AKTS - Tasarım Yönetimi ve Pazarlama

Tasarım Yönetimi ve Pazarlama (EUT333) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tasarım Yönetimi ve Pazarlama EUT333 2 0 0 2 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Seçil Toros
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Tasarım yönetimi ve pazarlamada yeni ürün geliştirme konusun öğretilmesi
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tasarım, inovasyon ve Ar-Ge ilişkilerini anlar.
  • Firmalar için endüstriyel tasarım işlevini tanımlar.
  • Proje süreci ve aşamalarını bilir.
  • Pazarlamayı karmasını bilir.
  • Pazarlamada tasarım ve ürün geliştirmenin yerini anlar.
Dersin İçeriği Tasarım, Ar-Ge, inovasyon, proje süreci, bütünleşik pazarlama, ürün geliştirme.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtılması; amaç, süreç, beklentiler ve değerlendirme hakkında bilgi verilmesi
2 Tasarım, İnovasyon ve Ar-Ge
3 Firmalarda Tasarım İşlevi ve Rekabet Gücü
4 Endüstriyel tasarım Proje Süreci ve Aşamaları /Alıştırma
5 Tasarım ve Araştırma / Alıştırma
6 Tasarım Yönetimi
7 Örnek Olay İncelemesi/Alıştırma
8 Ara Sınav
9 Tasarım ve Pazarlama
10 Pazarlama ve Ürün Geliştirme /Alıştırma Tasarım yönetimi: 6. Bölüm Tasarım yönetimi: tanım, kapsam ve uygulama: 71-80
11 Tasarım ve İnovasyon Tasarım yönetimi: 7. Bölüm
12 Örnek Olay İncelemesi/Alıştırma
13 Tasarım, Pazarlama ve Yaratıclık
14 Tasarım ve Strateji
15 Pazarlama ve Tasarım Yönetimi Ekip Çalışması
16 Örnek Olay İncelemesi/Alıştırma

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Er, Ö., Er, H. A., & Manzakoğlu, B. T. (2010). Tasarım yönetimi: tanım, kapsam ve uygulama. TÜSİAD.
2. De Mozota, B. B. (2005). Tasarım yönetimi. Ö. Girnek (Ed.). Kapital Medya AŞ.
Diğer Kaynaklar 3. Ulrich, K. T. (2003). Product design and development. Tata McGraw-Hill Education. Odabaşı, Y., & Barış, G. (2002). Tüketici davranışı. MediaCat Akademi. Gegez, A. E. (2007). Pazarlama araştırmaları. Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ.
4. De Mozota, B. B. (2003). Design management: using design to build brand value and corporate innovation. Skyhorse Publishing Inc.. Cross, N. (2011). Design thinking: Understanding how designers think and work. Berg.
5. Verganti, R. (2013). Design driven innovation: changing the rules of competition by radically innovating what things mean. Harvard Business Press. http://www.dmi.org/?page=Journal

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 6 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 23 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme, alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme ve proje aşamasını kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak yürütebilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
9 Disiplinlerarası çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alabilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
10 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. X
11 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar. X
13 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır. X
14 Bilgi ve becerilerini profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır. X
15 İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı gösterir; toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilinciyle hareket eder. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 2 4 8
Sunum/Seminer Hazırlama 2 5 10
Projeler 4 5 20
Raporlar
Ödevler 6 5 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125