Dr. Öğr. Üyesi Dudu Melek ER / Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 6108


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Çocuk Gelişimi , İşlevsellik Yeti Yitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması, Erken Müdahale Programları, Özel Gereksinimi Olan Bireyler, Çocuk Politikaları ve Mevzuat.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Cem Hasan RAZİ

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Akdeniz Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Dışkapı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi

Araştırma Konuları : Tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklara yaklaşım, Tekrarlayan wheezingli çocuklarda profilaksi ve tedavi, Tekrarlayan wheezing ve astımı olan çocuklarda immünmodülasyon, Gıda alerjilerinde immünmodülasyon, Alerjik hastalıklarda immünoterapi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ERSOY

/ +90 (312) 586 6113


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Çocuk Gelişimi, Gelişimsel Değerlendirme, Erken Müdahale, Özel Eğitim, Aile Eğitimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Sinem İŞLEK

/ +90 (312) 586 80 00


Arş. Gör. Buğse YÜCEER

/ +90 (312) 586 6122


Lisans: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Konuları : Yoğun Bakım Hemşireliği, Tamamlayıcı ve İntegratif Uygulamalar, Diyabet.

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Meryem BULUT

/ +90 (312) 586 80 00


Prof. Dr. Selçuk TUNALI

/ +90 (312) 586 80 00


Dr. Öğr. Üyesi Duygu KORKEM YORULMAZ

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Dr. Alper SEZENER

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Zeynel KARACAGİL

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Zeynep Şebnem KURT

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Mustafa SARIKAYA

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Burcu TOKER

/ +90 (312) 586 80 00