İsim İndir
Araştırma, Geliştirme, Tasarım, Uygulama, Danışmanlık ve Teknoloji Transfer Ofisi (ARGEDA-TTO) Yapı ve İşleyiş Yönergesi
Dış Destekli Araştırma, Geliştirme, Tasarım, Uygulama ve Danışmanlık Projeleri Yönergesi
İç Destekli Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Projeleri Uygulama Yönergesi
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi