2019-2020 Akademik Yılı Bilgileri

2019-2020 AKADEMİK YILI LAP PROJESİ BÜTÇE LİMİTİ VE BAŞVURU TARİHLERİ

 

  • 2019-2020 Akademik Yılı LAP projeleri maksimum proje bütçesi 20.000 TL olarak belirlenmiştir. Proje önerisi kapsamında yapılacak değerlendirmeler sonucunda bilimsel değerlendirmeyi geçen projelerin içerikleri ve bütçe gerekçesine göre nihai proje bütçeleri belirlenecektir.
  • LAP proje başvurusu Çağrısı Kapanış Tarihi: 4 Ekim 2019
  • Proje bütçesi proje kalemlerinde belirtilen limitler göz önünde bulundurularak ve proje kalemleri arasında orantılı bir dağılım yapılarak belirlenecektir.
  • Gerekçesi belirtildiği takdirde makine teçhizat ve sarf malzeme kalemleri birleştirilebilir.
  • Bursiyer öğrencilere aynı akademik yıl içerisinde verilebilecek burs miktarı 1.000 TL’dir. Bursiyer ödemeleri iki taksitte yapılacaktır.
  • Proje başvurularının başvuru tarihine kadar ARGEDA-TTO Direktörlüğüne ıslak imzalı bir kopya basılı ve bir kopya elektronik olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
  • LAP proje başvurularında ilgili akademik yılda ARGEDA-TTO Yürütme Kurulu tarafından belirlenen başvuru tarihlerinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
  • Başvuru ve proje destek süreçleri ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından yönetilecektir.

 

Bütçe Kalemleri

Makine

Teçhizat

Sarf

Malzemesi

Hizmet

Alımı

Saha Çalışması

Bursiyer

Yurtiçi/Yurtdışı bilimsel etkinlik katılımı

Maksimum Talep Edilebilecek

Tutar

5.000 TL

5.000 TL

5.000 TL

2.000 TL

5.000 TL

5.000 TL