Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Alım İlanı - 02 08 2019

 

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Unvan

Sayı

Aranan Nitelikler

Aranılan  Belgeler

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Öğretim Üyesi  (Prof.,

Doç., Dr. Öğretim Üyesi)

 

3

1. Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği veya bilişimle ilgili diğer lisans programlarından mezun olmak, yine bilgisayar mühendisliği veya bilişimle ilgili diğer alanlardan birinde doktora derecesine sahip olmak,

2. Nesne tabanlı programlama, veri tabanı tasarımı ve yönetimi, ayrık hesaplamalı yapılar, biçimsel diller ve özdevinirler, işletim sistemleri, programlama dilleri, bilgi mühendisliği, bilgi erişimi, makina öğrenmesi, yapay zeka, bilgisayar ağları veya mantıksal programlama gibi alanlardan birkaçında ders verebilir durumda olmak.

 

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

 

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Öz geçmiş

7. 1 adet fotoğrafApp\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 6818 [site_id] => 3 [title_tr] => Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Alım İlanı [title_en] => Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Alım İlanı [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

 

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Unvan

Sayı

Aranan Nitelikler

Aranılan  Belgeler

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Öğretim Üyesi  (Prof.,

Doç., Dr. Öğretim Üyesi)

 

3

1. Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği veya bilişimle ilgili diğer lisans programlarından mezun olmak, yine bilgisayar mühendisliği veya bilişimle ilgili diğer alanlardan birinde doktora derecesine sahip olmak,

2. Nesne tabanlı programlama, veri tabanı tasarımı ve yönetimi, ayrık hesaplamalı yapılar, biçimsel diller ve özdevinirler, işletim sistemleri, programlama dilleri, bilgi mühendisliği, bilgi erişimi, makina öğrenmesi, yapay zeka, bilgisayar ağları veya mantıksal programlama gibi alanlardan birkaçında ders verebilir durumda olmak.

 

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

 

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Öz geçmiş

7. 1 adet fotoğraf

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu bölüm-uzmanlık alanını belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmişlerini, ayrıntılı bilimsel çalışma ve yayınlarını öğrenim ve yabancı dil belgelerini ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde ilgili “Dekanlıklara” şahsen iletmeleri gerekir.

 

 

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Unvan

Sayı

Aranan Nitelikler

Aranılan  Belgeler

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Öğretim Üyesi  (Prof.,

Doç., Dr. Öğretim Üyesi)

 

3

1. Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği veya bilişimle ilgili diğer lisans programlarından mezun olmak, yine bilgisayar mühendisliği veya bilişimle ilgili diğer alanlardan birinde doktora derecesine sahip olmak,

2. Nesne tabanlı programlama, veri tabanı tasarımı ve yönetimi, ayrık hesaplamalı yapılar, biçimsel diller ve özdevinirler, işletim sistemleri, programlama dilleri, bilgi mühendisliği, bilgi erişimi, makina öğrenmesi, yapay zeka, bilgisayar ağları veya mantıksal programlama gibi alanlardan birkaçında ders verebilir durumda olmak.

 

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

 

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Öz geçmiş

7. 1 adet fotoğraf

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2019-08-02 14:22:22 [end] => 2020-07-31 14:22:22 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-08-02 11:23:18 [updated_at] => 2019-08-02 12:37:24 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => bilgisayar-muhendisligi-ogretim-uyesi-alim-ilani-1564744998 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 2 [name_tr] => Mühendislik Fakültesi [url] => foe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 3 [name_tr] => Bilgisayar Mühendisliği [url] => compe [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 6818 [site_id] => 3 [title_tr] => Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Alım İlanı [title_en] => Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Alım İlanı [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

 <\/p>\n\n

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Fakülte \/ Enstitü\/ Yüksekokul<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Bölüm<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Unvan<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Say\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Aranan Nitelikler<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Aran\u0131lan  Belgeler<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Mühendislik Fakültesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Bilgisayar Mühendisli\u011fi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ö\u011fretim Üyesi  (Prof.,<\/p>\n\n\t\t\t

Doç., Dr. Ö\u011fretim Üyesi)<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

3<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

1. Üniversitelerin bilgisayar mühendisli\u011fi veya bili\u015fimle ilgili di\u011fer lisans programlar\u0131ndan mezun olmak, yine bilgisayar mühendisli\u011fi veya bili\u015fimle ilgili di\u011fer alanlardan birinde doktora derecesine sahip olmak,<\/p>\n\n\t\t\t

2. Nesne tabanl\u0131 programlama, veri taban\u0131 tasar\u0131m\u0131 ve yönetimi, ayr\u0131k hesaplamal\u0131 yap\u0131lar, biçimsel diller ve özdevinirler, i\u015fletim sistemleri, programlama dilleri, bilgi mühendisli\u011fi, bilgi eri\u015fimi, makina ö\u011frenmesi, yapay zeka, bilgisayar a\u011flar\u0131 veya mant\u0131ksal programlama gibi alanlardan birkaç\u0131nda ders verebilir durumda olmak.<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

3. Yüksekö\u011fretim Kurumlar\u0131nda Yabanc\u0131 Dil Ö\u011fretimi ve Yabanc\u0131 Dille Ö\u011fretim Yap\u0131lmas\u0131nda Uyulacak Esaslara \u0130li\u015fkin Yönetmeli\u011fin 8. Maddesinin 7. f\u0131kras\u0131nda yer alan yabanc\u0131 dil ile ilgili \u015fartlar\u0131 sa\u011flamak<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

4. At\u0131l\u0131m Üniversitesi Ö\u011fretim Üyesi Yükseltme Ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sa\u011flam\u0131\u015f olmak,<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

1. Ba\u015fvuru dilekçesi<\/p>\n\n\t\t\t

2. Doktora belgesi<\/p>\n\n\t\t\t

3. Doçentlik belgesi<\/p>\n\n\t\t\t

4. Yabanc\u0131 dil belgesi<\/p>\n\n\t\t\t

5. Bilimsel çal\u0131\u015fmalar\u0131 içeren dosya<\/p>\n\n\t\t\t

6. Öz geçmi\u015f<\/p>\n\n\t\t\t

7. 1 adet foto\u011fraf<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

ATILIM ÜN\u0130VERS\u0130TES\u0130 REKTÖRLÜ\u011eÜNDEN<\/strong><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

2547 Say\u0131l\u0131 Kanun ve Ö\u011fretim Üyeli\u011fine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeli\u011finin ilgili maddelerine göre ö\u011fretim üyesi al\u0131nacakt\u0131r. Ba\u015fvuruda bulunacak olan adaylar\u0131n, ba\u015fvurdu\u011fu bölüm-uzmanl\u0131k alan\u0131n\u0131 belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmi\u015flerini, ayr\u0131nt\u0131l\u0131 bilimsel çal\u0131\u015fma ve yay\u0131nlar\u0131n\u0131 ö\u011frenim ve yabanc\u0131 dil belgelerini ilan\u0131n yay\u0131mland\u0131\u011f\u0131 tarih itibar\u0131 ile 15 gün içerisinde ilgili “Dekanl\u0131klara” \u015fahsen iletmeleri gerekir.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Fakülte \/ Enstitü\/ Yüksekokul<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Bölüm<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Unvan<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Say\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Aranan Nitelikler<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Aran\u0131lan  Belgeler<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Mühendislik Fakültesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Bilgisayar Mühendisli\u011fi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ö\u011fretim Üyesi  (Prof.,<\/p>\n\n\t\t\t

Doç., Dr. Ö\u011fretim Üyesi)<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

3<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

1. Üniversitelerin bilgisayar mühendisli\u011fi veya bili\u015fimle ilgili di\u011fer lisans programlar\u0131ndan mezun olmak, yine bilgisayar mühendisli\u011fi veya bili\u015fimle ilgili di\u011fer alanlardan birinde doktora derecesine sahip olmak,<\/p>\n\n\t\t\t

2. Nesne tabanl\u0131 programlama, veri taban\u0131 tasar\u0131m\u0131 ve yönetimi, ayr\u0131k hesaplamal\u0131 yap\u0131lar, biçimsel diller ve özdevinirler, i\u015fletim sistemleri, programlama dilleri, bilgi mühendisli\u011fi, bilgi eri\u015fimi, makina ö\u011frenmesi, yapay zeka, bilgisayar a\u011flar\u0131 veya mant\u0131ksal programlama gibi alanlardan birkaç\u0131nda ders verebilir durumda olmak.<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

3. Yüksekö\u011fretim Kurumlar\u0131nda Yabanc\u0131 Dil Ö\u011fretimi ve Yabanc\u0131 Dille Ö\u011fretim Yap\u0131lmas\u0131nda Uyulacak Esaslara \u0130li\u015fkin Yönetmeli\u011fin 8. Maddesinin 7. f\u0131kras\u0131nda yer alan yabanc\u0131 dil ile ilgili \u015fartlar\u0131 sa\u011flamak<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

4. At\u0131l\u0131m Üniversitesi Ö\u011fretim Üyesi Yükseltme Ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sa\u011flam\u0131\u015f olmak,<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

1. Ba\u015fvuru dilekçesi<\/p>\n\n\t\t\t

2. Doktora belgesi<\/p>\n\n\t\t\t

3. Doçentlik belgesi<\/p>\n\n\t\t\t

4. Yabanc\u0131 dil belgesi<\/p>\n\n\t\t\t

5. Bilimsel çal\u0131\u015fmalar\u0131 içeren dosya<\/p>\n\n\t\t\t

6. Öz geçmi\u015f<\/p>\n\n\t\t\t

7. 1 adet foto\u011fraf<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [start] => 2019-08-02 14:22:22 [end] => 2020-07-31 14:22:22 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-08-02 11:23:18 [updated_at] => 2019-08-02 12:37:24 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => bilgisayar-muhendisligi-ogretim-uyesi-alim-ilani-1564744998 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3 [name_tr] => Bilgisayar Mühendisliği [name_en] => Computer Engineering [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => compe [slug_en] => compe [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"initialPreview":["\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/43.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":5332740,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/43.jpg"},"caption":"43.jpg","width":"4288px","height":"2848px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/43.jpg"}],"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1561725084-MUDEK-bilgisayar-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1532954530-bilg_muh_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":347681,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1561725084-MUDEK-bilgisayar-thumbnail.jpg"},"caption":"1561725084-MUDEK-bilgisayar-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1561725084-MUDEK-bilgisayar-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":137052,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1532954530-bilg_muh_bolum.jpg"},"caption":"1532954530-bilg_muh_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1532954530-bilg_muh_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/064.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":88169,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/064.jpg"},"caption":"064.jpg","width":"1024px","height":"682px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/064.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:30:57 [updated_at] => 2019-06-28 12:31:31 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en","ru"] [parent_id] => 2 [lft] => 19 [rgt] => 20 [depth] => 2 [color] => [url] => compe [home_page_id] => 17 [atacs_id] => 4 [parent] => 0 [master_id] => 63 [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 28 [old_cat_id] => 5 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3 [name_tr] => Bilgisayar Mühendisliği [name_en] => Computer Engineering [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => compe [slug_en] => compe [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"initialPreview":["\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/43.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":5332740,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/43.jpg"},"caption":"43.jpg","width":"4288px","height":"2848px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/43.jpg"}],"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1561725084-MUDEK-bilgisayar-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1532954530-bilg_muh_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":347681,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1561725084-MUDEK-bilgisayar-thumbnail.jpg"},"caption":"1561725084-MUDEK-bilgisayar-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1561725084-MUDEK-bilgisayar-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":137052,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1532954530-bilg_muh_bolum.jpg"},"caption":"1532954530-bilg_muh_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1532954530-bilg_muh_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/064.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":88169,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/064.jpg"},"caption":"064.jpg","width":"1024px","height":"682px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/064.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:30:57 [updated_at] => 2019-06-28 12:31:31 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en","ru"] [parent_id] => 2 [lft] => 19 [rgt] => 20 [depth] => 2 [color] => [url] => compe [home_page_id] => 17 [atacs_id] => 4 [parent] => 0 [master_id] => 63 [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 28 [old_cat_id] => 5 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1