KİMYA MÜHENDİSLİĞİ VE UYGULAMALI KİMYA BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI VE SON DEĞERLENDİRME SONUÇLARI - 17 10 2019

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ VE UYGULAMALI KİMYA BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI VE SON DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

 

 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca 15.10.2019 tarihinde yapılan Giriş Sınavı sonuçları aşağıdaki gibidir:

 

Sınava, başvurular arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda sekiz (8) aday davet edilmiş olup bu adaylardan yedisi (7) sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur. Adaylara, daha önceden hazırlanmış olan yazılı sınav sorularını yapmaları için 150 dakika süre verilmiş ve bu süre sonunda adayların sınav kağıtları toplanmış ve değerlendirilmiştir. Doç. Dr. Nesrin E. Machin raportör olarak görevlendirilmiştir.

 

Yazılı sınav sonrasında ALES (% 30), Lisans mezuniyet notu (% 30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (% 30) dikkate alınarak son değerlendirilme yapılmıştır. Buna göre yazılı sınav puanı olan 60 (altmış) puan kriterini sağlayan aday bulunmamaktadır.

 

İsim

GİRİŞ SINAVI

% 30

ALES

% 30

YDS

% 10

CGPA

% 30

Toplam

%100

Karar

Hasan Zeynel Endoğan

25

79.85573

75.00

60.33

57.055719

Giriş sınavı 60’ın altında kaldığından BAŞARISIZ

Duygu Yıldırım

32

91.39365

92.50

72.22

67.934095

Giriş sınavı 60’ın altında kaldığından BAŞARISIZ

İrem Koçyiğit Çapoğlu

28

78.01083

80.00

71.76

61.331249

Giriş sınavı 60’ın altında kaldığından BAŞARISIZ

Sema Sevim

21

84.88053

71.25

80.86

63.147159

Giriş sınavı 60’ın altında kaldığından BAŞARISIZ

Fatma Karslıoğlu

25

77.13755

81.25

80.63

62.955265

Giriş sınavı 60’ın altında kaldığından BAŞARISIZ

Sinem Altınışık

0

74.95991

71.25

89.87

56.573973

Giriş sınavı 60’ın altında kaldığından BAŞARISIZ

Hazal Öztan

40

73.47052

90.00

81.33

67.440156

Giriş sınavı 60’ın altında kaldığından BAŞARISIZ

Burcu Gökçal

39

83.75065

86.25

76.00

68.250195

Giriş sınavı 60’ın altında kaldığından BAŞARISIZ

 

 

 App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 7091 [site_id] => 9 [title_tr] => KİMYA MÜHENDİSLİĞİ VE UYGULAMALI KİMYA BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI VE SON DEĞERLENDİRME SONUÇLARI [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ VE UYGULAMALI KİMYA BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI VE SON DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

 

 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca 15.10.2019 tarihinde yapılan Giriş Sınavı sonuçları aşağıdaki gibidir:

 

Sınava, başvurular arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda sekiz (8) aday davet edilmiş olup bu adaylardan yedisi (7) sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur. Adaylara, daha önceden hazırlanmış olan yazılı sınav sorularını yapmaları için 150 dakika süre verilmiş ve bu süre sonunda adayların sınav kağıtları toplanmış ve değerlendirilmiştir. Doç. Dr. Nesrin E. Machin raportör olarak görevlendirilmiştir.

 

Yazılı sınav sonrasında ALES (% 30), Lisans mezuniyet notu (% 30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (% 30) dikkate alınarak son değerlendirilme yapılmıştır. Buna göre yazılı sınav puanı olan 60 (altmış) puan kriterini sağlayan aday bulunmamaktadır.

 

İsim

GİRİŞ SINAVI

% 30

ALES

% 30

YDS

% 10

CGPA

% 30

Toplam

%100

Karar

Hasan Zeynel Endoğan

25

79.85573

75.00

60.33

57.055719

Giriş sınavı 60’ın altında kaldığından BAŞARISIZ

Duygu Yıldırım

32

91.39365

92.50

72.22

67.934095

Giriş sınavı 60’ın altında kaldığından BAŞARISIZ

İrem Koçyiğit Çapoğlu

28

78.01083

80.00

71.76

61.331249

Giriş sınavı 60’ın altında kaldığından BAŞARISIZ

Sema Sevim

21

84.88053

71.25

80.86

63.147159

Giriş sınavı 60’ın altında kaldığından BAŞARISIZ

Fatma Karslıoğlu

25

77.13755

81.25

80.63

62.955265

Giriş sınavı 60’ın altında kaldığından BAŞARISIZ

Sinem Altınışık

0

74.95991

71.25

89.87

56.573973

Giriş sınavı 60’ın altında kaldığından BAŞARISIZ

Hazal Öztan

40

73.47052

90.00

81.33

67.440156

Giriş sınavı 60’ın altında kaldığından BAŞARISIZ

Burcu Gökçal

39

83.75065

86.25

76.00

68.250195

Giriş sınavı 60’ın altında kaldığından BAŞARISIZ

 

 

 

) ) ) ) ) ) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2019-10-17 17:00:45 [end] => 2019-11-07 17:00:45 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-10-17 14:00:21 [updated_at] => 2019-10-17 14:00:21 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => kimya-muhendisligi-ve-uygulamali-kimya-bolumu-arastirma-gorevlisi-giris-sinavi-ve-son-degerlendirme-sonuclari-1571320821 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 2 [name_tr] => Mühendislik Fakültesi [url] => foe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 9 [name_tr] => Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya [url] => ceac [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 7091 [site_id] => 9 [title_tr] => KİMYA MÜHENDİSLİĞİ VE UYGULAMALI KİMYA BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI VE SON DEĞERLENDİRME SONUÇLARI [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

K\u0130MYA MÜHEND\u0130SL\u0130\u011e\u0130 VE UYGULAMALI K\u0130MYA BÖLÜMÜ ARA\u015eTIRMA GÖREVL\u0130S\u0130 G\u0130R\u0130\u015e SINAVI VE SON DE\u011eERLEND\u0130RME SONUÇLARI<\/strong><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

“Ö\u011fretim Üyesi D\u0131\u015f\u0131ndaki Ö\u011fretim Eleman\u0131 Kadrolar\u0131na Naklen veya Aç\u0131ktan Yap\u0131lacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi S\u0131nav ile Giri\u015f S\u0131navlar\u0131na \u0130li\u015fkin Usul ve Esaslar Hakk\u0131nda Yönetmelik” uyar\u0131nca 15.10.2019 tarihinde yap\u0131lan Giri\u015f S\u0131nav\u0131 sonuçlar\u0131 a\u015fa\u011f\u0131daki gibidir:<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

S\u0131nava, ba\u015fvurular aras\u0131ndan yap\u0131lan ön de\u011ferlendirme sonucunda sekiz (8) aday davet edilmi\u015f olup bu adaylardan yedisi (7) s\u0131nava kat\u0131lmak üzere belirtilen gün ve saatte haz\u0131r bulunmu\u015ftur. Adaylara, daha önceden haz\u0131rlanm\u0131\u015f olan yaz\u0131l\u0131 s\u0131nav sorular\u0131n\u0131 yapmalar\u0131 için 150 dakika süre verilmi\u015f ve bu süre sonunda adaylar\u0131n s\u0131nav ka\u011f\u0131tlar\u0131 toplanm\u0131\u015f ve de\u011ferlendirilmi\u015ftir. Doç. Dr. Nesrin E. Machin raportör olarak görevlendirilmi\u015ftir.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Yaz\u0131l\u0131 s\u0131nav sonras\u0131nda ALES (% 30), Lisans mezuniyet notu (% 30), yabanc\u0131 dil notu (%10) ve yaz\u0131l\u0131 s\u0131nav notu (% 30) dikkate al\u0131narak son de\u011ferlendirilme yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Buna göre yaz\u0131l\u0131 s\u0131nav puan\u0131 olan 60 (altm\u0131\u015f) puan kriterini sa\u011flayan aday bulunmamaktad\u0131r.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

\u0130sim<\/em><\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

G\u0130R\u0130\u015e SINAVI<\/em><\/strong><\/p>\n\n\t\t\t

% 30<\/em><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

ALES<\/em><\/strong><\/p>\n\n\t\t\t

% 30<\/em><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

YDS<\/em><\/strong><\/p>\n\n\t\t\t

% 10<\/em><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

CGPA<\/em><\/strong><\/p>\n\n\t\t\t

% 30<\/em><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Toplam<\/em><\/strong><\/p>\n\n\t\t\t

%100<\/em><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Karar<\/em><\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Hasan Zeynel Endo\u011fan<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

25<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

79.85573<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

75.00<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

60.33<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

57.055719<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Giri\u015f s\u0131nav\u0131 60’\u0131n alt\u0131nda kald\u0131\u011f\u0131ndan BA\u015eARISIZ<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Duygu Y\u0131ld\u0131r\u0131m<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

32<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

91.39365<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

92.50<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

72.22<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

67.934095<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Giri\u015f s\u0131nav\u0131 60’\u0131n alt\u0131nda kald\u0131\u011f\u0131ndan BA\u015eARISIZ<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

\u0130rem Koçyi\u011fit Çapo\u011flu<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

28<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

78.01083<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

80.00<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

71.76<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

61.331249<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Giri\u015f s\u0131nav\u0131 60’\u0131n alt\u0131nda kald\u0131\u011f\u0131ndan BA\u015eARISIZ<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Sema Sevim<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

21<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

84.88053<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

71.25<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

80.86<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

63.147159<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Giri\u015f s\u0131nav\u0131 60’\u0131n alt\u0131nda kald\u0131\u011f\u0131ndan BA\u015eARISIZ<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Fatma Karsl\u0131o\u011flu<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

25<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

77.13755<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

81.25<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

80.63<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

62.955265<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Giri\u015f s\u0131nav\u0131 60’\u0131n alt\u0131nda kald\u0131\u011f\u0131ndan BA\u015eARISIZ<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Sinem Alt\u0131n\u0131\u015f\u0131k<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

0<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

74.95991<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

71.25<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

89.87<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

56.573973<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Giri\u015f s\u0131nav\u0131 60’\u0131n alt\u0131nda kald\u0131\u011f\u0131ndan BA\u015eARISIZ<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Hazal Öztan<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

40<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

73.47052<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

90.00<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

81.33<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

67.440156<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Giri\u015f s\u0131nav\u0131 60’\u0131n alt\u0131nda kald\u0131\u011f\u0131ndan BA\u015eARISIZ<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Burcu Gökçal<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

39<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

83.75065<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

86.25<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

76.00<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

68.250195<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Giri\u015f s\u0131nav\u0131 60’\u0131n alt\u0131nda kald\u0131\u011f\u0131ndan BA\u015eARISIZ<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>"}]}]}} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [start] => 2019-10-17 17:00:45 [end] => 2019-11-07 17:00:45 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-10-17 14:00:21 [updated_at] => 2019-10-17 14:00:21 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => kimya-muhendisligi-ve-uygulamali-kimya-bolumu-arastirma-gorevlisi-giris-sinavi-ve-son-degerlendirme-sonuclari-1571320821 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 9 [name_tr] => Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya [name_en] => Chemical Engineering and Applied Chemistry [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => kimya-muhendisligi-ve-uygulamali-kimya [slug_en] => ceac [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/kimya-muhendisligi-ve-uygulamali-kimya\/1519398540-kimya_fakulte.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":75810,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/kimya-muhendisligi-ve-uygulamali-kimya\/1519398540-kimya_fakulte.jpg"},"caption":"1519398540-kimya_fakulte.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/kimya-muhendisligi-ve-uygulamali-kimya\/1519398540-kimya_fakulte.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/kimya-muhendisligi\/31.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":981566,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/kimya-muhendisligi\/31.jpg"},"caption":"31.jpg","width":"1366px","height":"907px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/kimya-muhendisligi\/31.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:42:38 [updated_at] => 2018-08-29 12:24:05 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => en [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 2 [lft] => 35 [rgt] => 36 [depth] => 2 [color] => [url] => ceac [home_page_id] => 1368 [atacs_id] => 5205 [parent] => 0 [master_id] => 73 [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 39 [old_cat_id] => 5 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 9 [name_tr] => Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya [name_en] => Chemical Engineering and Applied Chemistry [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => kimya-muhendisligi-ve-uygulamali-kimya [slug_en] => ceac [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/kimya-muhendisligi-ve-uygulamali-kimya\/1519398540-kimya_fakulte.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":75810,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/kimya-muhendisligi-ve-uygulamali-kimya\/1519398540-kimya_fakulte.jpg"},"caption":"1519398540-kimya_fakulte.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/kimya-muhendisligi-ve-uygulamali-kimya\/1519398540-kimya_fakulte.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/kimya-muhendisligi\/31.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":981566,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/kimya-muhendisligi\/31.jpg"},"caption":"31.jpg","width":"1366px","height":"907px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/kimya-muhendisligi\/31.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:42:38 [updated_at] => 2018-08-29 12:24:05 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => en [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 2 [lft] => 35 [rgt] => 36 [depth] => 2 [color] => [url] => ceac [home_page_id] => 1368 [atacs_id] => 5205 [parent] => 0 [master_id] => 73 [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 39 [old_cat_id] => 5 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1