Üniversiteli Şeflerin Düellosu - 31 03 2015

Atılım Üniversitesi Gastronomi Mutfak Sanatları Programı Öğrencilerinin ikincilik ödülü aldığı  3. EDT EXPO -Ev Dışı Tüketim-Gıda Ürünleri, Sarf Malzemeleri, Ekipmanları Üreticileri ve Tedarikçileri Fuarı 4 gün boyunca zengin bir gastronomi şölenine ev sahipliği yaptı. 

25-28 Mart 2015 tarihlerinde CNR EXPO’da gerçekleştirilen Fuarın dördüncü gününü gastronomik bir şölene çeviren Üniversiteli Şeflerin Düellosu yarışması, genç yetenekleri bir araya getirmeyi başardı. Anıl İlter'in sunuşuyla keyifli bir ambiyans yaşatan yarışma; henüz eğitim gören genç yeteneklerin sektöre kazandırılmasına, yaratıcılık ve yeteneklerinin geliştirilmesine hizmet etti.

Katılımcı olan 8 üniversite; başlangıç, ana yemek ve tatlı olmak üzere 3 çeşit sunum hazırladı. Genç şeflerin, geleceklerine değer katan yarışmanın jüri liderliğini ise Mehmet Gök üstlendi. Heyecan verici yarışmanın jüri üyeleri arasında yıldız isimler yer aldı.

Yarışmanın sonucunda birincilik Nişantaşı Üniversitesi’nin olurken,  İkinciliği Atılım Üniversitesi, üçüncülüğü ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi aldı.

Yarışma Sonucunda birinci ekip; USLA (Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi)’da uzun dönem aşçılık ve pastacılık eğitimi kazandı. İkinci olan ekip; USLA’da Barista Eğitimini hakkı kazanırken, üçüncüye ise Nöronus Eğitim Merkezi’nde “Takım olma ve liderlik workshop’una katılma hakkı hediye edildi.App\Event Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 2238 [site_id] => 28 [title_tr] => Üniversiteli Şeflerin Düellosu [title_en] => Üniversiteli Şeflerin Düellosu [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atılım Üniversitesi Gastronomi Mutfak Sanatları Programı Öğrencilerinin ikincilik ödülü aldığı  3. EDT EXPO -Ev Dışı Tüketim-Gıda Ürünleri, Sarf Malzemeleri, Ekipmanları Üreticileri ve Tedarikçileri Fuarı 4 gün boyunca zengin bir gastronomi şölenine ev sahipliği yaptı. 

25-28 Mart 2015 tarihlerinde CNR EXPO’da gerçekleştirilen Fuarın dördüncü gününü gastronomik bir şölene çeviren Üniversiteli Şeflerin Düellosu yarışması, genç yetenekleri bir araya getirmeyi başardı. Anıl İlter'in sunuşuyla keyifli bir ambiyans yaşatan yarışma; henüz eğitim gören genç yeteneklerin sektöre kazandırılmasına, yaratıcılık ve yeteneklerinin geliştirilmesine hizmet etti.

Katılımcı olan 8 üniversite; başlangıç, ana yemek ve tatlı olmak üzere 3 çeşit sunum hazırladı. Genç şeflerin, geleceklerine değer katan yarışmanın jüri liderliğini ise Mehmet Gök üstlendi. Heyecan verici yarışmanın jüri üyeleri arasında yıldız isimler yer aldı.

Yarışmanın sonucunda birincilik Nişantaşı Üniversitesi’nin olurken,  İkinciliği Atılım Üniversitesi, üçüncülüğü ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi aldı.

Yarışma Sonucunda birinci ekip; USLA (Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi)’da uzun dönem aşçılık ve pastacılık eğitimi kazandı. İkinci olan ekip; USLA’da Barista Eğitimini hakkı kazanırken, üçüncüye ise Nöronus Eğitim Merkezi’nde “Takım olma ve liderlik workshop’una katılma hakkı hediye edildi.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atılım Üniversitesi Gastronomi Mutfak Sanatları Programı Öğrencilerinin ikincilik ödülü aldığı  3. EDT EXPO -Ev Dışı Tüketim-Gıda Ürünleri, Sarf Malzemeleri, Ekipmanları Üreticileri ve Tedarikçileri Fuarı 4 gün boyunca zengin bir gastronomi şölenine ev sahipliği yaptı. 

25-28 Mart 2015 tarihlerinde CNR EXPO’da gerçekleştirilen Fuarın dördüncü gününü gastronomik bir şölene çeviren Üniversiteli Şeflerin Düellosu yarışması, genç yetenekleri bir araya getirmeyi başardı. Anıl İlter'in sunuşuyla keyifli bir ambiyans yaşatan yarışma; henüz eğitim gören genç yeteneklerin sektöre kazandırılmasına, yaratıcılık ve yeteneklerinin geliştirilmesine hizmet etti.

Katılımcı olan 8 üniversite; başlangıç, ana yemek ve tatlı olmak üzere 3 çeşit sunum hazırladı. Genç şeflerin, geleceklerine değer katan yarışmanın jüri liderliğini ise Mehmet Gök üstlendi. Heyecan verici yarışmanın jüri üyeleri arasında yıldız isimler yer aldı.

Yarışmanın sonucunda birincilik Nişantaşı Üniversitesi’nin olurken,  İkinciliği Atılım Üniversitesi, üçüncülüğü ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi aldı.

Yarışma Sonucunda birinci ekip; USLA (Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi)’da uzun dönem aşçılık ve pastacılık eğitimi kazandı. İkinci olan ekip; USLA’da Barista Eğitimini hakkı kazanırken, üçüncüye ise Nöronus Eğitim Merkezi’nde “Takım olma ve liderlik workshop’una katılma hakkı hediye edildi.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/etkinlikler.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/etkinlikler.jpg ) [start] => 2015-03-31 00:00:00 [end] => 2015-04-30 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2015-03-31 14:08:13 [updated_at] => 2017-10-16 13:50:12 [location] => [location_tr] => [location_en] => [location_ru] => [location_ar] => [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => sef1-9171 [organizer_tr] => [organizer_en] => [organizer_ru] => [organizer_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 28 [name_en] => School of Business [url] => fom [type] => ) ) [pages] => Array ( ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 2238 [site_id] => 28 [title_tr] => Üniversiteli Şeflerin Düellosu [title_en] => Üniversiteli Şeflerin Düellosu [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Gastronomi Mutfak Sanatlar\u0131 Program\u0131 Ö\u011frencilerinin ikincilik ödülü ald\u0131\u011f\u0131  3. EDT EXPO -Ev D\u0131\u015f\u0131 Tüketim-G\u0131da Ürünleri, Sarf Malzemeleri, Ekipmanlar\u0131 Üreticileri ve Tedarikçileri Fuar\u0131 4 gün boyunca zengin bir gastronomi \u015fölenine ev sahipli\u011fi yapt\u0131. <\/p>

25-28 Mart 2015 tarihlerinde CNR EXPO’da gerçekle\u015ftirilen Fuar\u0131n dördüncü gününü gastronomik bir \u015fölene çeviren Üniversiteli \u015eeflerin Düellosu yar\u0131\u015fmas\u0131, genç yetenekleri bir araya getirmeyi ba\u015fard\u0131. An\u0131l \u0130lter'in sunu\u015fuyla keyifli bir ambiyans ya\u015fatan yar\u0131\u015fma; henüz e\u011fitim gören genç yeteneklerin sektöre kazand\u0131r\u0131lmas\u0131na, yarat\u0131c\u0131l\u0131k ve yeteneklerinin geli\u015ftirilmesine hizmet etti.<\/span><\/p>

Kat\u0131l\u0131mc\u0131 olan 8 üniversite; ba\u015flang\u0131ç, ana yemek ve tatl\u0131 olmak üzere 3 çe\u015fit sunum haz\u0131rlad\u0131. Genç \u015feflerin, geleceklerine de\u011fer katan yar\u0131\u015fman\u0131n jüri liderli\u011fini ise Mehmet Gök üstlendi. Heyecan verici yar\u0131\u015fman\u0131n jüri üyeleri aras\u0131nda y\u0131ld\u0131z isimler yer ald\u0131.<\/span><\/p>

Yar\u0131\u015fman\u0131n sonucunda birincilik Ni\u015fanta\u015f\u0131 Üniversitesi’nin olurken,  \u0130kincili\u011fi At\u0131l\u0131m Üniversitesi, üçüncülü\u011fü ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ald\u0131.<\/span><\/p>

Yar\u0131\u015fma Sonucunda birinci ekip; USLA (Uluslararas\u0131 Servis ve Lezzet Akademisi)’da uzun dönem a\u015fç\u0131l\u0131k ve pastac\u0131l\u0131k e\u011fitimi kazand\u0131. \u0130kinci olan ekip; USLA’da Barista E\u011fitimini hakk\u0131 kazan\u0131rken, üçüncüye ise Nöronus E\u011fitim Merkezi’nde “Tak\u0131m olma ve liderlik workshop’una kat\u0131lma hakk\u0131 hediye edildi.<\/span><\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Gastronomi Mutfak Sanatlar\u0131 Program\u0131 Ö\u011frencilerinin ikincilik ödülü ald\u0131\u011f\u0131  3. EDT EXPO -Ev D\u0131\u015f\u0131 Tüketim-G\u0131da Ürünleri, Sarf Malzemeleri, Ekipmanlar\u0131 Üreticileri ve Tedarikçileri Fuar\u0131 4 gün boyunca zengin bir gastronomi \u015fölenine ev sahipli\u011fi yapt\u0131. <\/p>

25-28 Mart 2015 tarihlerinde CNR EXPO’da gerçekle\u015ftirilen Fuar\u0131n dördüncü gününü gastronomik bir \u015fölene çeviren Üniversiteli \u015eeflerin Düellosu yar\u0131\u015fmas\u0131, genç yetenekleri bir araya getirmeyi ba\u015fard\u0131. An\u0131l \u0130lter'in sunu\u015fuyla keyifli bir ambiyans ya\u015fatan yar\u0131\u015fma; henüz e\u011fitim gören genç yeteneklerin sektöre kazand\u0131r\u0131lmas\u0131na, yarat\u0131c\u0131l\u0131k ve yeteneklerinin geli\u015ftirilmesine hizmet etti.<\/span><\/p>

Kat\u0131l\u0131mc\u0131 olan 8 üniversite; ba\u015flang\u0131ç, ana yemek ve tatl\u0131 olmak üzere 3 çe\u015fit sunum haz\u0131rlad\u0131. Genç \u015feflerin, geleceklerine de\u011fer katan yar\u0131\u015fman\u0131n jüri liderli\u011fini ise Mehmet Gök üstlendi. Heyecan verici yar\u0131\u015fman\u0131n jüri üyeleri aras\u0131nda y\u0131ld\u0131z isimler yer ald\u0131.<\/span><\/p>

Yar\u0131\u015fman\u0131n sonucunda birincilik Ni\u015fanta\u015f\u0131 Üniversitesi’nin olurken,  \u0130kincili\u011fi At\u0131l\u0131m Üniversitesi, üçüncülü\u011fü ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ald\u0131.<\/span><\/p>

Yar\u0131\u015fma Sonucunda birinci ekip; USLA (Uluslararas\u0131 Servis ve Lezzet Akademisi)’da uzun dönem a\u015fç\u0131l\u0131k ve pastac\u0131l\u0131k e\u011fitimi kazand\u0131. \u0130kinci olan ekip; USLA’da Barista E\u011fitimini hakk\u0131 kazan\u0131rken, üçüncüye ise Nöronus E\u011fitim Merkezi’nde “Tak\u0131m olma ve liderlik workshop’una kat\u0131lma hakk\u0131 hediye edildi.<\/span><\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {} [start] => 2015-03-31 00:00:00 [end] => 2015-04-30 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2015-03-31 14:08:13 [updated_at] => 2017-10-16 13:50:12 [location] => [location_tr] => [location_en] => [location_ru] => [location_ar] => [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => sef1-9171 [organizer_tr] => [organizer_en] => [organizer_ru] => [organizer_ar] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 28 [name_tr] => İşletme Fakültesi [name_en] => School of Business [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => isletme-fakultesi [slug_en] => school-of-business [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":430309,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"},"caption":"1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":188517,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"},"caption":"1520604648-isletme_fakulte.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 15:39:17 [updated_at] => 2019-06-28 12:54:22 [type_id] => 7 [google] => [default_lang] => en [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 1 [lft] => 62 [rgt] => 83 [depth] => 1 [color] => a91438 [url] => fom [home_page_id] => 621 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 78 [old_cat_id] => 4 [meta_desc_tr] => Bölümler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İktisat, İktisat (İngilizce), İşletme, İşletme (İngilizce), Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 28 [name_tr] => İşletme Fakültesi [name_en] => School of Business [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => isletme-fakultesi [slug_en] => school-of-business [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":430309,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"},"caption":"1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":188517,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"},"caption":"1520604648-isletme_fakulte.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 15:39:17 [updated_at] => 2019-06-28 12:54:22 [type_id] => 7 [google] => [default_lang] => en [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 1 [lft] => 62 [rgt] => 83 [depth] => 1 [color] => a91438 [url] => fom [home_page_id] => 621 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 78 [old_cat_id] => 4 [meta_desc_tr] => Bölümler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İktisat, İktisat (İngilizce), İşletme, İşletme (İngilizce), Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 7 [title] => Fakülte [slug] => fakulte [created_at] => [updated_at] => 2018-08-17 14:29:05 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Fakülte Kadroları [dep_label_en] => Faculty Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 7 [title] => Fakülte [slug] => fakulte [created_at] => [updated_at] => 2018-08-17 14:29:05 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Fakülte Kadroları [dep_label_en] => Faculty Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1