Prof. Dr. Şeniz ÖZALP YAMAN / Bölüm Başkan V.

seniz.ozalpyaman@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8336


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Biyoanorganik Kimya, Elektrokimya, İlaç Tasarımı ve Protokol Geliştirme, Kimya Eğitimi, Koordinasyon Kimyası, Organometalik Kimya.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Atilla CİHANER

atilla.cihaner@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8304


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Elektrokromik Polimerler, Fotokromik Polimerler, Fotovoltaik (Güneş) Pilleri, İletken Polimerler, Kemilimunesant Malzemeler ve Uygulamaları (Adli Tıp), Polimerik Işık Saçan Diotlar, Sensörler (Algılayıcılar).

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Sultan Belgin İŞGÖR / Bölüm Başk. Yard.

belgin.isgor@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8386


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Biyokimya, Biyokimya ve Biyoteknoloji Uygulamaları, Doku Mühendisliği, Farmasötik Teknolojiler, Kontrollü Salım Sistemleri, Moleküler Biyoloji, Nanomalzemelerin Biyoteknolojik Uygulamaları.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Murat KAYA

murat.kaya@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8791


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yüzeyde Güçlendirilmiş Raman Saçılması (YGRS), Sensör Uygulamaları, Manyetik özellikte nanoparçacıkların hazırlanması ve yüzey modifikasyonu, Manyetik Ayırma, Manyetik Olarak Hedefe Yönlendirilmiş Görüntüleme, Katalizör Uygulamaları, Manyetik Olarak Ayrılabilir Katalizörler, Hidrojen Depolanması ve Açığa Çıkarma, Biyokütle Dönüşümü, Fotokatalitik malzemeler.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Nesrin EKİNCİ MACHIN

nesrin.machin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8268


Lisans, Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Doktora: University of California at Los Angeles (UCLA)

Araştırma Konuları : Temiz Enerji Üretimi, Difüzyon Alevleri, Homojen ve Katalitik Yanma, Hava Kirliliği ve PAH, Fonksiyonel Nanomalzeme ve Nano-katalizör Uretimi, Nanomalzeme Üretimi icin Alev Sprey Piroliz Proses Tasarımı.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Seha TİRKEŞ

seha.tirkes@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8390


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : İletken Polimerler, Elektrokimya, Elektrokromik Polimerler, Fotokromik Polimerler, Polimer Sentezi, Polimer İşleme.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Enver GÜLER

enver.guler@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8265


Lisans, Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Doktora: Twente Üniversitesi

Araştırma Konuları : Elektrokimya, Polimer Sentezi, Yakıt Hücreleri, Yenilenebilir enerji, Su arıtımı, Membran bilimi ve teknolojisi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Salih ERTAN

salih.ertan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8318


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Elektrokataliz, Elektrokimya, Yakıt Hücreleri.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Tuğçe GÜLTAN

tugce.gultan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8267


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Doku İskelelerinin Üretimi ve Karakterizasyonu, Biyomalzemelerin Yüzey Modifikasyonu ve Karakterizasyonu, Hayvan Hücre ve Doku Kültürü Teknikleri, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) Teknikleri ve Hücre Görüntüleme Teknikleri.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Zuhal Selvi VANLI GÜNER

zuhal.guner@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8266


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Nanomalzemeler, Manyetik Nanoparçacıklar ve Biyomedikal Uygulamaları.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Ceren UZUN

ceren.uzun@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8762


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yüzeyde Güçlendirilmiş Raman Saçılması (YGRS), YGRS gen problarının ve nano etiketleme sistemlerinin hazırlanması, Sağlık sektöründe teşhis amaçlı kullanılmak üzere PET/MRI görüntüleme sondalarının hazırlanması, Yüzeyi modifiye edilmiş nanoyapıların(çekirdek-kabuk, küresel şekilli ve nano-çubukların vb.) hazırlanması.

Arş. Gör. Vahide Selen ÜNVER

selen.unver@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8266


Lisans, Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Metal Komplekslerin Sentezi ve Uygulamaları.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Mert TOPCUOĞLU

mert.topcuoglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8267


Lisans, Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Polimerik Kompozitlerin Sentezi ve Fotokatalitik Uygulamaları.

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Dr. Ayşegül KAVAS

aysegul.kavas@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kontrollü Salım Sistemleri, Biyomalzemeler, Biyomekanik (Osteoartrit), Kök Hücreler ve Kıkırdak Hücreleri.