AKTS - Medya ve Toplum

Medya ve Toplum (PR236) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Medya ve Toplum PR236 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanındaki öğrencilere kitle iletişimi ile ilgili gerekli bilginin verilmesine odaklanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kitle iletişim araçları ve medya gibi temel kavramların anlaşılması
  • Kitle iletişimin tarihi, gelişmesi, örgütsel yapısı ve pratiklerinin öğrenilmesi
  • Kitle iletişiminde en yaygın tartışılan konular hakkında bilgi sahibi olma
  • Kitle iletişiminin sosyal, ekonomik, politik ve kültürel fonksiyonlarınının öğrenilmesi
Dersin İçeriği Haftalık ders açıklamalarında ders içeriği hakkında bilgi verilmiştir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma
2 Kitle iletişimi ve medya gibi kavramlara giriş 23-25
3 Kitle iletişim araçlarında üretim, üretici ve ürün 41-62
4 Kitle iletişim araçlarının gelişmesi, yapısı ve fonksiyonu: Kitaplar, Matbaa ve Baskı 41-62
5 Kitle iletişim araçlarının gelişmesi, yapısı ve fonksiyonu: Radyo 41-62
6 Kitle iletişim araçlarının gelişmesi, yapısı ve fonksiyonu: Sİnema 41-62
7 Ara sınav
8 Kitle iletişim araçlarının gelişmesi, yapısı ve fonksiyonu: Televizyon 67-108
9 Kitle iletişim araçlarının gelişmesi, yapısı ve fonksiyonu: İnternet 67-108
10 Halkla ilişkiler ve reklamcılığın gelişmesi, yapısı ve fonksiyonu 111-125
11 Kitle iletişim araçlarının kontrolü: Özgür basın, sansür ve oto-kontrol 209-223
12 Medyada temsilde yaygın konular 231-280
13 Medyada temsilde yaygın konular 231-280
14 Uluslararası kitle iletişimi 361-369
15 Uluslararası kitle iletişimi 361-369
16 Genel tartışma

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Erdoğan, İrfan (2014). Medya Teori ve Araştırmaları. Ankara: Erk.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 15
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1 - Küreselleşen iş dünyasındaki gelişmelerin izinde uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri disiplinlerarası bir yaklaşımla uzmanlık geliştirecek biçimde kullanabilmek
2 2 - Uluslararası ticaret ve lojistik alanlarındaki donanımını reel süreçlere aktif biçimde kanalize ederek yönetme becerisini ortaya koymak
3 3 - Bağlı olduğu birimdeki çalışanlarla yazılı ve sözlü olarak verimli iletişim kurabilmek ve mesleki gelişim etkinliklerini organize edebilmek
4 4 - Esnek ve gelişmeye açık uluslararası ticaret ve lojistik alanlarındaki dinamikleri, temel ve güncel kuramsal çerçeve içerisine oturtarak değerlendirmek
5 5 - Uluslararası ticaret ve lojistik alanlarındaki karmaşık sorunları çokyönlülüğü kucaklayan bir biçimde analitik ve bağımsız düşünme yetisi ve sentez kabiliyetiyle çözüme kavuşturmak
6 6 - Sektörel değişimleri ve yenilikleri takip ederek mesleki yetkinliğini geliştirip donanımını güncel tutmak
7 7 - Eğitimi boyunca edindiği bilgileri mevcut ekonomik konjonktür dahilinde yorumlama, sorgulama ve derinleştirme yeteneğine sahip olmak
8 8 - Uluslararası ticaret ve lojistik uygulamalarında sektörel koordinasyon sağlayarak mevcut ve muhtemel sorunlara yenilikçi bir yaklaşımla esnek, etkin ve hızlı çözüm üretmek için sorumluluk almak ve organizasyon becerisine sahip olmak
9 9 - Ulusal ve uluslararası platformda özel sektörün şiddetle gereksinim duyduğu güncel teknik donanıma ve çoklu dil becerisine sahip olmanın yanısıra alana özgü yaygın bilişim ve yazılım programlarına hâkim olmak
10 10 - Eğitim aldığı alanın uluslararası niteliğine paralel olarak her platformda etkin iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak
11 11 - Sosyal ve entelektüel kapasitesi gelişmiş, vizyon sahibi ve etik değerleri yüksek , grup iletişimine uyum becerisi gösteren bireyler olmak

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Sunum/Seminer Hazırlama 1 15 15
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 117