masasından 50 kuruş sermayeni al.
 5. 50 kuruş ile ilk işini yap ve yaparken de resimler çek.
 6. Saat 13:30’da İşletme Kantinin’deki 50 kuruş SERMAYE ile İLK İŞİMİ YAPTIM masasına gel.
 7. Kazandığınız parayı göster, işi yaparken çektiğiniz resimleri getir.
 8. Nasıl para kazandığını anlat.
 9. İlk 3’e 50 kuruş SERMAYE ile İLK İŞİMİ YAPTIM yarışması ödülleri ve katılım belgesi verilecek.

 

ÖDÜLLER:

1. Takım: Jolly Joker’dan 28 Mart  2014 Cuma günü 4 kişilik GRİPİN  bileti

2. Takım: Markör  Markalaştırma Ajansı’ndan 600 TL değerinde  “Kişisel Marka olma ve Pazarlama” eğitimi

3. Takım: Leman  Kültür’den 4 kişilik yemek

Takımlar kazandıkları paraları da alacaklardır.

Tüm yarışmacılara iyi şanslar!!!!App\Event Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 2043 [site_id] => 28 [title_tr] => 50-krus [title_en] => 50-krus [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

 

50 kuruş 
SERMAYE ile 

İLK İŞİMİ 
YAPTIM!!!

 

TÜBİTAK destekli bir proje olan

 “Girişimcinin Atılımı” yarışmasıdır…

 

Ne Yapılacak?

 1. 4 Kişilik takımını kur. Takıma isim bul, bir de lider seç.
 2. Elif Kalaycı’nın İşletme fakültesi’nde 505 nolu odasının kapısındaki listeye istenen bilgileri yaz ve kayıt ol. Kayıtlar 24 Mart Pazartesi akşam 18:00’de kapanacaktır.
 3. 25 MART SALI günü takımını da al, İşletme Kantinine gel.
 4. Saat 11:30’da 50 kuruş SERMAYE ile İLK İŞİMİ YAPTIM masasından 50 kuruş sermayeni al.
 5. 50 kuruş ile ilk işini yap ve yaparken de resimler çek.
 6. Saat 13:30’da İşletme Kantinin’deki 50 kuruş SERMAYE ile İLK İŞİMİ YAPTIM masasına gel.
 7. Kazandığınız parayı göster, işi yaparken çektiğiniz resimleri getir.
 8. Nasıl para kazandığını anlat.
 9. İlk 3’e 50 kuruş SERMAYE ile İLK İŞİMİ YAPTIM yarışması ödülleri ve katılım belgesi verilecek.

 

ÖDÜLLER:

1. Takım: Jolly Joker’dan 28 Mart  2014 Cuma günü 4 kişilik GRİPİN  bileti

2. Takım: Markör  Markalaştırma Ajansı’ndan 600 TL değerinde  “Kişisel Marka olma ve Pazarlama” eğitimi

3. Takım: Leman  Kültür’den 4 kişilik yemek

Takımlar kazandıkları paraları da alacaklardır.

Tüm yarışmacılara iyi şanslar!!!!

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

 

50 kuruş 
SERMAYE ile 

İLK İŞİMİ 
YAPTIM!!!

 

TÜBİTAK destekli bir proje olan

 “Girişimcinin Atılımı” yarışmasıdır…

 

Ne Yapılacak?

 1. 4 Kişilik takımını kur. Takıma isim bul, bir de lider seç.
 2. Elif Kalaycı’nın İşletme fakültesi’nde 505 nolu odasının kapısındaki listeye istenen bilgileri yaz ve kayıt ol. Kayıtlar 24 Mart Pazartesi akşam 18:00’de kapanacaktır.
 3. 25 MART SALI günü takımını da al, İşletme Kantinine gel.
 4. Saat 11:30’da 50 kuruş SERMAYE ile İLK İŞİMİ YAPTIM masasından 50 kuruş sermayeni al.
 5. 50 kuruş ile ilk işini yap ve yaparken de resimler çek.
 6. Saat 13:30’da İşletme Kantinin’deki 50 kuruş SERMAYE ile İLK İŞİMİ YAPTIM masasına gel.
 7. Kazandığınız parayı göster, işi yaparken çektiğiniz resimleri getir.
 8. Nasıl para kazandığını anlat.
 9. İlk 3’e 50 kuruş SERMAYE ile İLK İŞİMİ YAPTIM yarışması ödülleri ve katılım belgesi verilecek.

 

ÖDÜLLER:

1. Takım: Jolly Joker’dan 28 Mart  2014 Cuma günü 4 kişilik GRİPİN  bileti

2. Takım: Markör  Markalaştırma Ajansı’ndan 600 TL değerinde  “Kişisel Marka olma ve Pazarlama” eğitimi

3. Takım: Leman  Kültür’den 4 kişilik yemek

Takımlar kazandıkları paraları da alacaklardır.

Tüm yarışmacılara iyi şanslar!!!!

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/etkinlikler.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/etkinlikler.jpg ) [start] => 2014-03-20 00:00:00 [end] => 2015-03-20 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2014-03-20 18:47:56 [updated_at] => 2017-10-16 13:50:59 [location] => [location_tr] => [location_en] => [location_ru] => [location_ar] => [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => 50krus-7407 [organizer_tr] => [organizer_en] => [organizer_ru] => [organizer_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 28 [name_en] => School of Business [url] => fom [type] => ) ) [pages] => Array ( ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 2043 [site_id] => 28 [title_tr] => 50-krus [title_en] => 50-krus [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

 <\/h1> <\/div> \t \t\t \t\t\t
\"\"<\/td> \t\t\t \t\t\t

50 kuru\u015f 
\t\t\tSERMAYE ile <\/span>
\t\t\t\u0130LK \u0130\u015e\u0130M\u0130 <\/span>
\t\t\tYAPTIM!!!<\/span><\/h1> \t\t\t

 <\/p> \t\t\t

TÜB\u0130TAK destekli bir proje olan<\/span><\/h1> \t\t\t

 “Giri\u015fimcinin At\u0131l\u0131m\u0131” yar\u0131\u015fmas\u0131d\u0131r…<\/span><\/h1> \t\t\t

 <\/h2> \t\t\t<\/td> \t\t<\/tr> \t<\/tbody> <\/table>

Ne Yap\u0131lacak?<\/p>

  \t
 1. 4 Ki\u015filik tak\u0131m\u0131n\u0131 kur. Tak\u0131ma isim bul, bir de lider seç.<\/li> \t
 2. Elif Kalayc\u0131’n\u0131n \u0130\u015fletme fakültesi’nde 505 nolu odas\u0131n\u0131n kap\u0131s\u0131ndaki listeye istenen bilgileri yaz ve kay\u0131t ol. Kay\u0131tlar 24 Mart Pazartesi ak\u015fam 18:00’de kapanacakt\u0131r.<\/li> \t
 3. 25 MART SALI günü tak\u0131m\u0131n\u0131 da al, \u0130\u015fletme Kantinine gel.<\/li> \t
 4. Saat 11:30’da 50 kuru\u015f SERMAYE ile \u0130LK \u0130\u015e\u0130M\u0130 YAPTIM <\/strong>masas\u0131ndan 50 kuru\u015f sermayeni al.<\/li> \t
 5. 50 kuru\u015f ile ilk i\u015fini yap ve yaparken de resimler çek.<\/li> \t
 6. Saat 13:30’da \u0130\u015fletme Kantinin’deki 50 kuru\u015f SERMAYE ile \u0130LK \u0130\u015e\u0130M\u0130 YAPTIM <\/strong>masas\u0131na gel.<\/li> \t
 7. Kazand\u0131\u011f\u0131n\u0131z paray\u0131 göster, i\u015fi yaparken çekti\u011finiz resimleri getir.<\/li> \t
 8. Nas\u0131l para kazand\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlat.<\/li> \t
 9. \u0130lk 3’e 50 kuru\u015f SERMAYE ile \u0130LK \u0130\u015e\u0130M\u0130 YAPTIM <\/strong>yar\u0131\u015fmas\u0131 ödülleri ve kat\u0131l\u0131m belgesi verilecek.<\/li> <\/ol>

   <\/p>

  ÖDÜLLER:<\/strong><\/p>

  1. Tak\u0131m: Jolly Joker’dan 28 Mart  2014 Cuma günü 4 ki\u015filik GR\u0130P\u0130N  bileti<\/u><\/strong><\/p>

  \"\"<\/u><\/strong><\/p>

  2. Tak\u0131m: Markör  Markala\u015ft\u0131rma Ajans\u0131’ndan 600 TL<\/strong> de\u011ferinde<\/strong>  “Ki\u015fisel Marka olma ve Pazarlama” e\u011fitimi<\/p>

  3. Tak\u0131m: Leman  Kültür’den 4 ki\u015filik yemek<\/p>

  \"\"<\/p>

  Tak\u0131mlar kazand\u0131klar\u0131 paralar\u0131 da alacaklard\u0131r.<\/em><\/p>

  Tüm yar\u0131\u015fmac\u0131lara iyi \u015fanslar!!!!<\/em><\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

   <\/h1> <\/div> \t \t\t \t\t\t
  \"\"<\/td> \t\t\t \t\t\t

  50 kuru\u015f 
  \t\t\tSERMAYE ile <\/span>
  \t\t\t\u0130LK \u0130\u015e\u0130M\u0130 <\/span>
  \t\t\tYAPTIM!!!<\/span><\/h1> \t\t\t

   <\/p> \t\t\t

  TÜB\u0130TAK destekli bir proje olan<\/span><\/h1> \t\t\t

   “Giri\u015fimcinin At\u0131l\u0131m\u0131” yar\u0131\u015fmas\u0131d\u0131r…<\/span><\/h1> \t\t\t

   <\/h2> \t\t\t<\/td> \t\t<\/tr> \t<\/tbody> <\/table>

  Ne Yap\u0131lacak?<\/p>

   \t
  1. 4 Ki\u015filik tak\u0131m\u0131n\u0131 kur. Tak\u0131ma isim bul, bir de lider seç.<\/li> \t
  2. Elif Kalayc\u0131’n\u0131n \u0130\u015fletme fakültesi’nde 505 nolu odas\u0131n\u0131n kap\u0131s\u0131ndaki listeye istenen bilgileri yaz ve kay\u0131t ol. Kay\u0131tlar 24 Mart Pazartesi ak\u015fam 18:00’de kapanacakt\u0131r.<\/li> \t
  3. 25 MART SALI günü tak\u0131m\u0131n\u0131 da al, \u0130\u015fletme Kantinine gel.<\/li> \t
  4. Saat 11:30’da 50 kuru\u015f SERMAYE ile \u0130LK \u0130\u015e\u0130M\u0130 YAPTIM <\/strong>masas\u0131ndan 50 kuru\u015f sermayeni al.<\/li> \t
  5. 50 kuru\u015f ile ilk i\u015fini yap ve yaparken de resimler çek.<\/li> \t
  6. Saat 13:30’da \u0130\u015fletme Kantinin’deki 50 kuru\u015f SERMAYE ile \u0130LK \u0130\u015e\u0130M\u0130 YAPTIM <\/strong>masas\u0131na gel.<\/li> \t
  7. Kazand\u0131\u011f\u0131n\u0131z paray\u0131 göster, i\u015fi yaparken çekti\u011finiz resimleri getir.<\/li> \t
  8. Nas\u0131l para kazand\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlat.<\/li> \t
  9. \u0130lk 3’e 50 kuru\u015f SERMAYE ile \u0130LK \u0130\u015e\u0130M\u0130 YAPTIM <\/strong>yar\u0131\u015fmas\u0131 ödülleri ve kat\u0131l\u0131m belgesi verilecek.<\/li> <\/ol>

    <\/p>

   ÖDÜLLER:<\/strong><\/p>

   1. Tak\u0131m: Jolly Joker’dan 28 Mart  2014 Cuma günü 4 ki\u015filik GR\u0130P\u0130N  bileti<\/u><\/strong><\/p>

   \"\"<\/u><\/strong><\/p>

   2. Tak\u0131m: Markör  Markala\u015ft\u0131rma Ajans\u0131’ndan 600 TL<\/strong> de\u011ferinde<\/strong>  “Ki\u015fisel Marka olma ve Pazarlama” e\u011fitimi<\/p>

   3. Tak\u0131m: Leman  Kültür’den 4 ki\u015filik yemek<\/p>

   \"\"<\/p>

   Tak\u0131mlar kazand\u0131klar\u0131 paralar\u0131 da alacaklard\u0131r.<\/em><\/p>

   Tüm yar\u0131\u015fmac\u0131lara iyi \u015fanslar!!!!<\/em><\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {} [start] => 2014-03-20 00:00:00 [end] => 2015-03-20 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2014-03-20 18:47:56 [updated_at] => 2017-10-16 13:50:59 [location] => [location_tr] => [location_en] => [location_ru] => [location_ar] => [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => 50krus-7407 [organizer_tr] => [organizer_en] => [organizer_ru] => [organizer_ar] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 28 [name_tr] => İşletme Fakültesi [name_en] => School of Business [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => isletme-fakultesi [slug_en] => school-of-business [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":430309,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"},"caption":"1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":188517,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"},"caption":"1520604648-isletme_fakulte.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 15:39:17 [updated_at] => 2019-06-28 12:54:22 [type_id] => 7 [google] => [default_lang] => en [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 1 [lft] => 62 [rgt] => 83 [depth] => 1 [color] => a91438 [url] => fom [home_page_id] => 621 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 78 [old_cat_id] => 4 [meta_desc_tr] => Bölümler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İktisat, İktisat (İngilizce), İşletme, İşletme (İngilizce), Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 28 [name_tr] => İşletme Fakültesi [name_en] => School of Business [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => isletme-fakultesi [slug_en] => school-of-business [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":430309,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"},"caption":"1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":188517,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"},"caption":"1520604648-isletme_fakulte.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 15:39:17 [updated_at] => 2019-06-28 12:54:22 [type_id] => 7 [google] => [default_lang] => en [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 1 [lft] => 62 [rgt] => 83 [depth] => 1 [color] => a91438 [url] => fom [home_page_id] => 621 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 78 [old_cat_id] => 4 [meta_desc_tr] => Bölümler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İktisat, İktisat (İngilizce), İşletme, İşletme (İngilizce), Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 7 [title] => Fakülte [slug] => fakulte [created_at] => [updated_at] => 2018-08-17 14:29:05 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Fakülte Kadroları [dep_label_en] => Faculty Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 7 [title] => Fakülte [slug] => fakulte [created_at] => [updated_at] => 2018-08-17 14:29:05 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Fakülte Kadroları [dep_label_en] => Faculty Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1