Öğrencilerimiz dört yılda kazandıkları bilimsel, teknik ve takım çalışmaşına yatkın donanımlarıyla, mezun olduklarında aşağıda yer alan sektörlerin önde gelen kurum ve kuruluşlarında çalışabilecek niteliklere sahip olurlar.

 • Üretim
 • Sağlık
 • Biyo süreç endüstrileri
 • Enerji üretimi
 • Süreç araştırma ve geliştirme
 • Sağlık, çevre ve güvenlik
 • Satış/ pazarlama
 • Mikroelektronikler
 • Takım/Proje elemanı
 • Takım/Proje Yöneticisi
 • Araştırmacı/Akademisyen
 • Girişimci