2017-2018 Fall Semester Final Exam Schedule

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Sınıf Tarih
ICM 501 Tasarımda Gerçeklik ve Düşler (seçmeli) Yrd. Doç. Dr. Feray ÜNLÜ 3 Çarşamba 15.30-18.30 GSTMF-1043 20.12.2017
ICM 521 Toplumsal Değişim Kent ve Mimarlık (seçmeli) Yrd. Doç. Dr. Emel AKIN 3 Perşembe 09.30-12.30 GSTMF-1043 28.12.2017
ICM 527 Kültürel Miras Yönetimi (seçmeli) Prof. Dr. Şule PFIEFFER TAŞ 3 Perşembe 15.30-18.30 GSTMF-1043 28.12.2017
ISL 555-02 Araştırma Yöntemleri (zorunlu) Yrd. Doç. Dr. Elif GÜNEŞ 3 Çarşamba 09.30-12.30 GSTMF-1043 20.12.2017
               
Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Sınıf Tarih
OZH 500 Seminer (zorunlu) Yrd. Doç. Dr. Mehmet İSTEMİ 0 Cuma 18.30-21.30 502 22.12.2017
OZH 521 İlamlı İcra (seçmeli) Yrd. Doç. Dr. Cengiz KULAKSIZ 3 Cuma 18.30-21.30 404 22.12.2017
OZH 531 Çek Hukuku ve Uygulamaları (seçmeli) Prof. Dr. Celal GÖLE 3 Çarşamba 18.30-21.30 203 20.12.2017
OZH 541 İş Hukukunun Genel Esasları (seçmeli) Prof. Dr. Sarper SÜZEK 3 Cuma 18.30-21.30 503 29.12.2017
OZH 551 Sözleşmeden Doğan Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk (seçmeli) Yrd. Doç. Dr. Doğa ELÇİN 3 Çarşamba 18.30-21.30 502 27.12.2017
OZH 561 Fikri Mülkiyet (seçmeli) Prof. Dr. Ahmet KILIÇOĞLU 3 Salı 18.30-21.30 502 26.12.2017
ISL 555-07 Araştırma Yöntemleri (zorunlu) Prof. Dr. Aynur YONGALIK 3 Perşembe 18.30-21.30 203 28.12.2017
               
Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Sınıf Tarih
KAM 500 Seminer (zorunlu) Doç. Dr. Emre TOROS 0 Cuma 18.30-21.30   29.12.2017
KAM 501 Kamu Yönetimi ve Yönetim Kuramları (zorunlu) Prof. Dr. Halil İbrahim ÜLKER 3 Perşembe 18.30-21.30 501 28.12.2017
KAM 503 Siyaset Kuramı (zorunlu) Doç. Dr. Hayriye ÖZEN 3 Çarşamba 18.30-21.30 503 20.12.2017
KAM 507 Türkiye’nin Güncel Toplumsal Sorunları(seçmeli) Doç. Dr. Hayriye ÖZEN 3 Salı 18.30-21.30 503 26.12.2017
KAM 519 Türkiye’nin Siyasi Yapısı (seçmeli) Öğr. Gör. Dr. Tuğba GÜRÇEL 3 Cuma 18.30-21.30 501 27.12.2017
ISL 555-03 Araştırma Yöntemleri (zorunlu) Doç. Dr. Emre TOROS 3 Pazartesi 18.30-21.30 501 18.12.2017
               
Turizm İşletmeciliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Sınıf Tarih
ISL 555-05 Araştırma Yöntemleri (zorunlu) Yrd. Doç. Dr. Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU 3 Perşembe 18.30-21.30 202 28.12.2017
TUR 500 Seminer Prof. Dr. Hasan KAVAL 0 Pazartesi 18.30-21.30   25.12.2017
TUR 501 Genel Turizm (zorunlu) Ögr. Gör. Dr. Enis TATAROĞLU 3 Pazartesi 18.30-21.30 403 18.12.2017
TUR 503 Turizm Mevzuatı (zorunlu) Prof. Dr. İbrahim BİRKAN 3 Salı 18.30-21.30 403 26.12.2017
TUR 511 Turizm Pazarlaması (seçmeli) Yrd. Doç. Dr. Gonca GÜZEL ŞAHİN 3 Çarşamba 18.30-21.30 403 20.12.2017
               
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Sınıf Tarih
HIR 510 Reklam ve Tüketim Kültürü Prof. Dr. Özlen ÖZGEN 3 Pazartesi 18.30-21.30 402 18.12.2017
HIR 509 Reklam Eleştirisi (seçmeli) Yrd. Doç. Dr. Elif E. SÖNMEZ 3 Pazartesi 18.30-21.30   18.12.2017
HIR 500 Seminer Ögr. Gör.Dr. Burak SÖNMEZER 0 Cuma 18.30-21.30   29.12.2017
ISL 555-05 Araştırma Yöntemleri (zorunlu) Yrd. Doç. Dr. Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU 3 Perşembe 18.30-21.30 202 28.12.2017
ISL 501 Çağdaş İşletmecilik (seçmeli) Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU 3 Salı 18.30-21.30 201 26.12.2017
ISL 506 Örgüt Teorisi (alan dışı seçmeli) Prof. Dr. Neşe SONGÜR 3 Pazartesi 18.30-21.30 301 18.12.2017
               
Uluslararası İlişkiler Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Sınıf Tarih
UI501 Uluslararası İlişkiler Teorisi Yrd. Doç. Dr. Cenk Aygül 3 Perşembe 18.30-21.30 302 28.12.2017
UI509 Dünden Bugüne Balkanlar Prof. Dr. Hasan Ünal 3 Salı 18.30-21.30 302 26.12.2017
UI511 Dünden Bugüne Yükselen Çin Doç. Dr. Giray Fidan 3 Çarşamba 18.30-21.30 302 20.12.2017
UI504 Siyasi Tarih Prof. Dr. Hasan Ünal 3 Pazartesi 18.30-21.30 302 25.12.2017
ISL555-04 Araştırma Yöntemleri Prof. Dr. Çınar Özen 3 Cuma 18.30-21.30 403 22.12.2017
UI500 Seminer Doç. Dr. Emre Toros 0 Cuma 18.30-21.30   29.12.2017
               
International Relations Master's Programme  
Course Code Course Name Instructor's Credit Day Time Class Date
IR503 Turkish Foreign Policy: Past and Present Yrd. Doç. Dr. Duygu Dersan Orhan 3 Thursday 10.30-13.30 Dekanlık Toplantı Salonu 28.12.2017
IR507 History and Politics of the Balkans Prof. Dr. Hasan Ünal 3 Wednesday 12.30-15.30 Dekanlık Toplantı Salonu 27.12.2017
IR509 Europian Union Yrd. Doç. Dr. Gözde Yılmaz  3 Tuesday 10.30-15.30 Dekanlık Toplantı Salonu 26.12.2017
IR505 European Political History Prof. Dr. Hasan Ünal 3 Thursday 13.30-16.30 Dekanlık Toplantı Salonu 28.12.2017
MAN555-02 Research Methods Öğr. Gör. Dr. Tuğba Gürçel 3 Monday 10.30-13.30 Dekanlık Toplantı Salonu 18.12.2017
               
Avrupa Birliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Sınıf Tarih
AB500 Seminer Doç. Dr. Emre Toros 0 Cuma 18.30-21.30   29.12.2017
AB501 Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı Yrd. Doç. Dr. Gözde YILMAZ 3 Pazartesi 18.30-21.30 204 18.12.2017
AB503 Avrupa Birliği Siyasi Bütünleşmesi Prof. Dr. Hasan Ünal 3 Çarşamba 18.30-21.30 201 27.12.2017
               
Uygulamalı İktisat Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Sınıf Tarih
ECON 503 Mikroiktisat (zorunlu) Doç. Dr. Özgür BOR 3 Salı 18.30-21.30 301 26.12.2017
ECON 505 Makroiktisat (zorunlu) Öğr. Gör. Dr. Esra ŞENGÖR ŞENALP 3 Cuma 18.30-21.30 202 22.12.2017
ECON 511 İktisat Politikası (seçmeli) Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR 3 Salı 18.30-21.30 204 19.12.2017
ISL 555 Araştırma Yöntemleri (zorunlu) Yrd. Doç. Dr. Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU 3 Perşembe 18.30-21.30 202 28.12.2017
               
Politik Ekonomi Doktora Programı  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Sınıf Tarih
POEC 600 Seminer (zorunlu) Doç. Dr. Hayriye ÖZEN 0 Pazartesi 18.30-21.30 Dekanlık Toplantı Salonu 18.12.2017
POEC 603 Politik Ekonomi Kuramları I (zorunlu) Yrd. Doç. Dr. Ahmet Arif EREN 3 Salı 18.30-21.30 304 26.12.2017
POEC 617 Karşılaştırmalı Siyasal Analiz (seçmeli) Yrd. Doç. Dr. Cenk AYGÜL 3 Çarşamba 09.30-12.30 Dekanlık Toplantı Salonu 20.12.2017
               
               
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Sınıf Tarih
ISL 555-05 Araştırma Yöntemleri (zorunlu) Yrd. Doç. Dr. Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU 3 Perşembe 18.30-21.30 202 28.12.2017
LOJ 506 Uluslararası Finansal Piyasalar ve Kurumlar (zorunlu) Yrd. Doç. Dr. Neslihan TURGUTTOPBAŞ 3 Salı 18.30-21.30 504 26.12.2017
LOJ 510 Uluslararası Ticaret ve Lojistikte Sözleşme Yönetimi (seçmeli) Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DOĞANKAYA 3 Cuma 18.30-21.30 504 22.12.2017
LOJ 511 E-ticaret ve E-lojistik (seçmeli) Öğr. Gör. Nurcan ÖZYAZICI SUNAY 3 Perşembe 18.30-21.30 503 21.12.2017
LOJ 521 Uluslararası Ticaret (zorunlu) Prof. Dr. Nevzat SAYGILIOĞLU 3 Pazartesi 18.30-21.30 504 18.12.2017
LOJ 523 Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik (zorunlu) Öğr. Gör. Dr. Murat SEZGİN 3 Çarşamba 18.30-21.30 404 20.12.2017
               
Finansman Tezli Yüksek Lisans Programı  
Zorunlu Dersler:  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Sınıf Tarih
FNCE 500 Seminer Prof. Dr. Hasan KAVAL 0 Pazartesi 18.30-21.30   25.12.2017
ISL555-01 Araştırma Yöntemleri Prof. Dr. Bedriye SARAÇOĞLU 3 Çarşamba 18.30-21.30 202 20.12.2017
               
Finansman Tezsiz Yüksek Lisans Programı  
   
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Sınıf Tarih
ECON 505 Makroiktisat Ögr. Gör. Dr. Esra ŞENGÖR ŞENALP 3 Cuma 18.30-21.30 202 22.12.2017
FNCE 504 Finansal Yönetim Prof. Dr. Ahmet AKSOY 3 Perşembe 18.30-21.30 403 28.12.2017
FNCE 507 Uluslararası Finansman Doç. Dr. Emine Ebru AKSOY 3 Cuma 18.30-21.30 302 22.12.2017
FNCE 508 Mali Analiz Yrd. Doç. Dr. Zeki YANIK 3 Pazartesi 18.30-21.30 203 25.12.2017
FNCE 512 İşletmeler için Vergi Mevzuatı Prof. Dr. Sacit ÖNEN 3 Çarşamba 18.30-21.30 504 20.12.2017
FNCE 515 Yönetim Muhasebesi Prof. Dr. Hasan KAVAL 3 Perşembe 18.30-21.30 201 28.12.2017
FNCE 517 Finansal Piyasalar Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR 3 Salı 18.30-21.30 404 19.12.2017
ISL555-01 Araştırma Yöntemleri Prof. Dr. Bedriye SARAÇOĞLU 3 Çarşamba 18.30-21.30 202 20.12.2017
               
İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe)  
Zorunlu Dersler:  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Sınıf Tarih
ISL 500 Seminer Prof. Dr. Hasan KAVAL 0 Pazartesi 18.30-21.30   25.12.2017
ISL 555-01 Araştırma Yöntemleri Prof. Dr. Bedriye SARAÇOĞLU 3 Çarşamba 18.30-21.30 202 20.12.2017
               
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)  
               
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Sınıf Tarih
FNCE 504 Finansal Yönetim Prof. Dr. Ahmet AKSOY 3 Perşembe 18.30-21.30 403 28.12.2017
FNCE 508 Mali Analiz Yrd. Doç. Dr. Zeki YANIK 3 Pazartesi 18.30-21.30 203 18.12.2017
ISL 501 Çağdaş İşletmecilik Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU 3 Salı 18.30-21.30 201 26.12.2017
ISL 502 Pazarlama Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZGEN 3 Cuma 18.30-21.30 201 22.12.2017
ISL 503 Muhasebe Yrd. Doç. Dr. Zeki YANIK 3 Salı 18.30-21.30 203 26.12.2017
ISL 506 Örgüt Teorisi Prof. Dr. Neşe SONGÜR 3 Pazartesi 18.30-21.30 301 18.12.2017
ISL 509 Üretim Yönetimi Doç. Dr. Turan Erman ERKAN 3 Çarşamba 18.30-21.30 501 20.12.2017
ISL 511 İnsan Kaynakları Yönetimi Prof. Dr. İsmail BİRCAN 3 Salı 18.30-21.30 202 26.12.2017
ISL 555-01 Araştırma Yöntemleri Prof. Dr. Bedriye SARAÇOĞLU 3 Çarşamba 18.30-21.30 202 20.12.2017
               
İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)  
Business Administration Master Programme  
Course Code Course Name Instructor's Credit Day Time Class Date
MAN 555-01 Research Methods Yrd. Doç. Dr. Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU 3 Perşembe 15.30-18.30 203 28.12.2017
MBA 500 Seminar Prof. Dr. Mehmet Mithat ÜNER 0 Perşembe 12.30-15.30 İncek 28.12.2017
               
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İngilizce)  
               
Course Code Course Name Instructor's Credit Day Time Class Date
MAN 555-01 Research Methods Yrd. Doç. Dr. Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU 3 Thursday 15.30-18.30 203 28.12.2017
MBA 501 Contemporary Management Yrd. Doç. Dr. Yasemin ZENGİN 3 Friday 15.30-18.30 201 22.12.2017
MBA 503 Accounting Prof. Dr. Kamil BÜYÜKMİRZA 3 Wednesday 18.30-21.30 301 20.12.2017
MBA 504 Financial Management Prof. Dr. Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU 3 Tuesday 18.30-21.30 402 19.12.2017
MBA 506 Organization Theory Ögr. Gör.Dr. Mehmet ARGUN 3 Friday 18.30-21.30 203 29.12.2017
MBA 509 Operations Management Doç. Dr. Turan Erman ERKAN 3 Wednesday 15.30-18.30 501 27.12.2017
MBA 511 Human Resources Management Yrd. Doç. Dr. Şule TUZLUKAYA 3 Thursday 18.00-21.00 402 21.12.2017
               
Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı   
   
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Sınıf Tarih
ISL 555-01 Araştırma Yöntemleri Prof. Dr. Bedriye SARAÇOĞLU 3 Çarşamba 18.30-21.30 202 20.12.2017
SY 500 Seminer Prof. Dr. Hasan KAVAL 0 Pazartesi 18.30-21.30   25.12.2017
               
Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı   
               
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Sınıf Tarih
ISL 511 İnsan Kaynakları Yönetimi Prof. Dr. İsmail BİRCAN 3 Salı 18.30-21.30 202 26.12.2017
ISL 555-01 Araştırma Yöntemleri Prof. Dr. Bedriye SARAÇOĞLU 3 Çarşamba 18.30-21.30 202 20.12.2017
SY 501 Sağlık Kurumları Yönetimi Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU 3 Pazartesi 18.30-21.30 201 18.12.2017
SY 505 Sağlık Ekonomisi Doç. Dr. Mete TÖRÜNER 3 Çarşamba 15.30-18.30 201 27.12.2017
SY 507 Sağlık Hizmetlerinde Finsansal Yönetim Yrd. Doç. Dr. Neslihan TURGUTTOPBAŞ 3 Perşembe 18.30-21.30 204 28.12.2017
               
İşletme Doktora Programı (Türkçe)  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Sınıf Tarih
ISL 601 Araştırma Yöntemleri Prof. Dr. Bedriye SARAÇOĞLU 3 Çarşamba 15.00-18.00 202 20.12.2017
ISL 612 Pazarlama Modelleri Prof. Dr. Mehmet Mithat ÜNER 3 Salı 15.00-18.00   26.12.2017
ISL 627 Stratejik Marka Yönetimi Doç. Dr. Mehmet BAŞ 3 Çarşamba 11.00-14.00 201 20.12.2017
               
İşletme Doktora Programı (İngilizce)  
   
Course Code Course Name Instructor's Credit Day Time Class Date
MAN 623 Contemporary Organization Theory Yrd. Doç. Dr. Şule TUZLUKAYA 3 Thursday 15.00-18.00 203 21.12.2017
MAN 622 Investment Analysis and Portfolio Management Prof. Dr. Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU 3 Tuesday 15.00-18.00 201 19.12.2017
MAN 613 Supply Chain Management Prof. Dr. Abdullah ERSOY 3 Tuesday 15.30-18.30 203 26.12.2017
MAN 620 International Marketing Strategies Prof. Dr. Mehmet Mithat ÜNER 3 Monday 18.30-21.30    
               
İngiliz Kültürü ve Edebiyatı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı  
Course Code Course Name Instructor's Credit Day Time Class Date
ELIT 507 Shakespeare's Problem Plays Yrd. Doç. Dr. Evrim DOĞAN ADANUR 3 Tuesday 10.30-13.20 FEF 107 19.12.2017
ELIT 512 Victorian Novel Prof. Dr. Belgin ELBİR 3 Monday 10.00-12.50 FEF 107 28.12.2017
ELIT 514 Post/Colonial Novel Prof. Dr. Gülsen CANLI 3 Thursday 13.30-16.20 E.UZMEN HALL 21.12.2017
MAN 555-01 Research Methods Yrd. Doç. Dr. Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU 3 Thursday 15.30-18.30 203 28.12.2017
               
İngiliz Kültürü ve Edebiyatı Doktora Programı  
Course Code Course Name Instructor's Credit Day Time Class Date
ELIT 600 Seminar Yrd. Doç. Dr. Kuğu TEKİN 0 Friday  13.30-16.20 FEF 107 29.12.2017
ELIT 602 Topics in Literary Studies Doç. Dr. Lerzan GÜLTEKİN 3 Thursday 13.30-16.30 FEF 107 28.12.2017
ELIT 622 20 th Century Poetry Prof. Dr. Belgin ELBİR 3 Tuesday 10.00-12.50 E.UZMEN HALL 29.12.2017
ELIT 636 History and the Novel Prof. Dr. Oya BATUM MENTEŞE 3 Thursday 10.30-13.20 E.UZMEN HALL 21.12.2017
ELIT 655 Research Methods Yrd. Doç. Dr. Kuğu TEKİN 3 Friday  13.30-16.20 FEF 107 29.12.2017
               
Çeviri Bilim Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı  
Course Code Course Name Instructor's Credit Day Time Class Date
ETI 500 Seminer (zorunlu) Yrd. Doç. Dr.İsmail ERTON 0 Friday     29.12.2017
ETI 503 Special Topics II (seçmeli) Prof. Dr. Ayfer ALTAY 3 Tuesday 13:30-16:30 FEF-202 19.12.2017
ETI 519 Translation of European Union Texts I (seçmeli) Prof. Dr. Berrin AKSOY 3 Monday 13:30-16:30 FEF-202 25.12.2017
MAN 555-01 Research Methods (zorunlu) Yrd. Doç. Dr. Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU 3 Thursday 15.30-18.30 203 28.12.2017
               
Kamu Hukuku Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Yer Date
KMH 511 Modern Devlet Teorisinde Ana Temalar (seçmeli) Yrd. Doç. Dr. A. Aslı ŞİMŞEK 3 Salı 18.30-21.30 401 26.12.2017
KMH 514 Birey Toplum ve Devlet İlişkileri (seçmeli) Prof. Dr. Kadir CANGIZBAY 3 Çarşamba 18.30-21.30 401 20.12.2017
KMH 522 İdare Yargı (seçmeli) Prof. Dr. Metin GÜNDAY 3 Perşembe 18.30-21.30 401 28.12.2017
ISL 555-07 Araştırma Yöntemleri (zorunlu) Prof. Dr. Aynur YONGALIK 3 Perşembe 18.30-21.30 203 28.12.2017