ATILIM HIZLI MENÜ
Academic Calendar

2017-2018 Academic Calendar

E-Mail

Student and Staff e-mail transactions

For Academic Staff

 No

Document Name

A-1

Doktora/Sanatta Yeterlik Tez Önerisi Değerlendirme Formu

A-2

Doktora /Sanatta Yeterlik Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Formu

A-3

Doktora /Sanatta Yeterlik Komitesi Sınav Değerlendirme Formu

A-4

Sanatta Yeterlik / Doktora Yeterlik Sözlü Sınavı Değerlendirme Formu

A-5

Yüksek Lisans/Doktora Tez İnceleme ve Değerlendirme Formu

A-6

Yüksek Lisans/Doktora Tez Teslim Raporu Formu

A-7

Danışman Çekilme ve Yeni Danışman Öneri Formu

A-8

Yeterlik Sınav Jürisi Belirleme Formu

A-9

Yüksek Lisans / Doktora Ara Rapor Değerlendirme Formu

A-10

Ünvan Değişikliği Bildirim Formu

A-11

Soyadı Değişikliği Bildirim Formu

A-14

 Yüksek Lisans/Doktora Tez Savunması Sınav Tutanağı

A-15

Tezin Enstitüye Tesliminden Önce Jüri Üyelerine İmzalatılacak Form

For Students


 No

Document Name

Ö-1

Öğrenci Belgesi İstem Dilekçesi

Ö-3

Öğrenime Ara Verme İstem Dilekçesi

Ö-4

Kayıt Sildirme İstem Dilekçesi

Ö-5

Askerlik Sevk Tehiri İstem Dilekçesi

Ö-6

Askerlik Sevk Tehiri İptal İstemi Dilekçesi

Ö-7

Arşiv/Kütüphane Çalışması İzin İstem Dilekçesi

Ö-8

Not Döküm Belgesi İstem Dilekçesi

Ö-9

Tez Danışmanı İstem Dilekçesi

Ö-10

Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet Geçici Belgesi İstem Dilekçesi

Ö-11

Tezli Yüksek Lisans/Doktora Mezuniyet Geçici Belgesi İstem Dilekçesi

Ö-12

Lisansüstü Ara Rapor Hazırlama Formu

Ö-13

Tez Savunması Sonrası Tez Teslim Formu

Ö-14

Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Dilekçesi

Ö-15

Yüksek Lisans/Doktora Tez Teslim Formu

Ö-16

Yüksek Lisans Tez Konu ve Proje Önerisi Formu

Ö-17

Sağlık Raporu Teslim Dilekçesi

Ö-18

Tez Konu Değişikliği İstem Dilekçesi

Ö-19

Ad/Soyad/Yaş Değişikliği Bildirim Formu

Ö-20

Lisansüstü Eğitim Burs Başvuru Formu

Ö-21

Doktora Tez Konu Önerisi Formu

Ö-22

 Tez Savunması Öncesi Jüri Üyelerine Tezin Teslim Tutanağı 

Ö-23  Özel ÖğrenciBaşvuru Formu

 

Dilekçe Örnekleri

Tezsiz/Tezli Yüksek Lisans Programları Arasında Geçiş İstem Dilekçesi