CMPE399 Staj Raporlarında Düzeltme Alan Öğrenciler - 18 12 2018

Stajların değerlendirilmesi tamamlanmış olup staj raporlarında düzeltme
yapacak öğrencilerin listesi aşağıda verilmiştir.

150302010 MUHAMMED ENES GENÇ CMPE399 Meltem Eryılmaz, Ziya Karakaya

140302015 KAAN KARABULUT CMPE399 Gökhan Şengül, Güzin Tirkeş

17243510071 ORÇİN ONUR ÖZSOY CMPE399 Atila Bostan, Ziya Karakaya

140302016 UTKUCAN SARAÇ CMPE399 Ziya Karakaya, Meltem Eryılmaz

 

Düzeltme yapacak olan öğrencilerin dikkat edecekleri hususlar ise
şunlardır:

Listede her öğrencinin adının karşısında staj raporunu değerlendiren
öğretim görevlisinin adı verilmiştir. Lütfen düzeltmelere başlamadan
ilgili öğretim görevlisi ile konuşup düzeltmelerin neler olduğunu
öğreniniz.
Öğretim görevlilerinin uyarıları doğrultusunda raporunuzu düzelterek 31
ARALIK 2018 Pazartesi saat 17:30’a kadar bölüm sekreterliğine hem
düzeltilmiş raporun iki kopyasını, hem de eski iki kopyayı teslim ediniz.
Ayrıca, staj raporunun düzeltilmiş elektronik kopyasını Moodle üzerinden
yukarıda verilen tarihe kadar sisteme yükleyiniz
Zamanında teslim edilmeyen raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
STAJ KORDİNATÖRÜ

C.Fügen SELBES