YFÜD-Yenilikçi Fikir ve Ürünleri Destekleme Programı, Usul ve Esaslar alt menüsüne eklenecek bilgiler:

Girişimci başvuru formunu hazırlayarak ARGEDA-TTO’ya teslim edecektir.

a) Başvuru Formu’nda aşağıda verilen konu başlıklarına ait ayrıntılı bilgiler yer almalıdır:

  • Ticarileştirilmesi planlanan İş Fikri'ne ilişkin bilgiler,
  • Girişimci’ye ilişkin bilgiler,
  • Proje’nin tamamlanması için gerekli olan süre,
  • Proje'nin aşamaları ve tamamlanma süreleri (özet iş planı),
  • İş Fikri’nin buluş niteliği taşıyıp taşımadığına ilişkin bilgiler,
  • Ticarileşme planlaması.

b) ARGEDA-TTO'nun ön değerlendirmesinden geçen proje başvuru sahiplerinden ARGEDA-TTO'nun seçtiği bir veya birden fazla jüri önünde sunum yapmaları beklenecektir.  Sunumlar sonucu değerlendirilen başvurular bir sıralamaya tabi tutulacaktır.

c) Desteklenmeye namzet görülen girişimcilerin ürün veya şirketinin üçüncü parti bir firmaya teknolojik değerlendirilmesi yaptırılarak ürünün veya şirketin değeri saptanacaktır. Teknolojik değerlendirme masraflarını ARGEDA-TTO karşılayacaktır.

Teknolojik değerlendirme sonucu başarılı görülen girişimciyle ortak şirket kurulur veya girişimcinin mevcut şirketine ortak olunur.  Ortaklık için yatırım tutarı, ürün veya şirketin teknolojik değerinin %25'ini geçmeyecek şekilde hesaplanır.  Üniversite yatırımcı şirket Atılım İnovatif A.Ş. aracılığıyla bir ürün veya şirket için 200.000 TL'ye kadar yatırım yapacaktır