1. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
MFGE108 Bilgisayar Destekli Katı Modelleme
1
3
4
MATH157 Genişletilmiş Kalkülüs I
4
2
7.5
PHYS101 Genel Fizik I
3
2
6
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce)
2
0
2
ENG101 Akademik İngilizce I
4
0
3.5
CEAC101 Kimya Mühendisliğine Giriş
2
0
2
CEAC103 Genel Kimya I
3
2
5
Toplam 19 9 30

2. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
CMPE102 Bilgisayar Programlama
2
2
4
ENG102 Akademik İngilizce II
4
0
3.5
MATH158 Genişletilmiş Kalkülüs II
4
2
7.5
PHYS102 Genel Fizik II
3
2
6
HIST221 Uygarlık Tarihi
3
0
3
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce)
2
0
2
CEAC104 Genel Kimya II
3
2
4
Toplam 21 8 30

3. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ENG201 Akademik İngilizce III
3
0
3
MATH275 Lineer Cebir
4
0
6
CEAC201 Analitik Kimya
3
2
7
CEAC203 Fizikokimya
4
2
7
CEAC207 Kimyasal Süreç Hesaplamaları
3
2
7
Toplam 17 6 30

4. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
CEAC202 Organik Kimya
3
0
6
CEAC210 İnorganik Kimya
3
1
5
CEAC212 Biyokimya
3
0
5
ENG202 Akademik İngilizce IV
3
0
3
MATH276 Diferansiyel Denklemler
4
0
6
ENE204 Termodinamik II
3
0
5
Toplam 19 1 30

5. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
MATH380 Mühendisler için Sayısal Methodlar
3
1
5
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I
3
0
3
AE307 Akışkanlar Mekaniği
3
1
6
ENE302 Isı ve Kütle Aktarımı
3
1
6
CEAC399 Yaz Stajı I
0
0
6
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Seçmeli 3 0 5
Toplam 18 3 30

6. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II
3
0
3
CEAC302 Ayırma İşlemleri
4
2
7
CEAC304 Kimyasal Reaksiyon Mühendiliği
4
2
7
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Alan Dışı Seçmeli 0 0 4
Toplam 17 4 30

7. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
TURK401 Türk Dili I
2
0
2
CEAC401 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I
0
4
7
CEAC405 Kimya Mühendisliği Tasarımı I
3
2
6
CEAC407 Proses Modelleme Dinamiği ve Kontrolü
3
1
6
CEAC499 Yaz Stajı II
0
0
6
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 14 7 30

8. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
CEAC406 Kimya Mühendisliği Tasarımı II
1
4
9
TURK402 Türk Dili II
2
0
2
CEAC402 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II
0
4
9
Alan Seçmeli 0 0 5
Alan Seçmeli 3 0 5
Toplam 6 8 30