Araştırma Görevlisi Alım Komisyonu Son Değerlendirme Sonucu - 01 01 2019

Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği bölümü araştırma görevlisi alımı yazılı sınav sonrasında ALES (%30), lisans mezuniyet notu (%30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (%30) dikkate alınarak yapılan sıralama aşağıdaki çizelgede sunulmuştur. Değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 65 puan kriterini Cansen Çağlayan ve Hasan Buğra Yıldırım sağlamıştır. Bu sonuçlar ile aday Cansen Çağlayan asil ve Hasan Buğra Yıldırım  da yedek aday olarak belirlenmiştir.

 

Sıra No

Adı Soyadı

ALES

YABANCI DİL

MEZUNİYET*

SINAV

TOPLAM

Notu

30%

Notu

10%

Başarı Notu

Notu

30%

Notu

30%

1

Cansen Çağlayan

78,65

23,60

91,25

9,13

2,73

70,36

21,11

85,00

25,50

79,33

2

Hasan Buğra Yıldırım

88,25

26,48

83,75

8,38

3,02

77,13

23,14

61,00

18,30

76,29

3

Betül Bayrak

Yazılı sınava katılmadığı ve toplam değerlendirme puanı 65’in altında kaldığı için değerlendirme dışı kalmıştır.

4

Furkan Talo

Yazılı sınava katılmadığı ve toplam değerlendirme puanı 65’in altında kaldığı için değerlendirme dışı kalmıştır.

 

* Mezuniyet ortalamaları Yüksek Öğretim Kurulu’nun Web sitesinde  http://www.yok.gov.tr/documents/10279/31737/4_luk_sistem_100/f3d72044-c756-4302-ab26-91af35f45f43 adresinde yayımlanan dönüşüm tablosuna göre dönüştürülmüştür.