Bilgisayar Mühendisiliği Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Son Değerlendirme - 29 07 2019

26.07.2019

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM KOMİSYONU SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

 

            Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği bölümü araştırma görevlisi alımı yazılı sınav sonrasında ALES (%30), lisans mezuniyet notu (%30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (%30) dikkate alınarak yapılan sıralama aşağıdaki çizelgede sunulmuştur. Yazılı sınavda, Atılım Üniversitesi Senatosunun 13.09.2013 tarihli 06 sayılı toplantısında alınan 13/80 sayılı kararında alınması gereken en az not olan 60 (altmış) puanı alamadığı için adaylardan Safa Dörterler değerlendirme dışı kalmıştır. Değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 65 puan kriterini sağlayan adaylardan Burcu Alakuş asil ve Sibel Kapan da yedek aday olarak belirlenmiştir.

 

Asil Liste: Burcu Alakuş

 

Yedek Liste: Sibel Kapan

 

Sıra No

Adı Soyadı

ALES

YABANCI DİL

MEZUNİYET*

SINAV

TOPLAM

Notu

30%

Notu

10%

Başarı Notu

Notu

30%

Notu

30%

1

Burcu Alakuş

84.04

25.21

80

8.00

3.84

96.26

28.88

88

26.4

88.49

2

Sibel Kapan

88.09

26.43

78.75

7.88

2.64

68.26

20.48

79

23.7

78.48

3

Safa Dörterler

81.62

24.49

80

8.00

3.43

86.70

26.01

Başarısız

-

Başarısız

4

Hasan Buğra Yıldırım

Yazılı sınava katılmadığı ve toplam değerlendirme puanı 65’in altında kaldığı için değerlendirme dışı kalmıştır.

5

İremgül Varlı

Yazılı sınava katılmadığı ve toplam değerlendirme puanı 65’in altında kaldığı için değerlendirme dışı kalmıştır.

* Mezuniyet ortalamaları Yüksek Öğretim Kurulu’nun Web sitesinde http://www.yok.gov.tr/documents/10279/31737/4_luk_sistem_100/f3d72044-c756-4302-ab26-91af35f45f43 adresinde yayımlanan dönüşüm tablosuna göre dönüştürülmüştür.