Ocak 2020 - Araştırma Görevlisi Alımı Giriş Sınavı ve Son Değerlendirme Sonuçları - 07 02 2020

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ VE UYGULAMALI KİMYA BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI VE SON DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca 05.02.2020 tarihinde yapılan Giriş Sınavı sonuçları aşağıdaki gibidir:

 

Sınava, başvurular arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda dört (4) aday davet edilmiş olup bu adaylardan dördü de (4) sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur. Adaylara, daha önceden hazırlanmış olan yazılı sınav sorularını yapmaları için 120 dakika süre verilmiş ve bu süre sonunda adayların sınav kağıtları toplanmış ve değerlendirilmiştir. Dr. Öğr. Üyesi Enver Güler raportör olarak görevlendirilmiş.

 

Yazılı sınav sonrasında ALES (% 30), Lisans mezuniyet notu (% 30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (% 30) dikkate alınarak son değerlendirilme yapılmıştır. Buna göre 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete ’de de belirtildiği üzere; değerlendirme puanı olan 65 (altmış beş) puan kriterini sağlayan Fırat Ayan asil aday olarak belirlenmiştir. Sınava giren diğer adayların yazılı sınav notu 60’ın altında kaldığından, yedek aday listesi verilmemiştir.

 

Başarılı adayların değerlendirme puanları aşağıda verilmiştir:

 

 

İsim

GİRİŞ SINAVI

% 30

ALES

% 30

YDS

% 10

CGPA

% 30

Toplam

%100

Karar

Fırat Ayan

71.5

72.83997

70.00000

66.16

70.14999

Başarılı

Asil

Bahar Erkman

38.5

70.51919

76.25000

86.7

66.34076

Başarısız

Elif Ebru Sever

46.5

79.55998

71.250

63.13

63.88199

Başarısız

Berin Özcanlı

38.5

73.51571

76.25000

67.33

61.42871

Başarısız