50 kuruş SERMAYE ile İLK İŞİMİ YAPTIM - 11 04 2014

25 Mart 2014 Salı günü “50 Kuruş Sermaye ile ilk işimi yapıyorum” başlıklı bir yarışma düzenlenmişti. Toplam 8 takım katılmıştı ve iki saat içinde büyük miktarda paralar kazanmışlardı.  Fakat yarışma sırasında ortaya tüm takımların tartışmak istedikleri bazı durumlar çıkmıştı.

1 Nisan 2014 Salı günü Linkim Kimya Ltd. Şti. Sahibi sayın Aylin Oray ve Teknoloji Transfer Ofisi mensubu sayın Naciye Çakır’ın jüri üyesi olarak katıldıkları bir tartışma oturumu yapıldı. Tartışmaya o sırada dersi olmayan  geçen haftanın yarışmacıları ile ilgilenen öğrenciler katıldı.

Önce Elif Kalaycı girişimciliğin tanımını “ tekrarlanabilir ve ölçeklenebilir bir iş modeli arayışı” olarak verdi. Daha sonra da ahlaki davranışta bulunmak için bir kaç kural sıraladı. Bunlardan bir tanesi en akılda kalıcı olanıydı: Yaptığınız davranış ile gazetelere manşet olmak ister misiniz? (Malum Türkiye’de gazetelere  ancak kötü hikayelerle manşet olunduğu için, gurur duymayacağınız kararlar aslında ahlaki olmayacaktır)

 

Takımlar yarışmada birkaç problemli durum olduğunu belirttiler. Örneğin, okul dışına çıkılmaması gerekirken bir takım çıkmış, ve okul dışından  aldığı tohumları satmıştı. Bir başka takım yazı tura atmış, ve şans oyunu oyna(t)mıştı. Bir kaç takım etrafta çok ucuza bulunabilecek şişe suyu kendi arkadaşlarına 10 misli fiyata satmışlardı. Bir takım, şikeli olup olmadığını bilmedikleri maçları ‘şikeli’ olarak lanse ederek satmıştı.

Tüm bunlara itiraz eden yarışmacılar, yarışmanın açık ve net kuralları olması gerektiğinde mutabık oldular. Bir sonraki seferde yarışmanın katılacak yeni kurallar: şans oyunu yok, işin daha önce başlatılmış ve iki saatte devam ettirilen bir iş olmaması gerekli, okul sınırları içinde kalınacak şeklinde belirlendi. En önemlisi de yarışmada bir danışma kurulu olacak.

Özellikle şu günlerde ‘ahlak’lı olmayı sorguladıkları için tartışmaya katılan herkese ÇOK TEŞEKKÜRLER!App\Event Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 2078 [site_id] => 28 [title_tr] => 50 kuruş SERMAYE ile İLK İŞİMİ YAPTIM [title_en] => 50 kuruş SERMAYE ile İLK İŞİMİ YAPTIM [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

25 Mart 2014 Salı günü “50 Kuruş Sermaye ile ilk işimi yapıyorum” başlıklı bir yarışma düzenlenmişti. Toplam 8 takım katılmıştı ve iki saat içinde büyük miktarda paralar kazanmışlardı.  Fakat yarışma sırasında ortaya tüm takımların tartışmak istedikleri bazı durumlar çıkmıştı.

1 Nisan 2014 Salı günü Linkim Kimya Ltd. Şti. Sahibi sayın Aylin Oray ve Teknoloji Transfer Ofisi mensubu sayın Naciye Çakır’ın jüri üyesi olarak katıldıkları bir tartışma oturumu yapıldı. Tartışmaya o sırada dersi olmayan  geçen haftanın yarışmacıları ile ilgilenen öğrenciler katıldı.

Önce Elif Kalaycı girişimciliğin tanımını “ tekrarlanabilir ve ölçeklenebilir bir iş modeli arayışı” olarak verdi. Daha sonra da ahlaki davranışta bulunmak için bir kaç kural sıraladı. Bunlardan bir tanesi en akılda kalıcı olanıydı: Yaptığınız davranış ile gazetelere manşet olmak ister misiniz? (Malum Türkiye’de gazetelere  ancak kötü hikayelerle manşet olunduğu için, gurur duymayacağınız kararlar aslında ahlaki olmayacaktır)

 

Takımlar yarışmada birkaç problemli durum olduğunu belirttiler. Örneğin, okul dışına çıkılmaması gerekirken bir takım çıkmış, ve okul dışından  aldığı tohumları satmıştı. Bir başka takım yazı tura atmış, ve şans oyunu oyna(t)mıştı. Bir kaç takım etrafta çok ucuza bulunabilecek şişe suyu kendi arkadaşlarına 10 misli fiyata satmışlardı. Bir takım, şikeli olup olmadığını bilmedikleri maçları ‘şikeli’ olarak lanse ederek satmıştı.

Tüm bunlara itiraz eden yarışmacılar, yarışmanın açık ve net kuralları olması gerektiğinde mutabık oldular. Bir sonraki seferde yarışmanın katılacak yeni kurallar: şans oyunu yok, işin daha önce başlatılmış ve iki saatte devam ettirilen bir iş olmaması gerekli, okul sınırları içinde kalınacak şeklinde belirlendi. En önemlisi de yarışmada bir danışma kurulu olacak.

Özellikle şu günlerde ‘ahlak’lı olmayı sorguladıkları için tartışmaya katılan herkese ÇOK TEŞEKKÜRLER!

 

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

25 Mart 2014 Salı günü “50 Kuruş Sermaye ile ilk işimi yapıyorum” başlıklı bir yarışma düzenlenmişti. Toplam 8 takım katılmıştı ve iki saat içinde büyük miktarda paralar kazanmışlardı.  Fakat yarışma sırasında ortaya tüm takımların tartışmak istedikleri bazı durumlar çıkmıştı.

1 Nisan 2014 Salı günü Linkim Kimya Ltd. Şti. Sahibi sayın Aylin Oray ve Teknoloji Transfer Ofisi mensubu sayın Naciye Çakır’ın jüri üyesi olarak katıldıkları bir tartışma oturumu yapıldı. Tartışmaya o sırada dersi olmayan  geçen haftanın yarışmacıları ile ilgilenen öğrenciler katıldı.

Önce Elif Kalaycı girişimciliğin tanımını “ tekrarlanabilir ve ölçeklenebilir bir iş modeli arayışı” olarak verdi. Daha sonra da ahlaki davranışta bulunmak için bir kaç kural sıraladı. Bunlardan bir tanesi en akılda kalıcı olanıydı: Yaptığınız davranış ile gazetelere manşet olmak ister misiniz? (Malum Türkiye’de gazetelere  ancak kötü hikayelerle manşet olunduğu için, gurur duymayacağınız kararlar aslında ahlaki olmayacaktır)

 

Takımlar yarışmada birkaç problemli durum olduğunu belirttiler. Örneğin, okul dışına çıkılmaması gerekirken bir takım çıkmış, ve okul dışından  aldığı tohumları satmıştı. Bir başka takım yazı tura atmış, ve şans oyunu oyna(t)mıştı. Bir kaç takım etrafta çok ucuza bulunabilecek şişe suyu kendi arkadaşlarına 10 misli fiyata satmışlardı. Bir takım, şikeli olup olmadığını bilmedikleri maçları ‘şikeli’ olarak lanse ederek satmıştı.

Tüm bunlara itiraz eden yarışmacılar, yarışmanın açık ve net kuralları olması gerektiğinde mutabık oldular. Bir sonraki seferde yarışmanın katılacak yeni kurallar: şans oyunu yok, işin daha önce başlatılmış ve iki saatte devam ettirilen bir iş olmaması gerekli, okul sınırları içinde kalınacak şeklinde belirlendi. En önemlisi de yarışmada bir danışma kurulu olacak.

Özellikle şu günlerde ‘ahlak’lı olmayı sorguladıkları için tartışmaya katılan herkese ÇOK TEŞEKKÜRLER!

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/etkinlikler.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/etkinlikler.jpg ) [start] => 2014-04-11 00:00:00 [end] => 2015-04-11 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2014-04-11 16:32:57 [updated_at] => 2017-10-16 13:50:46 [location] => [location_tr] => [location_en] => [location_ru] => [location_ar] => [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => 50-kurus-sermaye-ile-ilk-isimi-yaptim--7497 [organizer_tr] => [organizer_en] => [organizer_ru] => [organizer_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 28 [name_en] => School of Business [url] => fom [type] => ) ) [pages] => Array ( ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 2078 [site_id] => 28 [title_tr] => 50 kuruş SERMAYE ile İLK İŞİMİ YAPTIM [title_en] => 50 kuruş SERMAYE ile İLK İŞİMİ YAPTIM [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

25 Mart 2014 Sal\u0131 günü “50 Kuru\u015f Sermaye ile ilk i\u015fimi yap\u0131yorum” ba\u015fl\u0131kl\u0131 bir yar\u0131\u015fma düzenlenmi\u015fti. Toplam 8 tak\u0131m kat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131 ve iki saat içinde büyük miktarda paralar kazanm\u0131\u015flard\u0131.  Fakat yar\u0131\u015fma s\u0131ras\u0131nda ortaya tüm tak\u0131mlar\u0131n tart\u0131\u015fmak istedikleri baz\u0131 durumlar ç\u0131km\u0131\u015ft\u0131.<\/p>

1 Nisan 2014 Sal\u0131 günü Linkim Kimya Ltd. \u015eti. Sahibi say\u0131n Aylin Oray ve Teknoloji Transfer Ofisi mensubu say\u0131n Naciye Çak\u0131r’\u0131n jüri üyesi olarak kat\u0131ld\u0131klar\u0131 bir tart\u0131\u015fma oturumu yap\u0131ld\u0131. Tart\u0131\u015fmaya o s\u0131rada dersi olmayan  geçen haftan\u0131n yar\u0131\u015fmac\u0131lar\u0131 ile ilgilenen ö\u011frenciler kat\u0131ld\u0131.<\/p>

Önce Elif Kalayc\u0131 giri\u015fimcili\u011fin tan\u0131m\u0131n\u0131 “ tekrarlanabilir ve ölçeklenebilir bir i\u015f modeli aray\u0131\u015f\u0131” olarak verdi. Daha sonra da ahlaki davran\u0131\u015fta bulunmak için bir kaç kural s\u0131ralad\u0131. Bunlardan bir tanesi en ak\u0131lda kal\u0131c\u0131 olan\u0131yd\u0131: Yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z davran\u0131\u015f ile gazetelere man\u015fet olmak ister misiniz? (Malum Türkiye’de gazetelere  ancak kötü hikayelerle man\u015fet olundu\u011fu için, gurur duymayaca\u011f\u0131n\u0131z kararlar asl\u0131nda ahlaki olmayacakt\u0131r)<\/p>

 <\/p>

Tak\u0131mlar yar\u0131\u015fmada birkaç problemli durum oldu\u011funu belirttiler. Örne\u011fin, okul d\u0131\u015f\u0131na ç\u0131k\u0131lmamas\u0131 gerekirken bir tak\u0131m ç\u0131km\u0131\u015f, ve okul d\u0131\u015f\u0131ndan  ald\u0131\u011f\u0131 tohumlar\u0131 satm\u0131\u015ft\u0131. Bir ba\u015fka tak\u0131m yaz\u0131 tura atm\u0131\u015f, ve \u015fans oyunu oyna(t)m\u0131\u015ft\u0131. Bir kaç tak\u0131m etrafta çok ucuza bulunabilecek \u015fi\u015fe suyu kendi arkada\u015flar\u0131na 10 misli fiyata satm\u0131\u015flard\u0131. Bir tak\u0131m, \u015fikeli olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 bilmedikleri maçlar\u0131 ‘\u015fikeli’ olarak lanse ederek satm\u0131\u015ft\u0131.<\/p>

Tüm bunlara itiraz eden yar\u0131\u015fmac\u0131lar, yar\u0131\u015fman\u0131n aç\u0131k ve net kurallar\u0131 olmas\u0131 gerekti\u011finde mutab\u0131k oldular. Bir sonraki seferde yar\u0131\u015fman\u0131n kat\u0131lacak yeni kurallar: \u015fans oyunu yok, i\u015fin daha önce ba\u015flat\u0131lm\u0131\u015f ve iki saatte devam ettirilen bir i\u015f olmamas\u0131 gerekli, okul s\u0131n\u0131rlar\u0131 içinde kal\u0131nacak \u015feklinde belirlendi. En önemlisi de yar\u0131\u015fmada bir dan\u0131\u015fma kurulu olacak.<\/p>

Özellikle \u015fu günlerde ‘ahlak’l\u0131 olmay\u0131 sorgulad\u0131klar\u0131 için tart\u0131\u015fmaya kat\u0131lan herkese ÇOK TE\u015eEKKÜRLER!<\/p>

 <\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

25 Mart 2014 Sal\u0131 günü “50 Kuru\u015f Sermaye ile ilk i\u015fimi yap\u0131yorum” ba\u015fl\u0131kl\u0131 bir yar\u0131\u015fma düzenlenmi\u015fti. Toplam 8 tak\u0131m kat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131 ve iki saat içinde büyük miktarda paralar kazanm\u0131\u015flard\u0131.  Fakat yar\u0131\u015fma s\u0131ras\u0131nda ortaya tüm tak\u0131mlar\u0131n tart\u0131\u015fmak istedikleri baz\u0131 durumlar ç\u0131km\u0131\u015ft\u0131.<\/p>

1 Nisan 2014 Sal\u0131 günü Linkim Kimya Ltd. \u015eti. Sahibi say\u0131n Aylin Oray ve Teknoloji Transfer Ofisi mensubu say\u0131n Naciye Çak\u0131r’\u0131n jüri üyesi olarak kat\u0131ld\u0131klar\u0131 bir tart\u0131\u015fma oturumu yap\u0131ld\u0131. Tart\u0131\u015fmaya o s\u0131rada dersi olmayan  geçen haftan\u0131n yar\u0131\u015fmac\u0131lar\u0131 ile ilgilenen ö\u011frenciler kat\u0131ld\u0131.<\/p>

Önce Elif Kalayc\u0131 giri\u015fimcili\u011fin tan\u0131m\u0131n\u0131 “ tekrarlanabilir ve ölçeklenebilir bir i\u015f modeli aray\u0131\u015f\u0131” olarak verdi. Daha sonra da ahlaki davran\u0131\u015fta bulunmak için bir kaç kural s\u0131ralad\u0131. Bunlardan bir tanesi en ak\u0131lda kal\u0131c\u0131 olan\u0131yd\u0131: Yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z davran\u0131\u015f ile gazetelere man\u015fet olmak ister misiniz? (Malum Türkiye’de gazetelere  ancak kötü hikayelerle man\u015fet olundu\u011fu için, gurur duymayaca\u011f\u0131n\u0131z kararlar asl\u0131nda ahlaki olmayacakt\u0131r)<\/p>

 <\/p>

Tak\u0131mlar yar\u0131\u015fmada birkaç problemli durum oldu\u011funu belirttiler. Örne\u011fin, okul d\u0131\u015f\u0131na ç\u0131k\u0131lmamas\u0131 gerekirken bir tak\u0131m ç\u0131km\u0131\u015f, ve okul d\u0131\u015f\u0131ndan  ald\u0131\u011f\u0131 tohumlar\u0131 satm\u0131\u015ft\u0131. Bir ba\u015fka tak\u0131m yaz\u0131 tura atm\u0131\u015f, ve \u015fans oyunu oyna(t)m\u0131\u015ft\u0131. Bir kaç tak\u0131m etrafta çok ucuza bulunabilecek \u015fi\u015fe suyu kendi arkada\u015flar\u0131na 10 misli fiyata satm\u0131\u015flard\u0131. Bir tak\u0131m, \u015fikeli olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 bilmedikleri maçlar\u0131 ‘\u015fikeli’ olarak lanse ederek satm\u0131\u015ft\u0131.<\/p>

Tüm bunlara itiraz eden yar\u0131\u015fmac\u0131lar, yar\u0131\u015fman\u0131n aç\u0131k ve net kurallar\u0131 olmas\u0131 gerekti\u011finde mutab\u0131k oldular. Bir sonraki seferde yar\u0131\u015fman\u0131n kat\u0131lacak yeni kurallar: \u015fans oyunu yok, i\u015fin daha önce ba\u015flat\u0131lm\u0131\u015f ve iki saatte devam ettirilen bir i\u015f olmamas\u0131 gerekli, okul s\u0131n\u0131rlar\u0131 içinde kal\u0131nacak \u015feklinde belirlendi. En önemlisi de yar\u0131\u015fmada bir dan\u0131\u015fma kurulu olacak.<\/p>

Özellikle \u015fu günlerde ‘ahlak’l\u0131 olmay\u0131 sorgulad\u0131klar\u0131 için tart\u0131\u015fmaya kat\u0131lan herkese ÇOK TE\u015eEKKÜRLER!<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {} [start] => 2014-04-11 00:00:00 [end] => 2015-04-11 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2014-04-11 16:32:57 [updated_at] => 2017-10-16 13:50:46 [location] => [location_tr] => [location_en] => [location_ru] => [location_ar] => [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => 50-kurus-sermaye-ile-ilk-isimi-yaptim--7497 [organizer_tr] => [organizer_en] => [organizer_ru] => [organizer_ar] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 28 [name_tr] => İşletme Fakültesi [name_en] => School of Business [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => isletme-fakultesi [slug_en] => school-of-business [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":430309,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"},"caption":"1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":188517,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"},"caption":"1520604648-isletme_fakulte.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 15:39:17 [updated_at] => 2019-06-28 12:54:22 [type_id] => 7 [google] => [default_lang] => en [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 1 [lft] => 62 [rgt] => 83 [depth] => 1 [color] => a91438 [url] => fom [home_page_id] => 621 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 78 [old_cat_id] => 4 [meta_desc_tr] => Bölümler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İktisat, İktisat (İngilizce), İşletme, İşletme (İngilizce), Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 28 [name_tr] => İşletme Fakültesi [name_en] => School of Business [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => isletme-fakultesi [slug_en] => school-of-business [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":430309,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"},"caption":"1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":188517,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"},"caption":"1520604648-isletme_fakulte.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 15:39:17 [updated_at] => 2019-06-28 12:54:22 [type_id] => 7 [google] => [default_lang] => en [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 1 [lft] => 62 [rgt] => 83 [depth] => 1 [color] => a91438 [url] => fom [home_page_id] => 621 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 78 [old_cat_id] => 4 [meta_desc_tr] => Bölümler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İktisat, İktisat (İngilizce), İşletme, İşletme (İngilizce), Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 7 [title] => Fakülte [slug] => fakulte [created_at] => [updated_at] => 2018-08-17 14:29:05 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Fakülte Kadroları [dep_label_en] => Faculty Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 7 [title] => Fakülte [slug] => fakulte [created_at] => [updated_at] => 2018-08-17 14:29:05 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Fakülte Kadroları [dep_label_en] => Faculty Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1