1. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce)
2
0
2
PHYS101 Genel Fizik I
3
2
6
ENG101 Akademik İngilizce I
4
0
3.5
MATH151 Kalkülüs I
4
2
7
CHE101 Kimya Mühendisliğine Giriş
2
0
2
CHE103 Genel Kimya
3
2
5
ME108 Bilgisayar Destekli Katı Modelleme
1
3
4.5
KRY111 Kariyer Planlama
1
0
1
Toplam 20 9 31

2. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce)
2
0
2
CMPE102 Bilgisayar Programlama
2
2
4
PHYS102 Genel Fizik II
3
2
6
HIST221 Uygarlık Tarihi
3
0
3
ENG102 Akademik İngilizce II
4
0
3.5
MATH152 Kalkülüs II
4
2
7
CHE104 Genel Kimya
3
2
4.5
Toplam 21 8 30

3. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
MATH275 Lineer Cebir
4
0
6
ENG201 Akademik İngilizce III
3
0
3
ENE203 Termodinamik I
3
0
6
CHE201 Analitik Kimya
3
2
6
CHE203 Fiziko Kimya
3
2
5
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 19 4 30

4. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
MATH276 Diferansiyel Denklemler
4
0
6
ENG202 Akademik İngilizce IV
3
0
3
CHE202 Organik Kimya
3
2
6
CHE208 Kimyasal Süreç Hesaplamaları
3
2
6
CHE210 Anorganik Kimya
3
0
5
Alan Dışı Seçmeli 0 0 4
Toplam 16 4 30

5. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ENE301 Isı Aktarımı
3
1
6
MATH380 Mühendisler için Sayısal Methodlar
3
1
5
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I
3
0
3
CHE303 Kimyasal Tepkime Mühendisliği I
3
0
5
CHE311 Kütle Aktarımının Temelleri
3
0
5
CHE399 Yaz Stajı I
0
0
6
AE307 Akışkanlar Mekaniği
3
1
6
Toplam 18 3 30

6. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II
3
0
3
CHE302 Ayırma İşlemleri
3
2
6
CHE304 Kimyasal Tepkime Mühendisliği II
3
2
6
CHE312 Biyokimya
3
0
5
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Seçmeli 3 0 5
Toplam 18 4 30

7. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
TURK401 Türk Dili I
2
0
2
CHE401 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I
0
4
6
CHE405 Kimya Mühendisliği Tasarımı I
3
2
7
CHE407 Süreç Modellemesi, Dinamiği ve Kontrolü
3
1
6
CHE499 Yaz Stajı II
0
0
6
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 14 7 30

8. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
TURK402 Türk Dili II
2
0
2
CHE402 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II
0
4
6
CHE406 Kimya Mühendisliği Tasarımı II
1
4
7
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Seçmeli (Çokdisiplinli Dersler) 0 0 5
Alan Seçmeli 3 0 5
Toplam 9 8 30