AKTS - Medeni Hukuka Giriş ve Şahıslar Hukuku

Medeni Hukuka Giriş ve Şahıslar Hukuku (LAW105) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Medeni Hukuka Giriş ve Şahıslar Hukuku LAW105 4 0 0 4 7
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Mehmet İstemi
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı Medeni Hukukunun genel ilkeleri, kişi kavramı, kişilerin ehliyetleri, kişilik hakları ve kişiliğin korunması hakkında bilgi vermektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Medeni hukuk kavramlarını doğru kullanabilirler.
  • İlgili mahkeme kararlarını değerlendirebilirler.
  • medeni hukuka ilişkin temel çekişmeleri çözebilirler.
  • Özel hukukun temel ilkelerini yorumlayabilirler.
Dersin İçeriği Medeni hukukun temel ilkeleri, kişiler, kişilik, kişiliğin korunması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hukukun uygulanması ve yorumlanması Kılıçoglu, Ahmet, Medeni Hukuk, Ankara, 2017.
2 Kanun boşluğu Kılıçoglu Ahmet, Medeni Hukuk, 2017 Ankara
3 Takdir yetkisi Kılıçoglu Ahmet, Medeni Hukuk, 2017 Ankara
4 Dürüstlük ilkesi Kılıçoglu Ahmet, Medeni Hukuk, 2017 Ankara
5 Iyiniyet kavramı Kılıçoglu Ahmet, Medeni Hukuk, 2017 Ankara
6 Gerçek kişilik kavramı Kılıçoglu Ahmet, Medeni Hukuk, 2017 Ankara
7 Ara Sınav
8 Hak ve fiil ehliyeti Kılıçoglu Ahmet, Medeni Hukuk, 2017 Ankara
9 Fiil ehliyeti dereceleri Kılıçoglu Ahmet, Medeni Hukuk, 2017 Ankara
10 Kişilik hakları ve kişiliğin korunması Kılıçoglu Ahmet, Medeni Hukuk, 2017 Ankara
11 Ikametgah Kılıçoglu Ahmet, Medeni Hukuk, 2017 Ankara
12 Tüzel kişiler Kılıçoglu Ahmet, Medeni Hukuk, 2017 Ankara
13 Tüzel kişilerin hak ve fiil ehliyeti Kılıçoglu Ahmet, Medeni Hukuk, 2017 Ankara
14 Dernekler Kılıçoglu Ahmet, Medeni Hukuk, 2017 Ankara
15 Vakıflar Kılıçoglu Ahmet, Medeni Hukuk, 2017 Ankara
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Kılıçoglu, Ahmet, Medeni Hukuk, Ankara, 2017

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 70
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 30
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 70
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuk sisteminin temel kavramlarını anlamaya, açııklamaya ve kullanma yeteneğini geliştirmeye katkısı X
2 Hukuki uyuşmazlıkları analiz etmek, kurmak ve çözümlemek için gerekli özellik ve yeterlilikleri sağlamaya etkisi X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı X
4 Özel hukuk alanının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlamaya etkisi X
5 Özel hukuk alanının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslar üstü boyutlarını anlamaya etkisi X
6 Hukukun modern metodlarını ve ayırımlarını anlama yeteneğini geliştirmesi X
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yönünün gelişimine etkisi X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olmaya katkısı X
9 Sosyal sorumluluk ve hukuki etik edinmeyi sağlamaya etkisi X
10 Öğrencinin kendisini ve bulunduğu kurumu ifade etmesi için iletişim kurma yeteneğini sağlamaya katkısı X
11 Kaliteli bir bilinç sahibi olmaya katkısı X
12 Hukuki bilgisini ve yeteneğini teori veya pratiğin temel ilkeleri alanlarının en az birinde etkili şekilde kullanmasını sağlamak X
13 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi sağlamak X
14 Hukuki problemlerin çözümünde enformasyon teknolojilerini kullanma becerisi sağlamak X
15 Hukuk terminolojisi ve yabancı dil bilgisini geliştirmeyi sağlamak X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 22 22
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 175