Araştırma Görevlisi Son Değerlendirme Raporu (Ekim 2021)
18.10.2021

 

 

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM KOMİSYONU

SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

18/10/2021

 

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca 15/10/2021 tarihinde saat 10:00’da Yazılı Giriş Sınavı gerçekleştirilmiştir.

Sınava, başvurular arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda altı (6) aday davet edilmiş olup bu adaylardan A**e A*******ı, G****h A**ş ve Z****p Y***n O**z yazılı sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur. Ön değerlendirme listesinde yer alan adaylardan E**f K****r T***z, G***m A*****y ve Ö**e T***n yazılı sınava katılmamışlardır. Adaylara, yazılı sınav sorularını yapmaları için 120 dakika süre verilmiş ve bu süre sonunda adayların sınav kâğıtları toplanmış ve değerlendirilmiştir.

 

Yazılı sınav sonrasında ALES (%30), lisans mezuniyet notu (%30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (%30) dikkate alınarak yapılan sıralama aşağıdaki çizelgede sunulmuştur.

 

Değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 65 puan kriterini sağlayan adaylardan G****h A**ş asil aday, Z****p Y***n O**z yedek aday olarak belirlenmiştir. Yazılı sınavda, Atılım Üniversitesi Senatosunun 13.09.2013 tarihli 06 sayılı toplantısında alınan 13/80 sayılı kararında alınması gereken en az not olan 60 (altmış) puanı alamadığı için A**e A*******ı sınavda başarısız sayılmıştır.

 

Asil Liste:

G****h A**ş

Yedek Liste:

Z****p Y***n O**z

 

Sıra No

Adı Soyadı

ALES

YABANCI DİL

MEZUNİYET*

SINAV

TOPLAM

Notu

30%

Notu

10%

Başarı Notu

Notu

30%

Notu

30%

1

G****h A**ş

94.55

28.36

93.33

9.33

2.46

64.06

19.22

76.50

22.95

79.87

2

Z****p Y***n O**z

80.44

24.13

88.75

8.88

3.06

78.06

23.42

60.50

18.15

74.58

3

A**e A*******ı

82.26

24.68

77.50

7.75

2.87

73.63

22.09

Başarısız

-

Başarısız

4

Ö**e T***n

Yazılı sınava katılmadığı ve toplam değerlendirme puanı 65’in altında kaldığı için değerlendirme dışı kalmıştır.

5

G***m A*****y

Yazılı sınava katılmadığı ve toplam değerlendirme puanı 65’in altında kaldığı için değerlendirme dışı kalmıştır.

6

E**f K****r T***z

Yazılı sınava katılmadığı ve toplam değerlendirme puanı 65’in altında kaldığı için değerlendirme dışı kalmıştır.