AKTSİleri Biyokimya

İleri Biyokimya (CEAC502) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İleri Biyokimya CEAC502 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
CEAC 103
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Deney, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Belgin İşgör
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı, biyolojik makromoleküllerin moleküler düzeyde yapısı, organizasyonu ve fonksiyonu ile metabolizması ve biyolojik sistemlerdeki önemini anlamak. Karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmalarının TCA ve ETS döngüleri ile detaylı anlatımı, biyolojik sistemlerde anabolik reaksiyaların tartışılması.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Karbonhidrat, yağ ve protein gibi biyomoleküller hakkında genel bilgilerin hatırlatılması
  • Metabolizmanın önemini kavramak ve anabolik ve katabolik reaksiyonların tartışılması
  • Karbonhidrat metabolizmasını kavramak: Glikoliz ve glikolzde rol alan enzimler ve düzenlenmesi.
  • TCA döngüsünde ki reaksiyonlar ve düzenlenmesi.
  • Elektron taşıma zinciri ve oksidatif fosforillenme ve ATP jenerasyonu.
  • Lipid metabolizması, reaksiyon basamaklar ve metabolizma da rol alan enzimler ve düzenlenmeleri.
  • Protein metabolizması, reaksiyon basamaklar ve metabolizma da rol alan enzimler ve düzenlenmeleri.
  • Glukoneogenez, reaksiyon basamaklar ve bu yolda rol alan enzimler ve düzenlenmeleri.
Dersin İçeriği Metabolik reaksiyonların temel mekanizması, reaksiyonların düzenlenmesi, metabolik reaksiyonların biyolojik sistemdeki önemi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel Biyokimya ya giriş. Karbonhidratlar gibi biyolojik moleküllerin yapısı ve fonksiyonları. Ders notları
2 Biyolojik moleküllerin Yapı ve fonksiyonları: Karbonhidratlar Ders notları
3 Biyolojik moleküllerin Yapı ve fonksiyonları: Lipidler Ders notları
4 Biyolojik moleküllerin Yapı ve fonksiyonları: Proteinler Ders notları
5 Karbohidrat metabolizması ve Glikoliz Ders notları
6 Glukoneogenez. Ders notları
7 Trikarboksilik asit döngüsü ve Elektron Taşıma Sistemi Ders notları
8 Elektron Taşıma Sistemi ve oxidatif fosforilasyon Ders notları
9 ARA SINAV
10 Lipid metabolizması Ders notları
11 Protein ve Nükleik asit metabolizması Ders notları
12 Protein ve Nükleik asit metabolizması Ders notları
13 Öğrenci sunumları Sunum I (Karbonhidrat metabolizması ile ilgili makale sunumu.)
14 Öğrenci sunumları Sunum II (Lipit metabolizması ile ilgili makale sunumu.)
15 Öğrenci sunumları Sunum IV (Metabolik hastalıklar ile ilgili makale sunumu.)
16 Arasınav
17 FİNAL

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Gerekli dokümanlar ders esnasında verilecektir.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 90
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İleri düzeydeki kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya problemlerinin çözümü için gerekli bilgiye ulaşma, ulaşılan bilgiyi analiz etme ve değerlendirme becerisi. X
2 Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek yaşam boyu eğitim felsefesi çerçevesinde kendini sürekli yenileme becerisi. X
3 Kimya ve kimya mühendisliği uygulamalarının ve getirdiği yeniliklerin toplumsal, çevresel ve küresel etkilerinin bilincinde olma. X
4 Özgün araştırma-geliştirme çalışmaları yapabilme ve elde ettiği sonuçları yayın, patent ve teknolojiye dönüştürebilme becerisi. X
5 Gelişmiş matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini, ileri düzeydeki mühendislik problemlerine uygulayabilme becerisi. X
6 Bilimsel ve teknolojik deneyleri laboratuvar ve pilot çapta tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilme becerisi. X
7 İstenilen özelliklerde bir sistemi, sistemin bir parçasını veya bir süreci tasarlayabilme, endüstriye uygulayabilme becerisi. X
8 Bağımsız araştırma yapabilme becerisi. X
9 Çok-disiplinli ortamda çalışabilme ve takım çalışmasına yatkın olma. X
10 Profesyonel ve mesleki sorumluluklarının bilincinde olma. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 15 15
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 14 28
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 35 35
Toplam İş Yükü 120