2018-2019 Akademik Yılı Bilgileri

2018-2019 AKADEMİK YILI BAD PROJESİ PROJE SÜRESİ, BÜTÇE LİMİTİ, BAŞVURU TARİHLERİ

  • 2018-2019 Akademik Yılı BAD projeleri maksimum proje bütçesi 75.000 TL olarak belirlenmiştir. Proje önerisi kapsamında yapılacak değerlendirmeler sonucunda bilimsel değerlendirmeyi geçen projelerin bütçe incelemeleri yapılarak nihai proje bütçeleri belirlenecektir.
  • Proje bütçesi, proje kalemlerinde belirtilen limitler göz önünde bulundurularak ve proje kalemleri arasında orantılı bir dağılım yapılarak belirlenecektir.
  • 2018-2019 akademik yılı için BAD proje başvurusu çağrısı kapanış tarihi: 5. Ekim. 2018’dir.
  • Son başvuru tarihine kadar ARGEDA-TTO Direktörlüğüne ıslak imzalı bir kopya basılı ve bir kopya elektronik olarak teslim edilmelidir.
  • BAD proje başvurularında ilgili akademik yılda ARGEDA-TTO Yürütme Kurulu tarafından belirlenen başvuru tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
  • Başvuru ve proje destek süreçleri ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından yönetilecektir.