CMPE399 Staj Raporlarında Düzeltme Alan Öğrenciler - 18 12 2018

Stajların değerlendirilmesi tamamlanmış olup staj raporlarında düzeltme
yapacak öğrencilerin listesi aşağıda verilmiştir.

150302010 MUHAMMED ENES GENÇ CMPE399 Meltem Eryılmaz, Ziya Karakaya

140302015 KAAN KARABULUT CMPE399 Gökhan Şengül, Güzin Tirkeş

17243510071 ORÇİN ONUR ÖZSOY CMPE399 Atila Bostan, Ziya Karakaya

140302016 UTKUCAN SARAÇ CMPE399 Ziya Karakaya, Meltem Eryılmaz

 

Düzeltme yapacak olan öğrencilerin dikkat edecekleri hususlar ise
şunlardır:

Listede her öğrencinin adının karşısında staj raporunu değerlendiren
öğretim görevlisinin adı verilmiştir. Lütfen düzeltmelere başlamadan
ilgili öğretim görevlisi ile konuşup düzeltmelerin neler olduğunu
öğreniniz.
Öğretim görevlilerinin uyarıları doğrultusunda raporunuzu düzelterek 31
ARALIK 2018 Pazartesi saat 17:30’a kadar bölüm sekreterliğine hem
düzeltilmiş raporun iki kopyasını, hem de eski iki kopyayı teslim ediniz.
Ayrıca, staj raporunun düzeltilmiş elektronik kopyasını Moodle üzerinden
yukarıda verilen tarihe kadar sisteme yükleyiniz
Zamanında teslim edilmeyen raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
STAJ KORDİNATÖRÜ

C.Fügen SELBES


App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 6187 [site_id] => 3 [title_tr] => CMPE399 Staj Raporlarında Düzeltme Alan Öğrenciler [title_en] => CMPE399 Staj Raporlarında Düzeltme Alan Öğrenciler [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>
Stajların değerlendirilmesi tamamlanmış olup staj raporlarında düzeltme
yapacak öğrencilerin listesi aşağıda verilmiştir.

150302010 MUHAMMED ENES GENÇ CMPE399 Meltem Eryılmaz, Ziya Karakaya

140302015 KAAN KARABULUT CMPE399 Gökhan Şengül, Güzin Tirkeş

17243510071 ORÇİN ONUR ÖZSOY CMPE399 Atila Bostan, Ziya Karakaya

140302016 UTKUCAN SARAÇ CMPE399 Ziya Karakaya, Meltem Eryılmaz

 

Düzeltme yapacak olan öğrencilerin dikkat edecekleri hususlar ise
şunlardır:

Listede her öğrencinin adının karşısında staj raporunu değerlendiren
öğretim görevlisinin adı verilmiştir. Lütfen düzeltmelere başlamadan
ilgili öğretim görevlisi ile konuşup düzeltmelerin neler olduğunu
öğreniniz.
Öğretim görevlilerinin uyarıları doğrultusunda raporunuzu düzelterek 31
ARALIK 2018 Pazartesi saat 17:30’a kadar bölüm sekreterliğine hem
düzeltilmiş raporun iki kopyasını, hem de eski iki kopyayı teslim ediniz.
Ayrıca, staj raporunun düzeltilmiş elektronik kopyasını Moodle üzerinden
yukarıda verilen tarihe kadar sisteme yükleyiniz
Zamanında teslim edilmeyen raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
STAJ KORDİNATÖRÜ

C.Fügen SELBES
) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>
Stajların değerlendirilmesi tamamlanmış olup staj raporlarında düzeltme
yapacak öğrencilerin listesi aşağıda verilmiştir.

150302010 MUHAMMED ENES GENÇ CMPE399 Meltem Eryılmaz, Ziya Karakaya

140302015 KAAN KARABULUT CMPE399 Gökhan Şengül, Güzin Tirkeş

17243510071 ORÇİN ONUR ÖZSOY CMPE399 Atila Bostan, Ziya Karakaya

140302016 UTKUCAN SARAÇ CMPE399 Ziya Karakaya, Meltem Eryılmaz

 

Düzeltme yapacak olan öğrencilerin dikkat edecekleri hususlar ise
şunlardır:

Listede her öğrencinin adının karşısında staj raporunu değerlendiren
öğretim görevlisinin adı verilmiştir. Lütfen düzeltmelere başlamadan
ilgili öğretim görevlisi ile konuşup düzeltmelerin neler olduğunu
öğreniniz.
Öğretim görevlilerinin uyarıları doğrultusunda raporunuzu düzelterek 31
ARALIK 2018 Pazartesi saat 17:30’a kadar bölüm sekreterliğine hem
düzeltilmiş raporun iki kopyasını, hem de eski iki kopyayı teslim ediniz.
Ayrıca, staj raporunun düzeltilmiş elektronik kopyasını Moodle üzerinden
yukarıda verilen tarihe kadar sisteme yükleyiniz
Zamanında teslim edilmeyen raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
STAJ KORDİNATÖRÜ

C.Fügen SELBES
) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2018-12-18 13:41:34 [end] => 2019-02-28 13:41:34 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2018-12-19 10:41:49 [updated_at] => 2018-12-19 10:41:49 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => cmpe399-staj-raporlarinda-duzeltme-alan-ogrenciler-1545216109 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 2 [name_tr] => Mühendislik Fakültesi [url] => foe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 3 [name_tr] => Bilgisayar Mühendisliği [url] => compe [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 6187 [site_id] => 3 [title_tr] => CMPE399 Staj Raporlarında Düzeltme Alan Öğrenciler [title_en] => CMPE399 Staj Raporlarında Düzeltme Alan Öğrenciler [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"
\nStajlar\u0131n de\u011ferlendirilmesi tamamlanm\u0131\u015f olup staj raporlar\u0131nda düzeltme\nyapacak ö\u011frencilerin listesi a\u015fa\u011f\u0131da verilmi\u015ftir.\n\n150302010 MUHAMMED ENES GENÇ CMPE399 Meltem Ery\u0131lmaz, Ziya Karakaya\n\n140302015 KAAN KARABULUT CMPE399 Gökhan \u015eengül, Güzin Tirke\u015f\n\n17243510071 ORÇ\u0130N ONUR ÖZSOY CMPE399 Atila Bostan, Ziya Karakaya\n\n140302016 UTKUCAN SARAÇ CMPE399 Ziya Karakaya, Meltem Ery\u0131lmaz\n\n \n\nDüzeltme yapacak olan ö\u011frencilerin dikkat edecekleri hususlar ise\n\u015funlard\u0131r:\n\nListede her ö\u011frencinin ad\u0131n\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131nda staj raporunu de\u011ferlendiren\nö\u011fretim görevlisinin ad\u0131 verilmi\u015ftir. Lütfen düzeltmelere ba\u015flamadan\nilgili ö\u011fretim görevlisi ile konu\u015fup düzeltmelerin neler oldu\u011funu\nö\u011freniniz.\nÖ\u011fretim görevlilerinin uyar\u0131lar\u0131 do\u011frultusunda raporunuzu düzelterek 31\nARALIK 2018 Pazartesi saat 17:30’a kadar bölüm sekreterli\u011fine hem\ndüzeltilmi\u015f raporun iki kopyas\u0131n\u0131, hem de eski iki kopyay\u0131 teslim ediniz.\nAyr\u0131ca, staj raporunun düzeltilmi\u015f elektronik kopyas\u0131n\u0131 Moodle üzerinden\nyukar\u0131da verilen tarihe kadar sisteme yükleyiniz\nZaman\u0131nda teslim edilmeyen raporlar de\u011ferlendirmeye al\u0131nmayacakt\u0131r.\nSTAJ KORD\u0130NATÖRÜ\n\nC.Fügen SELBES<\/pre>"}
      [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"
\nStajlar\u0131n de\u011ferlendirilmesi tamamlanm\u0131\u015f olup staj raporlar\u0131nda düzeltme\nyapacak ö\u011frencilerin listesi a\u015fa\u011f\u0131da verilmi\u015ftir.\n\n150302010 MUHAMMED ENES GENÇ CMPE399 Meltem Ery\u0131lmaz, Ziya Karakaya\n\n140302015 KAAN KARABULUT CMPE399 Gökhan \u015eengül, Güzin Tirke\u015f\n\n17243510071 ORÇ\u0130N ONUR ÖZSOY CMPE399 Atila Bostan, Ziya Karakaya\n\n140302016 UTKUCAN SARAÇ CMPE399 Ziya Karakaya, Meltem Ery\u0131lmaz\n\n \n\nDüzeltme yapacak olan ö\u011frencilerin dikkat edecekleri hususlar ise\n\u015funlard\u0131r:\n\nListede her ö\u011frencinin ad\u0131n\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131nda staj raporunu de\u011ferlendiren\nö\u011fretim görevlisinin ad\u0131 verilmi\u015ftir. Lütfen düzeltmelere ba\u015flamadan\nilgili ö\u011fretim görevlisi ile konu\u015fup düzeltmelerin neler oldu\u011funu\nö\u011freniniz.\nÖ\u011fretim görevlilerinin uyar\u0131lar\u0131 do\u011frultusunda raporunuzu düzelterek 31\nARALIK 2018 Pazartesi saat 17:30’a kadar bölüm sekreterli\u011fine hem\ndüzeltilmi\u015f raporun iki kopyas\u0131n\u0131, hem de eski iki kopyay\u0131 teslim ediniz.\nAyr\u0131ca, staj raporunun düzeltilmi\u015f elektronik kopyas\u0131n\u0131 Moodle üzerinden\nyukar\u0131da verilen tarihe kadar sisteme yükleyiniz\nZaman\u0131nda teslim edilmeyen raporlar de\u011ferlendirmeye al\u0131nmayacakt\u0131r.\nSTAJ KORD\u0130NATÖRÜ\n\nC.Fügen SELBES<\/pre>"}
      [content_ru] => 
      [content_ar] => 
      [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}
      [start] => 2018-12-18 13:41:34
      [end] => 2019-02-28 13:41:34
      [meta_desc_tr] => 
      [meta_desc_en] => 
      [meta_desc_ru] => 
      [meta_desc_ar] => 
      [keywords_tr] => 
      [keywords_en] => 
      [keywords_ru] => 
      [keywords_ar] => 
      [created_at] => 2018-12-19 10:41:49
      [updated_at] => 2018-12-19 10:41:49
      [short_desc_tr] => 
      [short_desc_en] => 
      [short_desc_ru] => 
      [short_desc_ar] => 
      [status] => 1
      [featured] => 0
      [media_dir] => cmpe399-staj-raporlarinda-duzeltme-alan-ogrenciler-1545216109
      [old_url] => 
    )

  [dates:protected] => Array
    (
    )

  [dateFormat:protected] => 
  [appends:protected] => Array
    (
    )

  [events:protected] => Array
    (
    )

  [observables:protected] => Array
    (
    )

  [relations:protected] => Array
    (
      [site] => App\Site Object
        (
          [connection:protected] => mysql
          [parentColumn:protected] => parent_id
          [leftColumn:protected] => lft
          [rightColumn:protected] => rgt
          [depthColumn:protected] => depth
          [orderColumn:protected] => 
          [guarded:protected] => Array
            (
              [0] => id
              [1] => parent_id
              [2] => lft
              [3] => rgt
              [4] => depth
            )

          [scoped:protected] => Array
            (
            )

          [table:protected] => 
          [primaryKey:protected] => id
          [keyType:protected] => int
          [incrementing] => 1
          [with:protected] => Array
            (
            )

          [withCount:protected] => Array
            (
            )

          [perPage:protected] => 15
          [exists] => 1
          [wasRecentlyCreated] => 
          [attributes:protected] => Array
            (
              [id] => 3
              [name_tr] => Bilgisayar Mühendisliği
              [name_en] => Computer Engineering
              [name_ru] => 
              [name_ar] => 
              [slug_tr] => compe
              [slug_en] => compe
              [slug_ru] => 
              [slug_ar] => 
              [sort] => 0
              [images] => {"initialPreview":["\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/43.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":5332740,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/43.jpg"},"caption":"43.jpg","width":"4288px","height":"2848px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/43.jpg"}],"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1561725084-MUDEK-bilgisayar-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1532954530-bilg_muh_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":347681,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1561725084-MUDEK-bilgisayar-thumbnail.jpg"},"caption":"1561725084-MUDEK-bilgisayar-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1561725084-MUDEK-bilgisayar-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":137052,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1532954530-bilg_muh_bolum.jpg"},"caption":"1532954530-bilg_muh_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1532954530-bilg_muh_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/064.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":88169,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/064.jpg"},"caption":"064.jpg","width":"1024px","height":"682px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/064.jpg"}]}}
              [active] => 1
              [created_at] => 2017-08-01 13:30:57
              [updated_at] => 2019-06-28 12:31:31
              [type_id] => 9
              [google] => 
              [default_lang] => tr
              [langs] => ["tr","en","ru"]
              [parent_id] => 2
              [lft] => 19
              [rgt] => 20
              [depth] => 2
              [color] => 
              [url] => compe
              [home_page_id] => 17
              [atacs_id] => 4
              [parent] => 0
              [master_id] => 63
              [doctorate_id] => 
              [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null}
              [list_type] => card
              [site_admin] => 
              [admin_phone] => 
              [admin_email] => 
              [show_leaves] => 0
              [external_link] => 
              [hide_events] => 0
              [hide_announcements] => 0
              [hide_news] => 0
              [not_program] => 0
              [old_id] => 28
              [old_cat_id] => 5
              [meta_desc_tr] => 
              [meta_desc_en] => 
              [meta_desc_ru] => 
              [meta_desc_ar] => 
              [scripts] => 
            )

          [original:protected] => Array
            (
              [id] => 3
              [name_tr] => Bilgisayar Mühendisliği
              [name_en] => Computer Engineering
              [name_ru] => 
              [name_ar] => 
              [slug_tr] => compe
              [slug_en] => compe
              [slug_ru] => 
              [slug_ar] => 
              [sort] => 0
              [images] => {"initialPreview":["\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/43.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":5332740,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/43.jpg"},"caption":"43.jpg","width":"4288px","height":"2848px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/43.jpg"}],"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1561725084-MUDEK-bilgisayar-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1532954530-bilg_muh_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":347681,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1561725084-MUDEK-bilgisayar-thumbnail.jpg"},"caption":"1561725084-MUDEK-bilgisayar-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1561725084-MUDEK-bilgisayar-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":137052,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1532954530-bilg_muh_bolum.jpg"},"caption":"1532954530-bilg_muh_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1532954530-bilg_muh_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/064.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":88169,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/064.jpg"},"caption":"064.jpg","width":"1024px","height":"682px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/064.jpg"}]}}
              [active] => 1
              [created_at] => 2017-08-01 13:30:57
              [updated_at] => 2019-06-28 12:31:31
              [type_id] => 9
              [google] => 
              [default_lang] => tr
              [langs] => ["tr","en","ru"]
              [parent_id] => 2
              [lft] => 19
              [rgt] => 20
              [depth] => 2
              [color] => 
              [url] => compe
              [home_page_id] => 17
              [atacs_id] => 4
              [parent] => 0
              [master_id] => 63
              [doctorate_id] => 
              [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null}
              [list_type] => card
              [site_admin] => 
              [admin_phone] => 
              [admin_email] => 
              [show_leaves] => 0
              [external_link] => 
              [hide_events] => 0
              [hide_announcements] => 0
              [hide_news] => 0
              [not_program] => 0
              [old_id] => 28
              [old_cat_id] => 5
              [meta_desc_tr] => 
              [meta_desc_en] => 
              [meta_desc_ru] => 
              [meta_desc_ar] => 
              [scripts] => 
            )

          [casts:protected] => Array
            (
            )

          [dates:protected] => Array
            (
            )

          [dateFormat:protected] => 
          [appends:protected] => Array
            (
            )

          [events:protected] => Array
            (
            )

          [observables:protected] => Array
            (
            )

          [relations:protected] => Array
            (
              [type] => App\SiteType Object
                (
                  [connection:protected] => mysql
                  [table:protected] => 
                  [primaryKey:protected] => id
                  [keyType:protected] => int
                  [incrementing] => 1
                  [with:protected] => Array
                    (
                    )

                  [withCount:protected] => Array
                    (
                    )

                  [perPage:protected] => 15
                  [exists] => 1
                  [wasRecentlyCreated] => 
                  [attributes:protected] => Array
                    (
                      [id] => 9
                      [title] => Bölüm
                      [slug] => bolum
                      [created_at] => 
                      [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38
                      [label_tr] => Bölümler
                      [label_en] => Departments
                      [label_ru] => 
                      [label_ar] => 
                      [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları
                      [dep_label_en] => Department Staff
                      [dep_label_ru] => 
                      [dep_label_ar] => 
                    )

                  [original:protected] => Array
                    (
                      [id] => 9
                      [title] => Bölüm
                      [slug] => bolum
                      [created_at] => 
                      [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38
                      [label_tr] => Bölümler
                      [label_en] => Departments
                      [label_ru] => 
                      [label_ar] => 
                      [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları
                      [dep_label_en] => Department Staff
                      [dep_label_ru] => 
                      [dep_label_ar] => 
                    )

                  [casts:protected] => Array
                    (
                    )

                  [dates:protected] => Array
                    (
                    )

                  [dateFormat:protected] => 
                  [appends:protected] => Array
                    (
                    )

                  [events:protected] => Array
                    (
                    )

                  [observables:protected] => Array
                    (
                    )

                  [relations:protected] => Array
                    (
                    )

                  [touches:protected] => Array
                    (
                    )

                  [timestamps] => 1
                  [hidden:protected] => Array
                    (
                    )

                  [visible:protected] => Array
                    (
                    )

                  [fillable:protected] => Array
                    (
                    )

                  [guarded:protected] => Array
                    (
                      [0] => *
                    )

                )

            )

          [touches:protected] => Array
            (
            )

          [timestamps] => 1
          [hidden:protected] => Array
            (
            )

          [visible:protected] => Array
            (
            )

          [fillable:protected] => Array
            (
            )

        )

    )

  [touches:protected] => Array
    (
    )

  [timestamps] => 1
  [hidden:protected] => Array
    (
    )

  [visible:protected] => Array
    (
    )

  [fillable:protected] => Array
    (
    )

  [guarded:protected] => Array
    (
      [0] => *
    )

)
1