BP101 - Algoritma ve Programlamaya Giriş (1 + 0) 5

Bilgi saklamanın kavranması, algoritma ve program akış şemalarının anlaşılması, nasıl kullanıldığının kavranması; programlama dilleri, C programlama dilinin temel özellikleri, girdi/çıktı komutları, seçme ve döngü komutları ve özellikleri, fonksiyonlar, göstergeler, diziler, dizgiler, yapılar, metin dosyaları.

BP103 - Bilgisayar Donanımı (1 + 0) 5

Bilgisayar bileşenleri ve özellikleri, verilerin bilgisayarda gösterimi, merkezi işlem birimi, anakart ve veri yolları, BIOS, girdi/çıktı birimleri ve bellek gibi bileşenlerin görevleri, veri depolama, işletim sistemleri, bir bilgisayarın temel parçalarından oluşturulması, bakım ve onarım, bilgisayara ek donanımların kurulumu, bilgisayar ağlarına g

BP105 - Entegre Ofis (1 + 0) 5

Ofis programları adı altında toplanan temel yazılımlar, gerekli olan temel kavramlar, bilgisayar yazılımları konusunda sağlam bir temelin atılması.

BP107 - Genel İşletme (1 + 0) 3

İşletme yönetimi, ekonomik birim olarak işletme, işletme çeşitleri, hukuki şekilleri bakımından işletme çeşitleri

BP102 - Veri Yapıları (1 + 0) 5

Dizilerin kavranması, uçların kavranması, yapılar ve bileşimlerin kavranması, özyineli fonksiyonların kavranması ve kullanılması, yığın, kuyruk ve ikili arama ağaçlarının kavranması, C programlama dili kullanılarak hayata geçirilmesi ve problem çözümünde kullanılması.

BP104 - Grafik ve Animasyon (1 + 0) 5

Grafik ve animasyonla ilgili temel kavramlar, vektörel çizimler, yazı işlemleri, Bitmap resimlerde alan seçimleri, Bitmap resimlerde biçimlendirme işlemleri, katman yapısı, Bitmap resimlere efekt uygulama, animasyonla ilgili temel kavramlar, animasyon oluşturma.

BP106 - Nesneye Yönelik Programlama (1 + 0) 6

Fonksiyon ve kapsam kuralları, sınıf tanımı, miras, çok işlevlilik, operatör yüklemesi, fonksiyon ve sınıf şablonları, kural dışı durum işleme, girdi/çıktı, nesne tabanlı kavramlar. nılarak tanıtılır.

BP201 - Veritabanı Yönetim Sistemleri (1 + 0) 6

Veritabanı sistemleri, varlık-ilişki (Vİ) ve genişletilmiş varlık-ilişki (GVİ) ile veri modellemesi, ilişkisel veri modelleme, dosya organizasyonu ve indeksleme yapıları, ilişkisel cebir, yapısal sorgulama dili (Structured Query Language-SQL), veritabanı tasarımı: fonksiyonel bağımlılık ve tablo normalizasyonu, veritabanı yönetimine giriş.

BP203 - Web Teknolojileri (1 + 0) 6

İnternet ile ilgili temel bilgiler, web ile ilgili temel kavramlar, web tarayıcıları, kişisel web güvenliği, gizlilik ve erişim denetimi, web sunucuları, web programlama teknolojileri.

BP205 - İnternet Programcılığı I (1 + 0) 6

İnternet altyapısı, Word Wide Web, HTTP, web tarayıcıları, işaretleme dilleri, HTML, W3C`nin iskelet yapısı, CSS programlama, JavaScript programlama, animasyon geliştirme, ActionScript.

BP207 - Bilgisayar Ağları ve İnternet (1 + 0) 6

Bilgisayar ağları ve iletişim, ağ donanımları ve işlevleri, bilgisayar ağ yapıları, OSI çok katmanlı ağ modeli, TCP/IP ağ protokol kümesi, IP adresi, yaygın kullanılan ağ protokolleri (alan adı hizmeti, e-posta alma, e-posta gönderme, web, dosya aktarım), internet ağ modeli katmanları ve fonksiyonları, ağ içerisinde paket yönlendirme ve yol çözümle

BP202 - İnternet Programcılığı II (1 + 0) 6

PHP?ye giriş, değişkenler, aritmetik işlemler, karşılaştırma işlemleri, döngüler, dizinler, formlar, fonksiyonlar, dosya işlemleri, cookie ve session, veritabanı işlemleri, web güvenliği, nesneye dayalı programlamanın temel kavramları.

BP204 - İşletim Sistemleri (1 + 0) 6

İşletim sistemleri hakkında genel bilgi ve tarihçesi, Windows ve Linux kurulumu; Windows komut satır komutları; Unix komut satır komutları; işletim sistemleri konseptleri (işlemler, hafıza vs); Unix komut satır programlama; mantıksal koşullar ve döngüler.

BP206 - Bitirme Projesi (1 + 0) 6

Öğrencileri 4 dönemlik eğitimleri süresince öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dökmek amacıyla hazırlanacak olan ön lisans bitirme projesidir.

BP208 - İleri Düzey Programlama (1 + 0) 6

Java?ya giriş, yordamsal Java, nesneler ve kalıtlar, nesneye yönelik tasarım ve UML, appletler, LayoutManager, Window ve Dialog, girdi/çıktı ve akışlar.

BP210 - Sistem Analiz ve Tasarımı (1 + 0) 6

Nesne tabanlı kavramlara giriş, modelleme kavramlar, analiz ve modelleme, nesne tabanlı sistem analizi, nesne tabanlı sistem tasarımı, nesne kısıt dili, tasarım motifleri (giriş düzeyinde).