AKTS - Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri

Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri (CMPE106) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri CMPE106 1 2 0 3 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Microsoft Excel kullanarak veri analizi, yönetimi ve biçimlendirme. Çalışma sayfası oluşturma, grafiksel formda veri görüntüleme gibi temel özelliklerinin kullanımını öğretmek. Microsoft Frontpage kullanarak Web sayfası düzeni, tasarım şablonu, metin ve grafik ekleme, yayınlama, sayfa düzenleme, tablo kullanımı, köprü ekleme, tasarım şablonu kullanımı gibi frontpage temel özelliklerinin kullanımını öğretmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilgisayar okuryazarlığını arttırmak.
  • İlgili Verinin analizini ,yönetimini ve biçimlendirilmesini sağlamak. Excel kullanılarak verinin grafiksel formatta gösterimini sağlamak.
  • Pratik saatleri ve sınıf içi uygulamaları ile öğrencinin derse katılımını ve dersi kavramasını hızlandırmak. Web sitesi yaratmak ve tasarlamak.
Dersin İçeriği Microsoft Excel`e giriş (çalışma sayfası oluşturma ve formatlama, fonksiyon kullanımı, grafik ve tablo çizimi, veri filtreleme, sıralama); HTML ve web tasarımına giriş (Microsoft Frontpage grafik ve metin girişi; hazır şablon kullanarak sayfa tasarımı; boş sayfadan sayfa tasarımı; tablolar, köprü kurma, kayıt etme, dosya ve dizin yönetimi; gezgin

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Microsoft Excel’e Giriş Çalışma Sayfası - Ekran Öğeleri - Çalışma sayfası ekleme ve isimlendirme - Standart Araç Çubuğu – Açma ,Kapama,Kaydetme Excel’i Özelleştirme - Menüler - Araç Çubuğu Adım Adım Microsoft Excel 2000 Pg.3-49 Computer and Information Systems Laboratory Manual, 2004 Pg. 50-57 ve Diğer Kaynaklar
2 Sıralama ve Doldurma  Temel Artan ve Azalan Sırada Sıralama  Complex Sıralama  Seriler  Otomatik Kopyalama Sayfa Özellikleri ve Yazdırma  Sayfa Düzeni  Kenar Boşlukları  Altbilgi, Üstbilgi, sayfa numaralandırma  Baskı Önizleme Adım Adım Microsoft Excel 2000 Pg.3-49 Computer and Information Systems Laboratory Manual, 2004 Pg. 50-57 ve Diğer Kaynaklar
3 Çalışma Sayfasını Düzenleme  Satır,Sütun ve Çalışma Sayfası Ekleme  Satır ve Sütun Boyutlandırma  Hücre Seçme  Hücre Taşıma ve Kopyalama Hücre Biçimlendirme  Araç Çubuğu Biçimlendirme  Hücre Biçimlendir Özelliği  Veri tipleri  Biçimler  Otomatik Biçimlendirme Adım Adım Microsoft Excel 2000 Pg. 65-83 Computer and Information Systems Laboratory Manual, 2004 Pg. 57-65 ve Diğer Kaynaklar
4 Formul ve İşlev Kullanımı Formuller ve İşlevler  Formuller  Çalışma Sayfaları Arasında Bağlantı Oluşturma  Bağıl,Mutlak ve Karışık Adresleme  Temel İşlevler  İşlev Sihirbazı Computer and Information Systems Laboratory Manual, 2004 Pg. 65-70 and Other Sources
5 Formul ve İşlev Kullanımı Formuller ve İşlevler  Formuller  Çalışma Sayfaları Arasında Bağlantı Oluşturma  Bağıl,Mutlak ve Karışık Adresleme  Temel İşlevler  İşlev Sihirbazı Computer and Information Systems Laboratory Manual, 2004 Pg. 65-70 ve Diğer Kaynaklar
6 İstatistiksel,Mantıksal İşlevlerin Kullanımı (Devresel Ödeme, Eğer, Eğersay Bağıl_Değer_Say, Say, Ara fonksiyonları) Computer and Information Systems Laboratory Manual, 2004 Pg. 70-74, 83-89 ve Diğer Kaynaklar
7 Diyagram ve Grafikler  Grafik Oluşturma  Grafik Boyutlandırma  Grafik Taşıma,Kopyalama  Grafik Biçimlendirme Araç Çubuğu Computer and Information Systems Laboratory Manual, 2004 Pg. 79-83 ve Diğer Kaynaklar
8 Diyagram ve Grafikler  Grafik Oluşturma  Grafik Boyutlandırma  Grafik Taşıma,Kopyalama  Grafik Biçimlendirme Araç Çubuğu Computer and Information Systems Laboratory Manual, 2004 Pg. 79-83 ve Diğer Kaynaklar
9 Microsoft Frontpage’e Giriş  Genel Tanımlar  Ekran Öğeleri  Görünüm Menüsü  Web Sihirbazı Menüsü Kullanılarak Web Tasarımı  Şablon Kullanılarak Web Tasarımı  Raporlama Microsoft Frontpage 2000’e Başlangıç Pg.1-20
10 Sayfa Özellikleri  Genel Özellikler  Temalar Metin  Font Özellikleri  Başlıklar  Metinleri Tabloya Dönüştürme Köprüler  Köprü Yaratma  E-mail Köprüsü  Yer İmi  Hotspot Microsoft Frontpage 2000’e Başlangıç Pg.21-40 Pg.57-73
11 Tablolar  Tablo Kullanımı  Tablo Yaratma  Tablo Özellikleri  Hücre Özellikleri  Satır ve Sütun Ekleme  Hücre Bölme ve Birleştirme Grafikler ve Resimler  Image Tipleri  Grafik Ekleme  Resim Özellikleri Microsoft Frontpage 2000’e Başlangıç Pg.87-98 Pg109-132
12 Tablolar  Tablo Kullanımı  Tablo Yaratma  Tablo Özellikleri  Hücre Özellikleri  Satır ve Sütun Ekleme  Hücre Bölme ve Birleştirme Microsoft Frontpage 2000’e Başlangıç Pg.87-98 Pg109-132
13 Çerçeveler  Çerçeve Nedir?  Çerçeve Sayfası Yaratma  Çerçeve Özellikleri  Frame’e Bağlantı Kurma Microsoft Frontpage 2000’e Başlangıç Pg.33-42 Pg.99-108
14 Formlar  Form Sihirbazı Menüsü  Form Araç Çubuğu  Text Box  Metin Alanı  Check box  Radio button  Drop-down menu  Yatay Çizgi  Semboller Öğretim Elemanı Web Sayfası’nın ilgili Bölümleri

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Computer and Information Systems Laboratory Manual, 2004, Atılım University Publication, Department of Computer Engineering, Asst. Prof. Dr. Nevzat SEZER, Gül TOKDEMİR, Bülent G. EMİROĞLU, Meltem G. ERYILMAZ
Diğer Kaynaklar 2. Adım Adım Microsoft Excel 2000, Arkadaş Yayınevi
3. Bilişim Teknolojileri, ECDL + Microsoft Office, 2005, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yayınları, Ali Yazıcı, Y. Murat Erten, Erdoğan Doğdu, Anıl Üstün
4. The O'Leary Series: Office XP, Volume I, Timothy J O'Leary, Linda I. O'Leary, McGraw-Hill/Irwin, 1st Edition, 2001.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 14 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 10
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 19 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 En az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci;
11 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
12 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi;
13 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık;
14 Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
15 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi;
16 Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
17 Sayısal hesaplama ve sayısal gösterim sistemlerini analiz, tasarım ve ifade becerisi.
18 Hesaplama problemlerinin çözülmesinde programlama dillerini ve uygun bilgisayar mühendisliği kavramlarını kullanma becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 1 2
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 77