Analitik Kimya Laboratuvarı-Fiziko Kimya Laboratuvarı

Analitik Kimya/Fiziko Kimya Laboratuvarı aynı anda 24 öğrenciye hizmet verebilecek büyüklüğe (80 m2) sahiptir. Laboratuvarda herbiri 8 öğrencinin çalışabileceği 3 adet doğalgaz bağlantılı laboratuvar tezgahı ve genel kullanım amaçlı 2 adet tezgah bulunmaktadır. Tezgahların üzerine gelecek şekilde 8 adet akrobat kollu havalandırma bulunmaktadır. Ayrıca kimyasalları saklamak için havalandırmalı dolap, deney setlerini ve cam malzemeleri saklamak ve düzenlemek için dolaplar mevcuttur.

Genel Kimya Laboratuvarı

Genel Kimya Laboratuvarı aynı anda 35 öğrenciye hizmet sunmakta olup 100 metrekareden fazla bir alana sahiptir. Laboratuvarda herbiri 8 öğrencinin çalışabileceği 5 adet doğalgaz bağlantılı laboratuvar tezgahı ve iki adet çeker ocak bulunmaktadır.

Organik Kimya Laboratuvarı

Organik Kimya Laboratuvarı aynı anda 24 öğrenciye hizmet sunmakta olup 80 metrekareden fazla bir alana sahiptir. Laboratuvarda herbiri 8 öğrencinin çalışabileceği 3 adet doğalgaz bağlantılı laboratuvar tezgahı ve genel kullanım amaçlı 2 adet tezgah bulunmaktadır. Havalandırma amaçlı 8 adet akrobat kollu havalandırma bulunmaktadır. Ayrıca çözücü uçurmak için bir adet dönerli uçurucu bulunmaktadır. Cam ve kimyasal malzemeleri kurutmak için kullanılmak üzere 1 adet etüv bulunmaktadır.

Kimya Mühendisliği Laboratuvarı-I

Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I yaklaşık 100 m2 bir alana sahiptir. Laboratuvarda kimya mühendisliği termodinamiği, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, eşanlı ısı ve kütle transfer kavramlarının uygulandığı Reynolds deney sistemi, seri ve paralel bağlı pompa sistemleri, boru ve bağlantı tesisatı, konvektif kurutma sistemi, termal iletkenlik sistemleri, çift borulu, çapraz akış yönlü ve çok borulu ısı değiştiriciler bulunmaktadır.

Kimya Mühendisliği Laboratuvarı-II

80 m2’lik laboratuvarda, öğrenciler Akışkanlar Mekaniği, Isı ve Kütle Transferi, Ayırma Prosesleri, Reaksiyon Mühendisliği gibi derslerde öğrendikleri kavramları pratiğe uygulayabileceklerdir. Laboratuvarda pilot boyutlarda kesikli ve sürekli çalışan karıştırılan tank tipi reaktör, tapa akışlı reaktör, gaz absorpsiyonu, damıtma ve katı-sıvı ekstraksiyonu üniteleri bulunmaktadır. Öğrenciler deney planlamak, veri elde edip yorumlamak ve sonuçları tartışmakla öğrendikleri kavramları pekiştireceklerdir.