Cmpe499 Staj Raporlarında Düzeltme Alan Öğrenciler - 18 12 2018

Stajların değerlendirilmesi tamamlanmış olup staj raporlarında düzeltme
yapacak öğrencilerin listesi aşağıda verilmiştir.

160302071	ÖNDER	AKTAŞ	CMPE499	Fügen Selbes	Özalp Tozan
150302022	MUHAMMED	KAYA	CMPE499	Murat Karakaya	Özalp Tozan
160302070	NURSEL	KAYA	CMPE499	Özalp Tozan	Gökhan Şengül
140302032	SAFA	TİRİTOĞLU	CMPE499	Fügen Selbes	Gökhan Şengül
140302038	HÜSEYİN	ULUSOY	CMPE499	Meltem Eryılmaz	Atila Bostan
140302024	KÜRŞAD SERDAR	ÜNAL	CMPE499	Özalp Tozan	Gökhan Şengül

Düzeltme yapacak olan öğrencilerin dikkat edecekleri hususlar ise
şunlardır:
•	Listede her öğrencinin adının karşısında staj raporunu
değerlendiren öğretim görevlisinin adı verilmiştir. Lütfen düzeltmelere
başlamadan ilgili öğretim görevlisi ile konuşup düzeltmelerin neler
olduğunu öğreniniz.
•	Öğretim görevlilerinin uyarıları doğrultusunda raporunuzu düzelterek
31 ARALIK 2018 Pazartesi saat 17:30’a kadar bölüm sekreterliğine hem
düzeltilmiş raporun iki kopyasını, hem de eski iki kopyayı teslim ediniz. 
•	Ayrıca, staj raporunun düzeltilmiş elektronik kopyasını Moodle
üzerinden yukarıda verilen tarihe kadar sisteme yükleyiniz 
•	Zamanında teslim edilmeyen raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
STAJ KORDİNATÖRÜ
C.Fügen SELBES


App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 6186 [site_id] => 3 [title_tr] => Cmpe499 Staj Raporlarında Düzeltme Alan Öğrenciler [title_en] => Cmpe499 Staj Raporlarında Düzeltme Alan Öğrenciler [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>
Stajların değerlendirilmesi tamamlanmış olup staj raporlarında düzeltme
yapacak öğrencilerin listesi aşağıda verilmiştir.

160302071	ÖNDER	AKTAŞ	CMPE499	Fügen Selbes	Özalp Tozan
150302022	MUHAMMED	KAYA	CMPE499	Murat Karakaya	Özalp Tozan
160302070	NURSEL	KAYA	CMPE499	Özalp Tozan	Gökhan Şengül
140302032	SAFA	TİRİTOĞLU	CMPE499	Fügen Selbes	Gökhan Şengül
140302038	HÜSEYİN	ULUSOY	CMPE499	Meltem Eryılmaz	Atila Bostan
140302024	KÜRŞAD SERDAR	ÜNAL	CMPE499	Özalp Tozan	Gökhan Şengül

Düzeltme yapacak olan öğrencilerin dikkat edecekleri hususlar ise
şunlardır:
•	Listede her öğrencinin adının karşısında staj raporunu
değerlendiren öğretim görevlisinin adı verilmiştir. Lütfen düzeltmelere
başlamadan ilgili öğretim görevlisi ile konuşup düzeltmelerin neler
olduğunu öğreniniz.
•	Öğretim görevlilerinin uyarıları doğrultusunda raporunuzu düzelterek
31 ARALIK 2018 Pazartesi saat 17:30’a kadar bölüm sekreterliğine hem
düzeltilmiş raporun iki kopyasını, hem de eski iki kopyayı teslim ediniz. 
•	Ayrıca, staj raporunun düzeltilmiş elektronik kopyasını Moodle
üzerinden yukarıda verilen tarihe kadar sisteme yükleyiniz 
•	Zamanında teslim edilmeyen raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
STAJ KORDİNATÖRÜ
C.Fügen SELBES
) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>
Stajların değerlendirilmesi tamamlanmış olup staj raporlarında düzeltme
yapacak öğrencilerin listesi aşağıda verilmiştir.

160302071	ÖNDER	AKTAŞ	CMPE499	Fügen Selbes	Özalp Tozan
150302022	MUHAMMED	KAYA	CMPE499	Murat Karakaya	Özalp Tozan
160302070	NURSEL	KAYA	CMPE499	Özalp Tozan	Gökhan Şengül
140302032	SAFA	TİRİTOĞLU	CMPE499	Fügen Selbes	Gökhan Şengül
140302038	HÜSEYİN	ULUSOY	CMPE499	Meltem Eryılmaz	Atila Bostan
140302024	KÜRŞAD SERDAR	ÜNAL	CMPE499	Özalp Tozan	Gökhan Şengül

Düzeltme yapacak olan öğrencilerin dikkat edecekleri hususlar ise
şunlardır:
•	Listede her öğrencinin adının karşısında staj raporunu
değerlendiren öğretim görevlisinin adı verilmiştir. Lütfen düzeltmelere
başlamadan ilgili öğretim görevlisi ile konuşup düzeltmelerin neler
olduğunu öğreniniz.
•	Öğretim görevlilerinin uyarıları doğrultusunda raporunuzu düzelterek
31 ARALIK 2018 Pazartesi saat 17:30’a kadar bölüm sekreterliğine hem
düzeltilmiş raporun iki kopyasını, hem de eski iki kopyayı teslim ediniz. 
•	Ayrıca, staj raporunun düzeltilmiş elektronik kopyasını Moodle
üzerinden yukarıda verilen tarihe kadar sisteme yükleyiniz 
•	Zamanında teslim edilmeyen raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
STAJ KORDİNATÖRÜ
C.Fügen SELBES
) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2018-12-18 13:38:17 [end] => 2019-02-28 13:38:17 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2018-12-19 10:38:32 [updated_at] => 2018-12-19 10:42:38 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => cmpe499-staj-raporlarinda-duzeltme-alan-ogrenciler-1545215912 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 2 [name_tr] => Mühendislik Fakültesi [url] => foe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 3 [name_tr] => Bilgisayar Mühendisliği [url] => compe [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 6186 [site_id] => 3 [title_tr] => Cmpe499 Staj Raporlarında Düzeltme Alan Öğrenciler [title_en] => Cmpe499 Staj Raporlarında Düzeltme Alan Öğrenciler [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"
\nStajlar\u0131n de\u011ferlendirilmesi tamamlanm\u0131\u015f olup staj raporlar\u0131nda düzeltme\nyapacak ö\u011frencilerin listesi a\u015fa\u011f\u0131da verilmi\u015ftir.\n\n160302071\tÖNDER\tAKTA\u015e\tCMPE499\tFügen Selbes\tÖzalp Tozan\n150302022\tMUHAMMED\tKAYA\tCMPE499\tMurat Karakaya\tÖzalp Tozan\n160302070\tNURSEL\tKAYA\tCMPE499\tÖzalp Tozan\tGökhan \u015eengül\n140302032\tSAFA\tT\u0130R\u0130TO\u011eLU\tCMPE499\tFügen Selbes\tGökhan \u015eengül\n140302038\tHÜSEY\u0130N\tULUSOY\tCMPE499\tMeltem Ery\u0131lmaz\tAtila Bostan\n140302024\tKÜR\u015eAD SERDAR\tÜNAL\tCMPE499\tÖzalp Tozan\tGökhan \u015eengül\n\nDüzeltme yapacak olan ö\u011frencilerin dikkat edecekleri hususlar ise\n\u015funlard\u0131r:\n•\tListede her ö\u011frencinin ad\u0131n\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131nda staj raporunu\nde\u011ferlendiren ö\u011fretim görevlisinin ad\u0131 verilmi\u015ftir. Lütfen düzeltmelere\nba\u015flamadan ilgili ö\u011fretim görevlisi ile konu\u015fup düzeltmelerin neler\noldu\u011funu ö\u011freniniz.\n•\tÖ\u011fretim görevlilerinin uyar\u0131lar\u0131 do\u011frultusunda raporunuzu düzelterek\n31 ARALIK 2018 Pazartesi saat 17:30’a kadar bölüm sekreterli\u011fine hem\ndüzeltilmi\u015f raporun iki kopyas\u0131n\u0131, hem de eski iki kopyay\u0131 teslim ediniz. \n•\tAyr\u0131ca, staj raporunun düzeltilmi\u015f elektronik kopyas\u0131n\u0131 Moodle\nüzerinden yukar\u0131da verilen tarihe kadar sisteme yükleyiniz \n•\tZaman\u0131nda teslim edilmeyen raporlar de\u011ferlendirmeye al\u0131nmayacakt\u0131r.\nSTAJ KORD\u0130NATÖRÜ\nC.Fügen SELBES<\/pre>"}
      [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"
\nStajlar\u0131n de\u011ferlendirilmesi tamamlanm\u0131\u015f olup staj raporlar\u0131nda düzeltme\nyapacak ö\u011frencilerin listesi a\u015fa\u011f\u0131da verilmi\u015ftir.\n\n160302071\tÖNDER\tAKTA\u015e\tCMPE499\tFügen Selbes\tÖzalp Tozan\n150302022\tMUHAMMED\tKAYA\tCMPE499\tMurat Karakaya\tÖzalp Tozan\n160302070\tNURSEL\tKAYA\tCMPE499\tÖzalp Tozan\tGökhan \u015eengül\n140302032\tSAFA\tT\u0130R\u0130TO\u011eLU\tCMPE499\tFügen Selbes\tGökhan \u015eengül\n140302038\tHÜSEY\u0130N\tULUSOY\tCMPE499\tMeltem Ery\u0131lmaz\tAtila Bostan\n140302024\tKÜR\u015eAD SERDAR\tÜNAL\tCMPE499\tÖzalp Tozan\tGökhan \u015eengül\n\nDüzeltme yapacak olan ö\u011frencilerin dikkat edecekleri hususlar ise\n\u015funlard\u0131r:\n•\tListede her ö\u011frencinin ad\u0131n\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131nda staj raporunu\nde\u011ferlendiren ö\u011fretim görevlisinin ad\u0131 verilmi\u015ftir. Lütfen düzeltmelere\nba\u015flamadan ilgili ö\u011fretim görevlisi ile konu\u015fup düzeltmelerin neler\noldu\u011funu ö\u011freniniz.\n•\tÖ\u011fretim görevlilerinin uyar\u0131lar\u0131 do\u011frultusunda raporunuzu düzelterek\n31 ARALIK 2018 Pazartesi saat 17:30’a kadar bölüm sekreterli\u011fine hem\ndüzeltilmi\u015f raporun iki kopyas\u0131n\u0131, hem de eski iki kopyay\u0131 teslim ediniz. \n•\tAyr\u0131ca, staj raporunun düzeltilmi\u015f elektronik kopyas\u0131n\u0131 Moodle\nüzerinden yukar\u0131da verilen tarihe kadar sisteme yükleyiniz \n•\tZaman\u0131nda teslim edilmeyen raporlar de\u011ferlendirmeye al\u0131nmayacakt\u0131r.\nSTAJ KORD\u0130NATÖRÜ\nC.Fügen SELBES<\/pre>"}
      [content_ru] => 
      [content_ar] => 
      [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}
      [start] => 2018-12-18 13:38:17
      [end] => 2019-02-28 13:38:17
      [meta_desc_tr] => 
      [meta_desc_en] => 
      [meta_desc_ru] => 
      [meta_desc_ar] => 
      [keywords_tr] => 
      [keywords_en] => 
      [keywords_ru] => 
      [keywords_ar] => 
      [created_at] => 2018-12-19 10:38:32
      [updated_at] => 2018-12-19 10:42:38
      [short_desc_tr] => 
      [short_desc_en] => 
      [short_desc_ru] => 
      [short_desc_ar] => 
      [status] => 1
      [featured] => 0
      [media_dir] => cmpe499-staj-raporlarinda-duzeltme-alan-ogrenciler-1545215912
      [old_url] => 
    )

  [dates:protected] => Array
    (
    )

  [dateFormat:protected] => 
  [appends:protected] => Array
    (
    )

  [events:protected] => Array
    (
    )

  [observables:protected] => Array
    (
    )

  [relations:protected] => Array
    (
      [site] => App\Site Object
        (
          [connection:protected] => mysql
          [parentColumn:protected] => parent_id
          [leftColumn:protected] => lft
          [rightColumn:protected] => rgt
          [depthColumn:protected] => depth
          [orderColumn:protected] => 
          [guarded:protected] => Array
            (
              [0] => id
              [1] => parent_id
              [2] => lft
              [3] => rgt
              [4] => depth
            )

          [scoped:protected] => Array
            (
            )

          [table:protected] => 
          [primaryKey:protected] => id
          [keyType:protected] => int
          [incrementing] => 1
          [with:protected] => Array
            (
            )

          [withCount:protected] => Array
            (
            )

          [perPage:protected] => 15
          [exists] => 1
          [wasRecentlyCreated] => 
          [attributes:protected] => Array
            (
              [id] => 3
              [name_tr] => Bilgisayar Mühendisliği
              [name_en] => Computer Engineering
              [name_ru] => 
              [name_ar] => 
              [slug_tr] => compe
              [slug_en] => compe
              [slug_ru] => 
              [slug_ar] => 
              [sort] => 0
              [images] => {"initialPreview":["\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/43.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":5332740,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/43.jpg"},"caption":"43.jpg","width":"4288px","height":"2848px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/43.jpg"}],"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1561725084-MUDEK-bilgisayar-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1532954530-bilg_muh_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":347681,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1561725084-MUDEK-bilgisayar-thumbnail.jpg"},"caption":"1561725084-MUDEK-bilgisayar-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1561725084-MUDEK-bilgisayar-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":137052,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1532954530-bilg_muh_bolum.jpg"},"caption":"1532954530-bilg_muh_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1532954530-bilg_muh_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/064.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":88169,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/064.jpg"},"caption":"064.jpg","width":"1024px","height":"682px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/064.jpg"}]}}
              [active] => 1
              [created_at] => 2017-08-01 13:30:57
              [updated_at] => 2019-06-28 12:31:31
              [type_id] => 9
              [google] => 
              [default_lang] => tr
              [langs] => ["tr","en","ru"]
              [parent_id] => 2
              [lft] => 19
              [rgt] => 20
              [depth] => 2
              [color] => 
              [url] => compe
              [home_page_id] => 17
              [atacs_id] => 4
              [parent] => 0
              [master_id] => 63
              [doctorate_id] => 
              [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null}
              [list_type] => card
              [site_admin] => 
              [admin_phone] => 
              [admin_email] => 
              [show_leaves] => 0
              [external_link] => 
              [hide_events] => 0
              [hide_announcements] => 0
              [hide_news] => 0
              [not_program] => 0
              [old_id] => 28
              [old_cat_id] => 5
              [meta_desc_tr] => 
              [meta_desc_en] => 
              [meta_desc_ru] => 
              [meta_desc_ar] => 
              [scripts] => 
            )

          [original:protected] => Array
            (
              [id] => 3
              [name_tr] => Bilgisayar Mühendisliği
              [name_en] => Computer Engineering
              [name_ru] => 
              [name_ar] => 
              [slug_tr] => compe
              [slug_en] => compe
              [slug_ru] => 
              [slug_ar] => 
              [sort] => 0
              [images] => {"initialPreview":["\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/43.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":5332740,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/43.jpg"},"caption":"43.jpg","width":"4288px","height":"2848px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/43.jpg"}],"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1561725084-MUDEK-bilgisayar-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1532954530-bilg_muh_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":347681,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1561725084-MUDEK-bilgisayar-thumbnail.jpg"},"caption":"1561725084-MUDEK-bilgisayar-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1561725084-MUDEK-bilgisayar-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":137052,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1532954530-bilg_muh_bolum.jpg"},"caption":"1532954530-bilg_muh_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1532954530-bilg_muh_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/064.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":88169,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/064.jpg"},"caption":"064.jpg","width":"1024px","height":"682px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/064.jpg"}]}}
              [active] => 1
              [created_at] => 2017-08-01 13:30:57
              [updated_at] => 2019-06-28 12:31:31
              [type_id] => 9
              [google] => 
              [default_lang] => tr
              [langs] => ["tr","en","ru"]
              [parent_id] => 2
              [lft] => 19
              [rgt] => 20
              [depth] => 2
              [color] => 
              [url] => compe
              [home_page_id] => 17
              [atacs_id] => 4
              [parent] => 0
              [master_id] => 63
              [doctorate_id] => 
              [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null}
              [list_type] => card
              [site_admin] => 
              [admin_phone] => 
              [admin_email] => 
              [show_leaves] => 0
              [external_link] => 
              [hide_events] => 0
              [hide_announcements] => 0
              [hide_news] => 0
              [not_program] => 0
              [old_id] => 28
              [old_cat_id] => 5
              [meta_desc_tr] => 
              [meta_desc_en] => 
              [meta_desc_ru] => 
              [meta_desc_ar] => 
              [scripts] => 
            )

          [casts:protected] => Array
            (
            )

          [dates:protected] => Array
            (
            )

          [dateFormat:protected] => 
          [appends:protected] => Array
            (
            )

          [events:protected] => Array
            (
            )

          [observables:protected] => Array
            (
            )

          [relations:protected] => Array
            (
              [type] => App\SiteType Object
                (
                  [connection:protected] => mysql
                  [table:protected] => 
                  [primaryKey:protected] => id
                  [keyType:protected] => int
                  [incrementing] => 1
                  [with:protected] => Array
                    (
                    )

                  [withCount:protected] => Array
                    (
                    )

                  [perPage:protected] => 15
                  [exists] => 1
                  [wasRecentlyCreated] => 
                  [attributes:protected] => Array
                    (
                      [id] => 9
                      [title] => Bölüm
                      [slug] => bolum
                      [created_at] => 
                      [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38
                      [label_tr] => Bölümler
                      [label_en] => Departments
                      [label_ru] => 
                      [label_ar] => 
                      [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları
                      [dep_label_en] => Department Staff
                      [dep_label_ru] => 
                      [dep_label_ar] => 
                    )

                  [original:protected] => Array
                    (
                      [id] => 9
                      [title] => Bölüm
                      [slug] => bolum
                      [created_at] => 
                      [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38
                      [label_tr] => Bölümler
                      [label_en] => Departments
                      [label_ru] => 
                      [label_ar] => 
                      [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları
                      [dep_label_en] => Department Staff
                      [dep_label_ru] => 
                      [dep_label_ar] => 
                    )

                  [casts:protected] => Array
                    (
                    )

                  [dates:protected] => Array
                    (
                    )

                  [dateFormat:protected] => 
                  [appends:protected] => Array
                    (
                    )

                  [events:protected] => Array
                    (
                    )

                  [observables:protected] => Array
                    (
                    )

                  [relations:protected] => Array
                    (
                    )

                  [touches:protected] => Array
                    (
                    )

                  [timestamps] => 1
                  [hidden:protected] => Array
                    (
                    )

                  [visible:protected] => Array
                    (
                    )

                  [fillable:protected] => Array
                    (
                    )

                  [guarded:protected] => Array
                    (
                      [0] => *
                    )

                )

            )

          [touches:protected] => Array
            (
            )

          [timestamps] => 1
          [hidden:protected] => Array
            (
            )

          [visible:protected] => Array
            (
            )

          [fillable:protected] => Array
            (
            )

        )

    )

  [touches:protected] => Array
    (
    )

  [timestamps] => 1
  [hidden:protected] => Array
    (
    )

  [visible:protected] => Array
    (
    )

  [fillable:protected] => Array
    (
    )

  [guarded:protected] => Array
    (
      [0] => *
    )

)
1