YAZMA BİRİMİ

Yabancı dil öğrenme sürecinin ilk ve temel aşamalarında öğrenilen dil yapısını ve yeni sözcükleri kullanmayı gerektirdiği ve bu sürecin ileri aşamalarında da düşünme, düşünceleri ve bilgiyi değerlendirme, sınıflama, düzenleme ve bunları birleştirerek sentez oluşturma gibi zorlu süreçleri içerdiği için yazma becerisi, diğer yabancı dil becerilerine kıyasla daha zordur.

Daha etkin bir program oluşturmak amacıyla, okulumuz yazma derslerine azami özen göstermiştir. Öğrencilerin Avrupa Uluslarası Dil Düzeyi’ne göre derslerini kolayca takip etmelerini sağlayacak şekilde İngilizce dilinde yeterlilik düzeylerini geliştirmelerine yardımcı olmak, öğrencilerin yazılı ve sözlü çalışmaları ile ve IT (web üzerinden verilen ödevler) kullanarak eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine ve temel çalışma becerileri kazanmalarına yardımcı olmaktır.

Temel olarak hedeflenen amaçlar şunlardır:

  • Uygun ve doğru yapıları kullanarak paragraf yazabilecek,
  • iyi planlanmış bir kompozisyon yazabilecek,
  • verilen yazılı metinleri analiz edebilecek ve uygun organizasyon, içerik, kelime ve dil kurallarını kullanarak yazılı çalışmalar yapabilecektir.

Her sınıfta haftada 3 saat yazma dersi işlenir. Her iki ya da üç haftada bir materyallere ve okutulan kitaba dayanan farklı bir paragraf/kompozisyon türü işlenmiş olur ve konunun bittiği haftadaki yazma derslerinin son saatinde bir ders saati boyunca gördükleri paragraf ya da kompozisyon türünden sınav olurlar.

Öğrencilerin bir kur boyunca önceden belirlenen ve öğrencilerinde bilgilendirildiği sınavların hepsinden aldıkları notlar kur içindeki toplam notlarını %10 etkiler.