Prof. Dr. Şeniz ÖZALP YAMAN

seniz.ozalpyaman@atilim.edu.tr

Chemical Engineering and Applied Chemistry is a unique department with its name and content in Turkey as it presents education in both Chemical Engineering and Chemistry areas with all their requirements.

The Graduate Program of Chemical Engineering and Applied Chemistry serves research studies under three main areas; Chemical Engineering, Chemistry, and Chemical Engineering and Applied Chemistry.

Research subjects based on Chemical Engineering origin covers applied and computational studies or both. Research studies under this origin focus mainly on the areas; clean energy production, catalytic combustion artificial neural networks, computational chemistry, electrochemistry, fuel cells and renewable energy.

Chemistry-based group works on the areas such as biotechnology nanotechnology fuel cells and solar energy, drug design and development, polymer chemistry, dye and stain chemistry. In addition, the studies conducted in the graduate program also focuses on engineering applications and calculations of these fields.

Within the frame of the PhD Program of Chemistry under the Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry, quality thesis studies with genuine research projects conducted by abovementioned chemistry branches. The program also contributes the science with quality publications and raise scientists who are expert in their field. Today each field of chemistry requires expertise; therefore, graduate education in chemistry has become a necessity rather than a privilege.

Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry continues contributing the science of chemistry at national and international level with its technical infrastructure, well-equipped and expert faculty, wide range of research subjects and laboratory infrastructure where the research projects are carried out.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1069 [title_tr] => Anabilim Dalı Başkanının Mesajı [title_en] => Chairperson's Message [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü ülkemizde bu isim ve içerikle yer alan tek bölüm olması nedeni ile Kimya Mühendisliği eğitimi ile beraber Kimya eğitimini de bu alanların gerektirdiği nitelikte sunmaktadır.

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya anabilim dalı bünyesinde Kimya Mühendisliği, Kimya ve Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya ortak temelli olmak üzere üç farklı alanda lisansüstü araştırmalar yürütülmektedir.

Kimya Mühendisliği temelli araştırmalar uygulamalı veya hesaplamalı ya da her ikisinin beraber yürütüldüğü araştırmalar olup bu alanda temiz enerji üretimi, katalitik yanma, yapay sinir ağları, hesaplamalı kimya, elektrokimya, yakıt hücreleri ve yenilenebilir enerji konularında çalışmalar yapılmaktadır.

Kimya temelli araştırmalar ise biyoteknoloji, nanoteknoloji, yakıt pilleri, konjuge polimerler, ilaç, boya ve polimer sanayi gibi alanlarda yürütülmektedir. Ayrıca bu alanların mühendislik uygulama ve hesaplamaları konularının beraber yürütüldüğü çalışmalar da anabilim dalı bünyesinde yer almaktadır.

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya anabilim dalı bünyesinde yer alan Kimya Doktora programı çerçevesinde yukarıda bahsedilen kimya branşlarında yürütülen özgün araştırmalarla nitelikli tez çalışmaları gerçekleştirilmekte, nitelikli yayınlarla ülke biliminin tanınırlığına katkıda bulunulmakta ve alanlarında uzman nitelikli bilim insanları yetiştirilmektedir. Günümüzde her bir konunun uzmanlık gerektirdiği kimya sektöründe lisansüstü eğitim artık ayrıcalıktan çok gereklilik olarak gün geçtikçe artan öneme sahiptir.

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya anabilim dalı teknik altyapısı, donanımlı ve her biri alanında uzman akademik kadrosu ile sunduğu geniş yelpazede araştırma konuları ve bu araştırmaların yürütüldüğü laboratuvar altyapısı ile ülkemiz ve dünya kimya bilimine önemli katkılar sağlamayı her geçen gün artırarak sürdürmektedir.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Chemical Engineering and Applied Chemistry is a unique department with its name and content in Turkey as it presents education in both Chemical Engineering and Chemistry areas with all their requirements.

The Graduate Program of Chemical Engineering and Applied Chemistry serves research studies under three main areas; Chemical Engineering, Chemistry, and Chemical Engineering and Applied Chemistry.

Research subjects based on Chemical Engineering origin covers applied and computational studies or both. Research studies under this origin focus mainly on the areas; clean energy production, catalytic combustion artificial neural networks, computational chemistry, electrochemistry, fuel cells and renewable energy.

Chemistry-based group works on the areas such as biotechnology nanotechnology fuel cells and solar energy, drug design and development, polymer chemistry, dye and stain chemistry. In addition, the studies conducted in the graduate program also focuses on engineering applications and calculations of these fields.

Within the frame of the PhD Program of Chemistry under the Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry, quality thesis studies with genuine research projects conducted by abovementioned chemistry branches. The program also contributes the science with quality publications and raise scientists who are expert in their field. Today each field of chemistry requires expertise; therefore, graduate education in chemistry has become a necessity rather than a privilege.

Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry continues contributing the science of chemistry at national and international level with its technical infrastructure, well-equipped and expert faculty, wide range of research subjects and laboratory infrastructure where the research projects are carried out.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 73 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-10 13:59:45 [updated_at] => 2019-05-20 13:31:15 [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 2 [depth] => 0 [employee_id] => 75 [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => anabilim-dali-baskaninin-mesaji-1517410926 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 24 [name_en] => Graduate School of Natural and Applied Sciences [url] => fbe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 73 [name_en] => Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry [url] => kimya-muhendisligi-ve-uygulamali-kimya-ana-bilim-dali [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [news] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object ( [items:protected] => Array ( ) ) [announcements] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object ( [items:protected] => Array ( ) ) [popup] => [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1069 [title_tr] => Anabilim Dalı Başkanının Mesajı [title_en] => Chairperson's Message [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Kimya Mühendisli\u011fi ve Uygulamal\u0131 Kimya Bölümü ülkemizde bu isim ve içerikle yer alan tek bölüm olmas\u0131 nedeni ile Kimya Mühendisli\u011fi e\u011fitimi ile beraber Kimya e\u011fitimini de bu alanlar\u0131n gerektirdi\u011fi nitelikte sunmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

Kimya Mühendisli\u011fi ve Uygulamal\u0131 Kimya anabilim dal\u0131 bünyesinde Kimya Mühendisli\u011fi, Kimya ve Kimya Mühendisli\u011fi ve Uygulamal\u0131 Kimya ortak temelli olmak üzere üç farkl\u0131 alanda lisansüstü ara\u015ft\u0131rmalar yürütülmektedir.<\/p>\n\n

Kimya Mühendisli\u011fi temelli ara\u015ft\u0131rmalar uygulamal\u0131 veya hesaplamal\u0131 ya da her ikisinin beraber yürütüldü\u011fü ara\u015ft\u0131rmalar olup bu alanda temiz enerji üretimi, katalitik yanma, yapay sinir a\u011flar\u0131, hesaplamal\u0131 kimya, elektrokimya, yak\u0131t hücreleri ve yenilenebilir enerji konular\u0131nda çal\u0131\u015fmalar yap\u0131lmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

Kimya temelli ara\u015ft\u0131rmalar ise biyoteknoloji, nanoteknoloji, yak\u0131t pilleri, konjuge polimerler, ilaç, boya ve polimer sanayi gibi alanlarda yürütülmektedir. Ayr\u0131ca bu alanlar\u0131n mühendislik uygulama ve hesaplamalar\u0131 konular\u0131n\u0131n beraber yürütüldü\u011fü çal\u0131\u015fmalar da anabilim dal\u0131 bünyesinde yer almaktad\u0131r.<\/p>\n\n

Kimya Mühendisli\u011fi ve Uygulamal\u0131 Kimya anabilim dal\u0131 bünyesinde yer alan Kimya Doktora program\u0131 çerçevesinde yukar\u0131da bahsedilen kimya bran\u015flar\u0131nda yürütülen özgün ara\u015ft\u0131rmalarla nitelikli tez çal\u0131\u015fmalar\u0131 gerçekle\u015ftirilmekte, nitelikli yay\u0131nlarla ülke biliminin tan\u0131n\u0131rl\u0131\u011f\u0131na katk\u0131da bulunulmakta ve alanlar\u0131nda uzman nitelikli bilim insanlar\u0131 yeti\u015ftirilmektedir. Günümüzde her bir konunun uzmanl\u0131k gerektirdi\u011fi kimya sektöründe lisansüstü e\u011fitim art\u0131k ayr\u0131cal\u0131ktan çok gereklilik olarak gün geçtikçe artan öneme sahiptir.<\/p>\n\n

Kimya Mühendisli\u011fi ve Uygulamal\u0131 Kimya anabilim dal\u0131 teknik altyap\u0131s\u0131, donan\u0131ml\u0131 ve her biri alan\u0131nda uzman akademik kadrosu ile sundu\u011fu geni\u015f yelpazede ara\u015ft\u0131rma konular\u0131 ve bu ara\u015ft\u0131rmalar\u0131n yürütüldü\u011fü laboratuvar altyap\u0131s\u0131 ile ülkemiz ve dünya kimya bilimine önemli katk\u0131lar sa\u011flamay\u0131 her geçen gün art\u0131rarak sürdürmektedir.<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

Chemical Engineering and Applied Chemistry is a unique department with its name and content in Turkey as it presents education in both Chemical Engineering and Chemistry areas with all their requirements.<\/p>\n\n

The Graduate Program of Chemical Engineering and Applied Chemistry serves research studies under three main areas; Chemical Engineering, Chemistry, and Chemical Engineering and Applied Chemistry.<\/p>\n\n

Research subjects based on Chemical Engineering origin covers applied and computational studies or both. Research studies under this origin focus mainly on the areas; clean energy production, catalytic combustion artificial neural networks, computational chemistry, electrochemistry, fuel cells and renewable energy.<\/p>\n\n

Chemistry-based group works on the areas such as biotechnology nanotechnology fuel cells and solar energy, drug design and development, polymer chemistry, dye and stain chemistry. In addition, the studies conducted in the graduate program also focuses on engineering applications and calculations of these fields.<\/p>\n\n

Within the frame of the PhD Program of Chemistry under the Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry, quality thesis studies with genuine research projects conducted by abovementioned chemistry branches. The program also contributes the science with quality publications and raise scientists who are expert in their field. Today each field of chemistry requires expertise; therefore, graduate education in chemistry has become a necessity rather than a privilege.<\/p>\n\n

Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry continues contributing the science of chemistry at national and international level with its technical infrastructure, well-equipped and expert faculty, wide range of research subjects and laboratory infrastructure where the research projects are carried out.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 73 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-10 13:59:45 [updated_at] => 2019-05-20 13:31:15 [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 2 [depth] => 0 [employee_id] => 75 [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => anabilim-dali-baskaninin-mesaji-1517410926 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 73 [url] => kimya-muhendisligi-ve-uygulamali-kimya-ana-bilim-dali [name_en] => Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry [type_id] => 18 [parent_id] => 24 [lft] => 111 [rgt] => 112 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 73 [url] => kimya-muhendisligi-ve-uygulamali-kimya-ana-bilim-dali [name_en] => Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry [type_id] => 18 [parent_id] => 24 [lft] => 111 [rgt] => 112 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => App\Employee Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 75 [name] => Şeniz ÖZALP YAMAN [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/employees\/seniz-ozalp-yaman\/senizozalp.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":296747,"extra":{"file":"\/uploads\/employees\/seniz-ozalp-yaman\/senizozalp.jpg"},"caption":"senizozalp.jpg","width":"1200px","height":"1400px","key":0,"target_url":"\/uploads\/employees\/seniz-ozalp-yaman\/senizozalp.jpg"}]} [email] => seniz.ozalpyaman@atilim.edu.tr [academic_title_en] => Prof. Dr. ) [original:protected] => Array ( [id] => 75 [name] => Şeniz ÖZALP YAMAN [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/employees\/seniz-ozalp-yaman\/senizozalp.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":296747,"extra":{"file":"\/uploads\/employees\/seniz-ozalp-yaman\/senizozalp.jpg"},"caption":"senizozalp.jpg","width":"1200px","height":"1400px","key":0,"target_url":"\/uploads\/employees\/seniz-ozalp-yaman\/senizozalp.jpg"}]} [email] => seniz.ozalpyaman@atilim.edu.tr [academic_title_en] => Prof. Dr. ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1

News

Activities