ATILIM HIZLI MENÜ
Atacs

Öğrenci Bilgi Sistemi

Akademik Takvim

2017 - 2018 Yılı akademik takvim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

E-Posta

Üniversite personellerimiz ve öğrencilerimiz webmail girişlerini buradan yapabilirler.

Prof. Dr. Atilla CİHANER / Bölüm Başkanı

atilla.cihaner@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8304


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Elektrokromik Polimerler, Fotokromik Polimerler, Fotovoltaik (Güneş) Pilleri, İletken Polimerler, Kemilimunesant Malzemeler ve Uyugulamaları (Adli Tıp), Polimerik Işık Saçan Diotlar, Sensörler (Algılayıcılar).

Prof. Dr. Şeniz ÖZALP YAMAN

seniz.ozalpyaman@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8336


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Biyoanorganik Kimya, Elektrokimya, İlaç Tasarımı ve Protokol Geliştirme, Kimya Eğitimi, Koordinasyon Kimyası, Organometalik Kimya.

Doç. Dr. Belgin İŞGÖR / Bölüm Başk. Yard.

belgin.isgor@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8386


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Biyokimya, Biyokimya ve Biyoteknoloji Uygulamaları, Doku Mühendisliği, Farmasötik Teknolojiler, Kontrollü Salım Sistemleri, Moleküler Biyoloji, nanomalzemelerin bioteknolojik uygulamaları.

Doç. Dr. Murat KAYA

murat.kaya@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8791


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Yüzeyde Güçlendirilmiş Raman Saçılması (YGRS), Sensör Uygulamaları , Manyetik özellikte nanoparçacıkların hazırlanması ve yüzey modifikasyonu, Manyetik Ayırma, Manyetik Olarak Hedefe Yönlendirilmiş Görüntüleme , Katalizör Uygulamaları, Manyetik Olarak Ayrılabilir Katalizörler, Hidrojen Depolanması ve Açığa Çıkarma, Biyokütle Dönüşümü, Fotokatalitik malzemeler.

Doç. Dr. Nesrin EKİNCİ MACHIN

nesrin.machin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8268


Lisans, Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Doktora: University of California at Los Angeles (UCLA),

Araştırma Konuları : Temiz Enerji Üretimi, Difüzyon Alevleri, Homojen ve Katalitik Yanma, Hava Kirliliği ve PAH, Fonksiyonel Nanomalzeme ve Nano-katalizör Uretimi, Nanomalzeme Üretimi icin Alev Sprey Piroliz Proses Tasarımı.

Doç. Dr. Seha TİRKEŞ

seha.tirkes@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8390


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : İletken Polimerler, Elektrokimya, Elektrokromik Polimerler, Fotokromik Polimerler, Polimer Sentezi, Polimer İşleme.

Dr. Öğr. Üyesi Enver GÜLER

enver.guler@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8265


Lisans, Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Doktora: Twente Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Elektrokimya, Polimer Sentezi, Yakıt Hücreleri, Yenilenebilir enerji, Su arıtımı, Membran bilimi ve teknolojisi.

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KAYI

hakan.kayi@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8846


Lisans, Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Doktora: Erlangen-Nürnberg Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Yapay Sinir Ağları, Astrokimya, Astrobiyoloji, Hesapsal Kimya, Koordinasyon Kimyası, Moleküler Modelleme, Optimizasyon, Organometalik Kimya, Psödo Jahn-Teller Etkisi, Kuantum Mekanik Metod Geliştirme, Kimyasal Reaksiyon Modelleme ve Simülasyonu, Kimyasal Fizik, İletken Polimerler, CO2 Absorpsiyon Sistemlerinin Tasarım ve Modellemesi, Kimyasal Proses Tasarım ve Simülasyonu, Polimer Modelleme, Moleküler Tasarım, Moleküler Mühendislik, Hesaplamalı Malzeme Bilimi, Hesaplamalı Malzeme Tasarımı, CO2 Tutulması.

Arş. Gör. Salih ERTAN

salih.ertan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8267


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Elektrokataliz, Elektrokimya, Yakıt Hücreleri.

Arş. Gör. Elif DEMİR

elif.demir@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8267


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Elektrokimya, İletken Polimerler, Hidrojen Depolanması ve Açığa Çıkarma.

Arş. Gör. Tuğçe GÜLTAN

tugce.gultan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8267


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Doku Mühendisliği, Biyomalzeme.

Arş. Gör. Zuhal VANLI GÜNER

zuhal.guner@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Nanomalzemeler, Manyetik Nanoparçacıklar ve Biyomedikal Uygulamaları.

Arş. Gör. Gözde ŞAHİN

gozde.sahin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8266


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Kontrollü Salım Sistemleri, nanomalzemelerin bioteknolojik uygulamaları, Biyomalzeme.

Arş. Gör. Ceren UZUN

ceren.uzun@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8762


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Yüzeyde Güçlendirilmiş Raman Saçılması (YGRS), YGRS gen problarının ve nano etiketleme sistemlerinin hazırlanması, Sağlık sektöründe teşhis amaçlı kullanılmak üzere PET/MRI görüntüleme sondalarının hazırlanması, Yüzeyi modifiye edilmiş nanoyapıların(çekirdek-kabuk, küresel şekilli ve nano-çubukların vb.) hazırlanması.