Yaz Stajı (TOUR313) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yaz Stajı TOUR313 0 0 0 0 24
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Gonca Güzel Şahin
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilerin görmüş oldukları teorik bilgileri işbaşında deneme ve deneyerek yerinde öğrenmelerinin sağlanması, bu yolla işletme ile tanışmaları ve sektöre girişleri için uygun ortamın oluşturularak motive edilmeleridir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Turizm işletmesinde çalıştığı bölümün diğer bölümlerle ilişkilerini açıklar
  • İşletmenin yer aldığı endüstriyel çevre elemanları ile ilişkilerini anlatır.
  • Bulunduğu bölümün işleyişinin etkinleştirilmesi hakkında değerlendirmeleri açıklar
  • Çalıştığı bölümün sorunlarını tanımlar
  • Çalıştığı süre boyunca işletmeye katkısı olduğunu rapor eder
  • İş arkadaşları ile ilişkilerini, birlikte çalışma koşullarını değerlendirir
  • Kariyer gelişimini ve kariyer yolunu tasarlar.
Dersin İçeriği Öğrenciler Turizm İşletmeciliği Bölümü "staj yönergesi"nde uygunluğu belirtilen işletme türlerinden birinde görev alacaklardır. İlgili öğretim elemanları danışmanı oldukları öğrencilerin işbaşı eğitimi ile ilgili yazılı ve rutin kontroller ile danışmanlık hizmetleri yerine getirecek, işletmelerle ilişkileri yürütecektir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İşletmenin tanınması ve oryantasyon eğitimi Konu 1
2 İşletmenin tanınması ve oryantasyon eğitimi Konu 2
3 İşletmenin tanınması ve oryantasyon eğitimi Konu 3
4 Günlük Rutinleri Öğrenmeye Başlamak, işleyişe yardımcı Olmak Konu 4
5 Günlük Rutinleri Öğrenmeye Başlamak, işleyişe yardımcı Olmak Konu 5
6 Günlük Rutinleri Öğrenmeye Başlamak, işleyişe yardımcı Olmak Konu 6
7 Günlük Rutinleri Öğrenmeye Başlamak, işleyişe yardımcı Olmak Konu 7
8 Günlük Rutinleri Öğrenmeye Başlamak, işleyişe yardımcı Olmak/ İstenirse diğer bir departmana geçiş yapmak Konu 8
9 Günlük Rutinleri Öğrenmeye Başlamak, işleyişe yardımcı Olmak/ İstenirse diğer bir departmana geçiş yapmak Konu 9
10 Günlük Rutinleri Öğrenmeye Başlamak, işleyişe yardımcı Olmak/ İstenirse diğer bir departmana geçiş yapmak Konu 10
11 Günlük Rutinleri Öğrenmeye Başlamak, işleyişe yardımcı Olmak/ İstenirse diğer bir departmana geçiş yapmak Konu 11
12 İlgili departmanda daha önce yardımcı olduğu görevleri tek başına yerine getirmek Konu 12
13 İlgili departmanda daha önce yardımcı olduğu görevleri tek başına yerine getirmek Konu 13
14 İlgili departmanda daha önce yardımcı olduğu görevleri tek başına yerine getirmek Konu 14
15 İlgili departmanda daha önce yardımcı olduğu görevleri tek başına yerine getirmek Konu 15
16 Final Sınavı Final Sınavı

Kaynaklar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 100
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 15 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Turizm ve turizm işletmeciliği ile ilgili kuramlar, olgular ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir. X
2 Turizmin ekonomik, kültürel, toplumsal ve çevresel boyutları hakkında bilgi sahibi olur. X
3 Genel işletmecilik ve ekonomi bilgisine sahip olur ve turizm işletmelerinde insan kaynakları yönetimi, yiyecek-içecek uygulamaları, muhasebe ve finans, yönetim ve pazarlama ve hizmet pazarlamasına yönelik stratejileri kavrar. X
4 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri, toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerleri bilir ve buna uygun davranışlar geliştirir. X
5 İngilizce dilinde en az Avrupa dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir. X
6 İngilizce dışında Rusça, Fransızca, Almanca veya İspanyolca dillerinden birinde Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir. X
7 Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır; alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını kullanır X
8 Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda yerine getirir, geliştirir ve hizmet süreçlerini etkileyecek sorunlara çözüm önerir. X
9 Verilerden mesleki bilgi üretir, üretilen bilgileri sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; araştırma yapma ve proje hazırlama becerisi kazanır ve sahip olduğu bilgileri sorunların çözümünde kullanarak kişisel ve mesleki gelişimini sürekli kılar. X
10 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme turizm sektörünün gerektirdiği şekilde özen gösterir. X
11 Yazılı, sözlü sözsüz ve görsel olarak etkili iletişim kurar sunum becerileri gösterir, ekip halinde ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır. X
12 Farklı kültürleri tanır, anlar ve farklı kültürlerden misafirlerle etkileşim kurar. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 0