2023 - 2024 Akademik Yılı Bilgileri

“2023-2024 AKADEMİK YILI LAP PROJESİ BÜTÇE LİMİTİ VE BAŞVURU TARİHLERİ

2023-2024 Akademik Yılı LAP projeleri maksimum proje bütçesi 30.000 TL olarak belirlenmiştir. Proje önerisi kapsamında yapılacak değerlendirmeler sonucunda bilimsel değerlendirmeyi geçen projelerin içerikleri ve bütçe gerekçesine göre nihai proje bütçeleri belirlenecektir.

LAP proje başvuru çağrısı kapanış tarihi: 30.10.2023

Proje bütçesi proje kalemlerinde belirtilen limitler göz önünde bulundurularak ve proje kalemleri arasında orantılı bir dağılım yapılarak belirlenecektir.

Gerekçesi belirtildiği takdirde makine teçhizat ve sarf malzeme kalemleri birleştirilebilir.

Bursiyer öğrencilere aynı akademik yıl içerisinde verilebilecek burs miktarı 2.000 TL’dir. Bursiyer ödemeleri iki taksitte yapılacaktır.

Proje başvurularının başvuru tarihine kadar ARGEDA-TTO Direktörlüğüne ıslak imzalı bir kopya basılı ve bir kopya elektronik olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

LAP proje başvurularında ilgili akademik yılda ARGEDA-TTO Yürütme Kurulu tarafından belirlenen başvuru tarihlerinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru ve proje destek süreçleri ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından yönetilecektir.”