Cmpe499 Staj Raporlarında Düzeltme Alan Öğrenciler - 18 12 2018

Stajların değerlendirilmesi tamamlanmış olup staj raporlarında düzeltme
yapacak öğrencilerin listesi aşağıda verilmiştir.

160302071	ÖNDER	AKTAŞ	CMPE499	Fügen Selbes	Özalp Tozan
150302022	MUHAMMED	KAYA	CMPE499	Murat Karakaya	Özalp Tozan
160302070	NURSEL	KAYA	CMPE499	Özalp Tozan	Gökhan Şengül
140302032	SAFA	TİRİTOĞLU	CMPE499	Fügen Selbes	Gökhan Şengül
140302038	HÜSEYİN	ULUSOY	CMPE499	Meltem Eryılmaz	Atila Bostan
140302024	KÜRŞAD SERDAR	ÜNAL	CMPE499	Özalp Tozan	Gökhan Şengül

Düzeltme yapacak olan öğrencilerin dikkat edecekleri hususlar ise
şunlardır:
•	Listede her öğrencinin adının karşısında staj raporunu
değerlendiren öğretim görevlisinin adı verilmiştir. Lütfen düzeltmelere
başlamadan ilgili öğretim görevlisi ile konuşup düzeltmelerin neler
olduğunu öğreniniz.
•	Öğretim görevlilerinin uyarıları doğrultusunda raporunuzu düzelterek
31 ARALIK 2018 Pazartesi saat 17:30’a kadar bölüm sekreterliğine hem
düzeltilmiş raporun iki kopyasını, hem de eski iki kopyayı teslim ediniz. 
•	Ayrıca, staj raporunun düzeltilmiş elektronik kopyasını Moodle
üzerinden yukarıda verilen tarihe kadar sisteme yükleyiniz 
•	Zamanında teslim edilmeyen raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
STAJ KORDİNATÖRÜ
C.Fügen SELBES