AKTS - Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş

Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş (CMPE301) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş CMPE301 2 2 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze, Karma
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders temel veritabanı kavramlarını ve veritabanı sistemlerinin tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli olan metodları öğretmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu ders ayrıca veritabanı sorgulama dilini öğretmeyi hedefler.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Veritabani Sistemleri konusunu temel anlamda tanımlayabilir
  • Veri İlişki (Vİ) ve Genişletilmiş Veri İlişki (GVİ) modelleri ile pratik çalışmalar yapabilir
  • İlişkisel Veritabani tasarimi ve uygulaması yapabilir
  • SQL dilini kullanarak veritabanı sorgularının oluşturulması
Dersin İçeriği Veritabanı kavramları; veritabanı yönetim sistemleri (VTYS); ilişkisel veritabanı sistemleri ve ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri; nesne ilişki çizelgelerinin veritabanı tasarımında kullanılması; yapısal sorgulama dili (SQL); laboratuvarda yaygın kullanılan bir VTYS ile pratik uygulamalar yapılması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Veritabanı Sistemleri Kavramları Bölüm 1 (Ders Kitabı)
2 Veritabanı Sistemleri Kavramları Bölüm 2
3 İlişkisel Veritabanı Modeli - Vİ Modelleme Bölüm 3
4 İlişkisel Veritabanı Modeli - Vİ Modelleme Bölüm 3
5 İlişkisel Veritabanı Modeli - GVİ Modelleme Bölüm 4
6 Durum Çalışmaları(Vİ / GVİ Modelleri) Ders Notları
7 İlişkisel Model ve İlişkisel Veritabanı konsepti Bölüm 5
8 Vİ ve GVİ'dan İlişkisel Yapıya Uyarlama Bölüm 7
9 Vİ ve GVİ'dan İlişkisel Yapıya Uyarlama Bölüm 7
10 Durum Çalışmaları(İlişkisel Yapıya Uyarlama) Ders Notları
11 İşlevsel Bağımlılık Bölüm 10
12 İlişkisel Tabloların Normalizasyonu Bölüm 10
13 İlişkisel Tabloların Normalizasyonu Bölüm 10
14 Durum Çalışması (Normalizasyon) SQL: Tabloların Yaratılması ve Kısıtların Tanımlanması Ders Notları Bölüm 8
15 Gözden geçirme
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. “Fundamentals of Database Systems”, Elmasri & Navathe, 5th Edition, Pearson Addison Wesley, 2007.
Diğer Kaynaklar 2. Oracle 8i: A Practical Guide to SQL, PL/SQL, and Developer 6, Ali Yazıcı and Aydın Şekihanov, Atılım Yayınları, 2001.
3. Database Application Development & Design”, 3rd Ed., McGraw-Hill, M.V. Mannino, McGraw-Hill, 2005.
4. Database Systems, Molina, Ullman, Widom, 2nd edition, Pearson, Prentice Hall, 2009.
5. Database System Concepts, Silberschatz, Korth and Sudarshan, Mc Graw Hill, 2006
6. http://www.sql.org/, An SQL Tutorial

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 3 20
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 En az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci;
11 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
12 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi;
13 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık;
14 Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
15 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi;
16 Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
17 Sayısal hesaplama ve sayısal gösterim sistemlerini analiz, tasarım ve ifade becerisi.
18 Hesaplama problemlerinin çözülmesinde programlama dillerini ve uygun bilgisayar mühendisliği kavramlarını kullanma becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar 3 4 12
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 4 4
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 111