App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 2718 [title_tr] => 2015-2016 Etkili Eğitim Semineri [title_en] => 2015-2016 Effective Training Seminars [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Aramıza yeni katılan akademik kadro için son dört yıldır düzenlediğimiz eğitim semineri bu yıl daha kapsamlı bir şekilde uygulanmıştır.

10 ve 11 Aralık 2015 tarihlerinde seminer 2014 ve 2015 takvim yılları içinde göreve başlayan öğretim görevlisi, yardımcı doçent ve doçent kadrosunda bulunan öğretim elemanlarının zorunlu katılımları ve Profesörlük kadrosunda olan öğretim üyelerimiz gönüllü olarak katılımları ile gerçekleştirilmiştir. Seminerde Atılım’ın öğrenci odaklı programları, öğretimde iletişim yöntemleri, ölçme-değerlendirme teknikleri, temel öğretim-öğrenim kavramları, eğitim teknolojileri ve uzaktan eğitim gibi konular çalışılmıştır.

Seminer programı ve seminer sunum materyalleri aşağıda sunulmuştur.

Prof. Dr. Hasan U. Akay
Provost

) ) ) [1] => stdClass Object ( [type] => clearfix [class_] => Array ( [0] => col-md-12 [1] => clearfix ) [modules] => Array ( ) ) [2] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => 2015-2016 ETKİLİ EĞİTİM SEMİNERİ SEMİNER PROGRAMI ) [1] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => owl-carousel [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/2015-2016-etkili-egitim-semineri-1517410936/1515085325-seminer-pro.png ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 171705 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/2015-2016-etkili-egitim-semineri-1517410936/1515085325-seminer-pro.png ) [caption] => 1515085325-seminer-pro.png [width] => 953px [height] => 579px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/2015-2016-etkili-egitim-semineri-1517410936/1515085325-seminer-pro.png ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [items] => 1 [padding] => 0 [margin] => 0 [responsive] => Array ( ) [autoplay] => [autoplayTimeout] => 5000 [center] => [mouseDrag] => 1 [touchDrag] => 1 [pullDrag] => 1 [freeDrag] => [stagePadding] => 0 [merge] => [mergeFit] => 1 [autoWidth] => [startPosition] => 0 [URLhashListener] => [nav] => [rewind] => 1 [dots] => 1 [dotsEach] => [autoplayHoverPause] => [loop] => [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) [3] => stdClass Object ( [type] => clearfix [class_] => Array ( [0] => col-md-12 [1] => clearfix ) [modules] => Array ( ) ) [4] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => 2015-2016 ETKİLİ EĞİTİM SEMİNERİ SUNUM MATERYALLERİ ) [1] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>
Konu Ders Eğitmen Sunum ve Video
1. OTURUM: 
Giriş
Atılım Üniv. Eğitim ve Araştırma,
Öğrenci ve Öğretim Üyesi 
Odaklı Programlar
Prof. Dr. Hasan U. AKAY pdf
2.OTURUM : 
İletişim
İletişim yöntem ve teknikleri Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN pdf
2.OTURUM : 
İletişim
Drama Yöntemi ile Ders Anlatımı Prof. Dr. Yıldırım ÜÇTUĞ pdf
3.OTURUM : 
Ölçme ve Değerlendirme
Ölçme ve Değerlendirmenin Temel Kavramları Prof. Dr. Meral AKSU pdf
4.OTURUM : 
Ölçme ve Değerlendirme
Soru hazırlama süreci Ölçme araçları Prof. Dr. Meral AKSU pdf
5.OTURUM : 
Temel Kavramlar
Öğrenim çıktıları, Ders izlencesi hazırlama, 
Bologna Süreci, Akreditasyon
Yrd. Doç. Dr. Ceyhan Çiğdemoğlu pdf
6.OTURUM : 
Öğretim Teknikleri,
Öğretim Yöntemleri
Coorperative Learning 
Flipped Classroom 
Peer-Lead Team Learning...
Yrd. Doç. Dr. Ceyhan Çiğdemoğlu pdf
7.OTURUM : 
Eğitim Teknolojileri
Temel kavramlar ve trendler Yücel TEKİN pdf
8.OTURUM : 
Uzaktan Eğitim teknolojileri
Moodle, BBB, Turnitin Hüseyin Dölen pdf
) ) ) ) ) ) [content_en] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => owl-carousel [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/2015-2016-etkili-egitim-semineri-1517410936/1515085325-seminer-pro.png ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 171705 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/2015-2016-etkili-egitim-semineri-1517410936/1515085325-seminer-pro.png ) [caption] => 1515085325-seminer-pro.png [width] => 953px [height] => 579px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/2015-2016-etkili-egitim-semineri-1517410936/1515085325-seminer-pro.png ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [items] => 1 [padding] => 0 [margin] => 0 [responsive] => Array ( ) [autoplay] => [autoplayTimeout] => 5000 [center] => [mouseDrag] => 1 [touchDrag] => 1 [pullDrag] => 1 [freeDrag] => [stagePadding] => 0 [merge] => [mergeFit] => 1 [autoWidth] => [startPosition] => 0 [URLhashListener] => [nav] => [rewind] => 1 [dots] => 1 [dotsEach] => [autoplayHoverPause] => [loop] => [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) ) ) ) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 53 [start] => [end] => [created_at] => 2018-01-04 20:00:16 [updated_at] => 2019-06-10 08:16:26 [parent_id] => 3897 [lft] => 60 [rgt] => 61 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => 2015-2016-etkili-egitim-semineri-1517410936 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_en] => Directorates [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 112 [name_en] => Directorates/Management Offices [url] => koordinatorlukler [type] => ) [2] => Array ( [id] => 53 [name_en] => Distance Education [url] => ue [type] => ) ) [pages] => Array ( [3897] => Array ( [id] => 3897 [title_en] => In-house Training [parent_id] => [site_id] => 53 [external_link] => javascript:; [lft] => 55 [rgt] => 62 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 3897 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 2718 [title_tr] => 2015-2016 Etkili Eğitim Semineri [title_en] => 2015-2016 Effective Training Seminars [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

Aram\u0131za yeni kat\u0131lan akademik kadro için son dört y\u0131ld\u0131r düzenledi\u011fimiz e\u011fitim semineri bu y\u0131l daha kapsaml\u0131 bir \u015fekilde uygulanm\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>\n\n

10 ve 11 Aral\u0131k 2015 tarihlerinde seminer 2014 ve 2015 takvim y\u0131llar\u0131 içinde göreve ba\u015flayan ö\u011fretim görevlisi, yard\u0131mc\u0131 doçent ve doçent kadrosunda bulunan ö\u011fretim elemanlar\u0131n\u0131n zorunlu kat\u0131l\u0131mlar\u0131 ve Profesörlük kadrosunda olan ö\u011fretim üyelerimiz gönüllü olarak kat\u0131l\u0131mlar\u0131 ile gerçekle\u015ftirilmi\u015ftir. Seminerde At\u0131l\u0131m’\u0131n ö\u011frenci odakl\u0131 programlar\u0131, ö\u011fretimde ileti\u015fim yöntemleri, ölçme-de\u011ferlendirme teknikleri, temel ö\u011fretim-ö\u011frenim kavramlar\u0131, e\u011fitim teknolojileri ve uzaktan e\u011fitim gibi konular çal\u0131\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>\n\n

Seminer program\u0131 ve seminer sunum materyalleri a\u015fa\u011f\u0131da sunulmu\u015ftur.<\/p>\n\n

Prof. Dr. Hasan U. Akay
\nProvost<\/p>"}]},{"type":"clearfix","class_":["col-md-12","clearfix"],"modules":[]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"2015-2016 ETK\u0130L\u0130 E\u011e\u0130T\u0130M SEM\u0130NER\u0130 SEM\u0130NER PROGRAMI"},{"type":"image_gallery","module_type":"owl-carousel","images":{"initialPreview":["\/uploads\/pages\/2015-2016-etkili-egitim-semineri-1517410936\/1515085325-seminer-pro.png"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":171705,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/2015-2016-etkili-egitim-semineri-1517410936\/1515085325-seminer-pro.png"},"caption":"1515085325-seminer-pro.png","width":"953px","height":"579px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/2015-2016-etkili-egitim-semineri-1517410936\/1515085325-seminer-pro.png"}]},"settings":{"items":1,"padding":0,"margin":0,"responsive":[],"autoplay":false,"autoplayTimeout":5000,"center":false,"mouseDrag":true,"touchDrag":true,"pullDrag":true,"freeDrag":false,"stagePadding":0,"merge":false,"mergeFit":true,"autoWidth":false,"startPosition":0,"URLhashListener":false,"nav":false,"rewind":true,"dots":true,"dotsEach":false,"autoplayHoverPause":false,"loop":false,"width":null,"height":null,"process":null}}]},{"type":"clearfix","class_":["col-md-12","clearfix"],"modules":[]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"2015-2016 ETK\u0130L\u0130 E\u011e\u0130T\u0130M SEM\u0130NER\u0130 SUNUM MATERYALLER\u0130"},{"type":"html","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
Konu<\/th>\n\t\t\tDers<\/th>\n\t\t\tE\u011fitmen<\/th>\n\t\t\tSunum ve Video<\/th>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/thead>\n\t
1. OTURUM: 
\n\t\t\tGiri\u015f<\/td>\n\t\t\t
At\u0131l\u0131m Üniv. E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma,
\n\t\t\tÖ\u011frenci ve Ö\u011fretim Üyesi 
\n\t\t\tOdakl\u0131 Programlar<\/td>\n\t\t\t
Prof. Dr. Hasan U. AKAY<\/td>\n\t\t\t\"pdf\"<\/a>\"\"<\/a><\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
2.OTURUM : 
\n\t\t\t\u0130leti\u015fim<\/td>\n\t\t\t
\u0130leti\u015fim yöntem ve teknikleri<\/td>\n\t\t\tProf. Dr. \u0130rfan ERDO\u011eAN<\/td>\n\t\t\t\"pdf\"<\/a>\"\"<\/a><\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
2.OTURUM : 
\n\t\t\t\u0130leti\u015fim<\/td>\n\t\t\t
Drama Yöntemi ile Ders Anlat\u0131m\u0131<\/td>\n\t\t\tProf. Dr. Y\u0131ld\u0131r\u0131m ÜÇTU\u011e<\/td>\n\t\t\t\"pdf\"\"\"<\/a><\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
3.OTURUM : 
\n\t\t\tÖlçme ve De\u011ferlendirme<\/td>\n\t\t\t
Ölçme ve De\u011ferlendirmenin Temel Kavramlar\u0131<\/td>\n\t\t\tProf. Dr. Meral AKSU<\/td>\n\t\t\t\"pdf\"<\/a>\"\"<\/a><\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
4.OTURUM : 
\n\t\t\tÖlçme ve De\u011ferlendirme<\/td>\n\t\t\t
Soru haz\u0131rlama süreci Ölçme araçlar\u0131<\/td>\n\t\t\tProf. Dr. Meral AKSU<\/td>\n\t\t\t\"pdf\"<\/a>\"\"<\/a><\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
5.OTURUM : 
\n\t\t\tTemel Kavramlar<\/td>\n\t\t\t
Ö\u011frenim ç\u0131kt\u0131lar\u0131, Ders izlencesi haz\u0131rlama, 
\n\t\t\tBologna Süreci, Akreditasyon<\/td>\n\t\t\t
Yrd. Doç. Dr. Ceyhan Çi\u011fdemo\u011flu<\/td>\n\t\t\t\"pdf\"<\/a>\"\"<\/a><\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
6.OTURUM : 
\n\t\t\tÖ\u011fretim Teknikleri,
\n\t\t\tÖ\u011fretim Yöntemleri<\/td>\n\t\t\t
Coorperative Learning 
\n\t\t\tFlipped Classroom 
\n\t\t\tPeer-Lead Team Learning...<\/td>\n\t\t\t
Yrd. Doç. Dr. Ceyhan Çi\u011fdemo\u011flu<\/td>\n\t\t\t\"pdf\"<\/a>\"\"<\/a><\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
7.OTURUM : 
\n\t\t\tE\u011fitim Teknolojileri<\/td>\n\t\t\t
Temel kavramlar ve trendler<\/td>\n\t\t\tYücel TEK\u0130N<\/td>\n\t\t\t\"pdf\"<\/a>\"\"<\/a><\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
8.OTURUM : 
\n\t\t\tUzaktan E\u011fitim teknolojileri<\/td>\n\t\t\t
Moodle, BBB, Turnitin<\/td>\n\t\t\tHüseyin Dölen<\/td>\n\t\t\t\"pdf\"<\/a>\"\"<\/a><\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}]}]}} [content_en] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"image_gallery","module_type":"owl-carousel","images":{"initialPreview":["\/uploads\/pages\/2015-2016-etkili-egitim-semineri-1517410936\/1515085325-seminer-pro.png"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":171705,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/2015-2016-etkili-egitim-semineri-1517410936\/1515085325-seminer-pro.png"},"caption":"1515085325-seminer-pro.png","width":"953px","height":"579px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/2015-2016-etkili-egitim-semineri-1517410936\/1515085325-seminer-pro.png"}]},"settings":{"items":1,"padding":0,"margin":0,"responsive":[],"autoplay":false,"autoplayTimeout":5000,"center":false,"mouseDrag":true,"touchDrag":true,"pullDrag":true,"freeDrag":false,"stagePadding":0,"merge":false,"mergeFit":true,"autoWidth":false,"startPosition":0,"URLhashListener":false,"nav":false,"rewind":true,"dots":true,"dotsEach":false,"autoplayHoverPause":false,"loop":false,"width":null,"height":null,"process":null}}]}]}} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 53 [start] => [end] => [created_at] => 2018-01-04 20:00:16 [updated_at] => 2019-06-10 08:16:26 [parent_id] => 3897 [lft] => 60 [rgt] => 61 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => 2015-2016-etkili-egitim-semineri-1517410936 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 53 [url] => ue [name_en] => Distance Education [type_id] => 15 [parent_id] => 112 [lft] => 262 [rgt] => 263 [depth] => 3 ) [original:protected] => Array ( [id] => 53 [url] => ue [name_en] => Distance Education [type_id] => 15 [parent_id] => 112 [lft] => 262 [rgt] => 263 [depth] => 3 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1