AKTS - Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli Evrak Hukuku (LAW408) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kıymetli Evrak Hukuku LAW408 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Sabih Arkan
  • Prof. Dr. Celal Göle
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Kıymetli Evrak Hukuku dersinin amacı, özellikle bono, poliçe ve çek olmak üzere kıymetli evrakın ana yönlerini ve ilgili hukuki işlemleri açıklamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kıymetli evrak, bono, poliçe ve çek gibi temel kavramları ayırt edebilir
  • Ticari hayata ilişkin hukuki problemleri çözebilir
Dersin İçeriği Kıymetli evrak hukukuna giriş, kambiyo senetlerinin genel özellikleri, bono, poliçe, çek.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kıymetli Evrak Hukukuna Giriş Öztan, Fırat: Kıymetli Evrak Hukuku,17. B., Ankara 2012.
2 Kıymetli Evrakın Genel Özellikleri Öztan, Fırat: Kıymetli Evrak Hukuku,17. B., Ankara 2012.
3 Kambiyo Senetlerinin Genel Özellikleri Öztan, Fırat: Kıymetli Evrak Hukuku,17. B., Ankara 2012.
4 Poliçenin Genel Özellikleri Öztan, Fırat: Kıymetli Evrak Hukuku,17. B., Ankara 2012.
5 Poliçenin Cirosu Öztan, Fırat: Kıymetli Evrak Hukuku,17. B., Ankara 2012.
6 Poliçenin Ödenmesi ve Ödenmemesi Öztan, Fırat: Kıymetli Evrak Hukuku,17. B., Ankara 2012.
7 Ara Sınavı
8 Poliçede Zamanaşımı ve Sebepsiz Zenginleşme Öztan, Fırat: Kıymetli Evrak Hukuku,17. B., Ankara 2012.
9 Bononun Genel Özellikleri Öztan, Fırat: Kıymetli Evrak Hukuku,17. B., Ankara 2012.
10 Bononun Geçerlilik Koşulları Öztan, Fırat: Kıymetli Evrak Hukuku,17. B., Ankara 2012.
11 Applicable Legal Provisions of Bill of Exchange to the Bills Öztan, Fırat: Kıymetli Evrak Hukuku,17. B., Ankara 2012.
12 Çekin Genel Özellikleri ve İlgili Hukuki İşlemler Öztan, Fırat: Kıymetli Evrak Hukuku,17. B., Ankara 2012.
13 Çekte Kabul Öztan, Fırat: Kıymetli Evrak Hukuku,17. B., Ankara 2012.
14 Çekin Ödenmesi ve Ödenmemesi Öztan, Fırat: Kıymetli Evrak Hukuku,17. B., Ankara 2012.
15 Poliçenin Çeke Uygulanabilir Hükümleri Öztan, Fırat: Kıymetli Evrak Hukuku,17. B., Ankara 2012.
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Öztan, Fırat: Kıymetli Evrak Hukuku,17. B., Ankara 2012.
Diğer Kaynaklar 2. Bozer, Ali / Göle, Celal: Kıymetli Evrak Hukuku, 3. B. , 2013.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuk sisteminin temel kavramlarını anlamaya, açııklamaya ve kullanma yeteneğini geliştirmeye katkısı X
2 Hukuki uyuşmazlıkları analiz etmek, kurmak ve çözümlemek için gerekli özellik ve yeterlilikleri sağlamaya etkisi X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı X
4 Özel hukuk alanının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlamaya etkisi X
5 Özel hukuk alanının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslar üstü boyutlarını anlamaya etkisi X
6 Hukukun modern metodlarını ve ayırımlarını anlama yeteneğini geliştirmesi X
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yönünün gelişimine etkisi X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olmaya katkısı X
9 Sosyal sorumluluk ve hukuki etik edinmeyi sağlamaya etkisi X
10 Öğrencinin kendisini ve bulunduğu kurumu ifade etmesi için iletişim kurma yeteneğini sağlamaya katkısı X
11 Kaliteli bir bilinç sahibi olmaya katkısı X
12 Hukuki bilgisini ve yeteneğini teori veya pratiğin temel ilkeleri alanlarının en az birinde etkili şekilde kullanmasını sağlamak X
13 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi sağlamak X
14 Hukuki problemlerin çözümünde enformasyon teknolojilerini kullanma becerisi sağlamak X
15 Hukuk terminolojisi ve yabancı dil bilgisini geliştirmeyi sağlamak X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 5 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 2 5 10
Toplam İş Yükü 100