Öğrencilerimiz 5. Ulusal Öğrenci Kongresi'ne katildilar. - 17 05 2014

Kimyagerler Derneği’nin de organizasyon ortağı olduğu ve bu sene İstanbul Üniversitesi bünyesinde 17-19 Mayıs 2014 tarihleri arasında düzenlenen “5. Ulusal Öğrenci Kongresi’nde” 1. sınıf öğrencilerimizden Nil Tibet Cassel, Doç.Dr. Şeniz Özalp Yaman’ın danışmanlığında tamamladığı çalışmaları “Oksim Türevi İçeren Yeni Platin komplekslerinin DNA ile Etkileşimlerinin, Florometrik, Vizikometrik ve Termal Bozulma Yöntemleriyle Belirlenmesi” başlıklı bildirisi ile sunmuştur. Kongrede bildiri sunmayan diğer tüm 1. sınıf öğrencilerimiz de katılımcı olarak yer almıştır.