AKTS - İş Yaşamı için Temel İngilizce I

İş Yaşamı için Temel İngilizce I (ENG321) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İş Yaşamı için Temel İngilizce I ENG321 3 0 0 3 3
Ön Koşul Ders(ler)i
ENG121, ENG122, ENG221, ENG222
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Takım/Grup Çalışması, Rol Oynama/Dramatize Etme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. MDB Öğretim Görevlileri
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ve İşletme Fakültesi’nin Türkçe eğitim veren bölümlerinde (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi dışında) ve Hukuk Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler için hazırlanmış zorunlu bir derstir. Dersin temel amacı, öğrencilere mezuniyet sonrası mesleki yaşamlarında iletişim becerilerini kolaylaştırmaya yardımcı olacak, pasiften aktife doğru ilerleyen dil becerileri kazandırmaktır ve Avrupa Ortak Dil Çerçevesinde belirtilen A2* (Temel Kullanıcı) düzeyinde İngilizce yazılı ve sözlü iletişimde, özellikle anlama konusunda başarılı olabilmelerine yardımcı olmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • ENG321 öğrencileri dönem sonunda şu davranışları gösterebilirler:
  • Dinleme: • iş yaşamı ile ilgili kısa metinler ve konuşmalar dinleyerek: • temel konuları anlayabilir, • basit sözcük, sözcük grupları ve terimleri tanıyabilir ve gereğini yapabilirler.
  • Okuma: • iş yaşamı ile ilgili yazılı metinleri okuyup ana fikirleri kavrayabilir, • iş yaşamı ile ilgili çeşitli konularda gerekli kaynak araştırması yaparak bilgi edinebilir, • e-posta metinlerini, iş ortamı, iş ortamında karşılaşılan sorunlar, ürün ve markalar ile ilgili metinleri okuyup anlayabilir ve gereğini yapabilirler.
  • Konuşma: • kısa diyaloglar yaparak kişisel mesleki bilgiler ve iletişim bilgilerini paylaşabilir, • iş yaşamı ile ilgili basit telefon görüşmeleri yapabilir, • çeşitli konularda ilgili kişilerle iletişim kurabilir ve gerektiğinde öneri sunabilir, • iş yaşamı ile ilgili kısa sohbetlere katılabilir, • çalışma ortamı ve insanlar hakkında kısa konuşmalar yapabilirler.
  • Yazma: • e-posta aracılığı ile: • özgeçmiş ve niyet mektubu yazabilir, • alınan ürün ve hizmetlerle ilgili şikayet mektubu yazabilir, • müşterilerin taleplerine göre uygun mekan seçenekleri sunabilirler.
Dersin İçeriği Akademik ve iş yaşamına yönelik iletişim becerileri; iş hayatı, bireyler, rutinler, iş toplantıları, izin isteme, kurallar, yardım isteme, öneride bulunma ve e-posta konuları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 ENG321 Dersine Giriş – oryantasyon – Ders müfredatı ve ders kitabı tanıtımı Ders Tanıtım Kitapçığı
2 ÜNİTE 1: INTRODUCTIONS Ders kitabı: s:6-10
3 ÜNİTE 1: INTRODUCTIONS Moodle- Writing Task 1 CV Yazımı Ders kitabı: s:12-13
4 ÜNİTE 2: WORK AND LEISURE Portfolyo Çalışması-CV Yazımı Ders kitabı: s:14-16
5 ÜNİTE 2: WORK AND LEISURE Ders kitabı: s:19-21
6 ÜNİTE 3: PROBLEMS Ders kitabı: s:22-26
7 ÜNİTE 3: PROBLEMS Portfolyo Çalışması II- Niyet Mektubu Ders kitabı: s:27-30
8 ÜNİTE 4: TRAVEL Ders kitabı: s:36-38 Ders Kitabı s: 32-35 A REVISION
9 ÜNİTE 4: TRAVEL Ders kitabı: s:40-43
10 ÜNİTE 5: FOOD AND ENTERTAINING Ders kitabı: s:46-49
11 ÜNİTE 6: BUYING AND SELLING Ders kitabı: s:52-55
12 ÜNİTE 6: BUYING AND SELLING Ders kitabı: s:56-58
13 ÜNİTE 6: BUYING AND SELLING Moodle- Writing Task 5 Describing a Product Ders kitabı: s:59
14 ÜNİTE 6: BUYING AND SELLING Ders kitabı: s: 62-65 B REVISION B
15 Genel Tekrar
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Market Leader Elementary A2 David Cotton, David Falvey, Simon Kent (Pearson)
Diğer Kaynaklar 2. MDB öğretim görevlileri tarafından hazırlanmış ek materyaller.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 45
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 45
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri X
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek.
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama 2 3 6
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 5 5
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 75