ATILIM HIZLI MENÜ
Akademik Takvim

2017 - 2018 Yılı akademik takvim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

E-Posta

Üniversite personellerimiz ve öğrencilerimiz webmail girişlerini buradan yapabilirler.

Destek Limitleri: Bir dönem için en fazla 200.000 TL yatırım yapılabilir (Şu anki mevcut toplam bütçe). Bu bütçe bir girişimciye (takıma) veya birkaç girişimciye (takımlara) dağıtılabilir. Bütçenin yatırım olarak kullanılabilmesi için Atılım İnovatif Teknoloji Geliştirme Yatırım ve Pazarlama AŞ’nin aktif hale geçmesi gerekmektedir. Türk Ticaret Kanunu gereği şirkete (limited veya anonim şirket olabilir) yatırım yapılabileceği için mevcut yeni kurulan şirketlere (start-up) ve şirketleşme kararı aran girişimci/girişimcilere yatırım kararı karşılıklı alınabilecektir.

Ayrıca; proje süresince Üniversite aşağıdaki hizmetleri gerekli koşul ve onaylarla girişimciye destek olarak verebilecektir:

  • İşlik temini,
  • Ar-ge çalışmalarında danışmanlık hizmetleri,
  • Belgelendirme, teşvik ve proje destek programlarından faydalanma ve fikri mülkiyet hakları konularında danışmanlık hizmetleri,
  • Girişimcilik eğitimlerinden ücretsiz olarak faydalanma,
  • Laboratuvar imkanlarından yararlanma,
  • Mentörluk hizmetleri,
  • Yatırımcı  ile görüştürme.