CEAC 105 participants;

The list below contains information about the laboratory schedule. If there is a problem with your schedule and/or with your old grades for students who have already taken the course, please contact Res. Ass. Tuğçe Gültan or Res. Ass. Zuhal Selvi Vanlı Güner via mail or in person.

 

 

 

CEAC 105 dersi alan öğrencilerin dikkatine;

Aşağıdaki listede laboratuvar programı bulunmaktadır. Programınızda veya dersi önceden alan öğrenciler için eski notlarınızda bir sorun olması halinde Araş. Gör. Tuğçe Gültan veya Araş. Gör. Zuhal Selvi Vanlı Güner ile mail yoluyla ya da yüz yüze iletişime geçiniz.