AKTS - Avrupa Birliği Genişleme Süreci

Avrupa Birliği Genişleme Süreci (AB502) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Avrupa Birliği Genişleme Süreci AB502 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Gözde Yılmaz
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı AB genişleme sürecini tarihsel arka planı ve son dönem gelişmeleri ile birlikte incelemektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • AB genişleme sürecinin tarihi sürecini öğrenmek
  • AB genişleme politikasını kavramak
  • AB genişleme sürecinde örnek olaylar konusunda geniş bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği AB genişleme sürecinin tarihi, AB kurumları ile ilişkisi ve tarihten günümüze genişleme vakaları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Genişlemeyi anlamak: AB Genişleme Politikası Karluk, s. 12-46
3 AB Kurumları ve Genişleme Aktar, s. 9-24
4 Genişlemenin Araçları Aktar, s. 25-42
5 AB’de Hukuki Araçlar Aktar, s. 43-50
6 1. ve 2. Genişleme Süreci Karluk, s. 12-38
7 3. ve 4. . Genişleme Süreci Karluk, s. 12-38
8 5. Genişleme (Orta ve Doğu Avrupa) Dinç 2011
9 Ara Sınav
10 Son Genişleme: Hırvatistan Altun 2013
11 Aday Ülkeler – Türkiye örneği Oğuz 2012
12 Aday Ülkeler – Balkanlar örneği: Sırbistan Karluk 2014
13 Aday Ülkeler - Balkanlar örneği: Karadağ Karluk 2014
14 Aday Ülkeler - Balkanlar örneği: Arnavutluk Karluk 2014
15 Sonuç: Genişlemenin sonu geldi mi?
16 Yıl Sonu Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Aktar, Cengiz (Der.). 2007. Avrupa Birliği'nin Genişleme Süreci. İstanbul: İletişim.
2. Karluk, Rıdvan. 2011. Avrupa Birliği. İstanbul: Beta.
Diğer Kaynaklar 3. Cengiz Dinç. 2011. Avrupa Birliği'nin Beşinci Genişlemesi Ana Temalar ve Faktörler. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, EKİM 2011, 6(2), 201‐233
4. Özge Altun. 2013. Avrupa Birliği Genişleme Politikası Bağlamında Hırvatistan Üyeliği. T.C. Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Özel Gündem, Temmuz 2013.
5. Gönül Oğuz. 2012. Avrupa Birliği'nin Genişleme Yorgunluğu Sürecinde AB-Türkiye İlişkileri.Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (1): 48-73.
6. Rıdvan Karluk. 2014. Avrupa Birliği'nin Balkanlara Genişlemesi: Balkan Ülkelerine Üyelik Perspektifi. International Conference on Eurasian Economies 2014.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 30
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Avrupa çalışmaları alanını anlama, açıklama, temel kavramlarını ve metodolojisini kullanma becerisine sahip olmak X
2 AB entegrasyonunu kuramsal bir düzeyde analiz etme becerisine sahip olmak. X
3 AB’nin güncel meseleleri konusunda mantıklı yorumlar yapma becerisine sahip olmak. X
4 AB üyesi devletlerin birbirleri ve AB kurumları ile ilişkileri konusunda farklı perspektiflere sahip olmak. X
5 Küresel ve bölgesel aktörlerin AB ile ilişkilerine dair analiz yapma becerilerini geliştirmek. X
6 AB ülkelerinin AB’ye üye olmayan ülkelerle ilişkilerini incelemek. X
7 Siyasi konularda akademik ve uygulamalı araştırma becerilerini geliştirmek. X
8 Alanla ilgili akademik yazım becerilerini geliştirmek X
9 Alanla ilgili akademik sunum becerilerini geliştirmek X
10 Analitik düşünme ve bağımsız araştırma yeteneklerini geliştirmek X
11 Eleştirel analiz, yorum, tartışma ve sürekli öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirliliği kazandırmak. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 12 144
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 152